Sektörden Bilgiler


"Kağıt Ürecileri" Kişisel Verilerin Korunması Politikası

"Kağıt Üreticileri" sitesi olarak, kullanıcılarımızın kişisel verilerinin güvenliği konusuna hassasiyet gösterdiğimizi bilmenizi isteriz. Sitemizde yer alan içeriklerden faydalanan kişiler için, "Kağıt Üreticileri" sitesi ile ilgili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verinin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uygun biçimde işlenerek muhafaza edilmesine önem veriyoruz. Bu konudaki sorumluluğumuz dahilinde KVKK uyarınca Veri Sorumlusu ve Veri İşleyicisi sıfatlarıyla, kullanıcılarımızın kişisel verilerini aşağıda açıklanan kapsamda ve şartlarda işliyoruz.

1.Sitemiz için kişisel veri nedir?

Kişisel veri, KVKK’da kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi olarak tanımlanmıştır. Buna göre, sitemizde paylaştığınız e-posta adresiniz kişisel veri olarak adlandırılmaktadır. Sitemiz kişisel veri olarak Ad ve Soyad talep etmemektedir.

2.Kişisel verilerinizin sitemiz tarafından neden istenmektedir?

"Kağıt Üreticileri" sitesi olarak bilgilendirme ve tanıtım hizmetleri ilişkiniz nedeniyle hukuki yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek, sizin tarafınızdan kaleme alınmış makalelerin sitemizde yayınlanabilmesini sağlayabilmek, sizlere yönelik haber ve bilgilendirmelerden haberdar edebilmek, size daha iyi bir hizmet sunabilmek için sadece e-mail kişisel bilginizi alıyor ve işliyoruz.

3.Hangi kişisel verilerinizi talep ediyoruz?

"Kağıt Üreticileri" sitesi olarak, sadece e-posta adresi kişisel bilginize ihtiyacımız bulunmaktadır. İsteğiniz şekilde oluşturduğunuz bir kullanıcı adı ve şifreniz ile sitemizde giriş yapılan sayfa tercihleriniz, gerçekleştirilen IP bilgileriniz, tarayıcınız tarafından toplanan çerez verileri ve sitede kalma süre, detay ve kayıtları içeren bilgiler, konum verileri şeklinde toplanmakta ve işlenmektedir.

4.Kişisel verilerinizi hangi amaçla ve kimlere aktarılmaktadır?

"Kağıt Üreticileri" sitesindeki kişisel verileriniz bilgi aktarımı ve makale sunabilme gibi hizmetleri desteklemek amacıyla, doğrudan ya da dolaylı yurtiçi ve/veya yurt dışı çözüm ortaklarımızla, site kullanıcı ilişkisinin devamı sürecinde birlikte çalışılan ve/veya yayın faaliyetlerimizi sürdürebilmek düşüncesiyle işbirliği yaptığımız kurum ve kuruluşlarla, verilerin bulut ortamında saklanması için hizmet aldığımız yurtiçin ve/veya yurtdışı kişi ve kurumlarla paylaşılabilmektedir. Ayrıca, hukuki yükümlülüklerimiz nedeniyle ve bunlarla sınırlı olmak üzere, talep halinde mahkemeler ve diğer kamu kuruluşları ile kişisel veriler paylaşılmaktadır. Türkiye'de işlenen ya da yurtdışında ilenip muhafaza edilmesi planlanan, yukarıda belirtilen metotlardan herhangi birisi ile toplanmış kişisel verileriniz KVKK kapsamında kalmak kaydıyla ve amaçlara uygun olarak yurtdışında bulunan (Kişisel Veriler Kurulu tarafından akredite edilen ve kişisel verilerin korunması hususunda yeterli korumanın bulunduğu ülkelerdeki) hizmet aracılarına da aktarılabilmektedir.

5.Kişisel verileriniz nasıl saklanmaktadır?

"Kağıt Üreticileri" sitesi olarak, sitemizin yurtiçi ve/veya yurtdışı güvenilir sunucularında yasal düzenlemelerle KVKK hükümlerine ve site standartlarına uygun olarak saklanmaktadır.

6.Kişisel verilerin korunması ve saklanması

Sitemizde e-mail olarak girdiğiniz kişisel veriniz, sunucu veri tabanı ve sistemlerinde KVKK'nın 12.maddesi gereğince gizli olarak saklanacak, yasal zorunluluklar ve bu sayfada belirtilen düzenlemeler haricinde hiçbir şekilde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır. Kişisel bilgilerin güncel ve doğru tutulması için KVKK’nın 4. maddesi uyarınca sitemizin kişisel verilerinizi doğru ve güncel olarak tutma yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu bilgi doğrultusunda, "Kağıt Üreticileri" sitesi olarak yürürlükteki mevzuattan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için kullanıcılarımızın doğru ve güncel verilerini tarafımızla paylaşması veya "Kağıt Üreticileri" sitesi üzerinden güncellemeleri yapması gerekmektedir.

7.Kişisel verilerinizin tutulma süresi nedir?

KVKK’ya uygun olarak — KVKK madde 7/f.1.’e göre — kişisel verilerinizin işlenmesini gerektirecek amaçlar ortadan kalktığında ve/veya mevzuat uyarınca verilerinizi işlememiz için zorunlu kılındığımız zamanaşımı süreleri dolduğunda, kişisel verileriniz tarafımızca silinecek, yok edilecek veya anonimleştirerek kullanılmaya devam edilecektir.

8.KVKK(Kişisel Verilerin Korunması Kanunu)'dan oluşan haklarınız nelerdir?

Sitemiz dahilinde işlenen kişisel verilerle ilgili mevzuat(KVKK 11.madde) dahilinde; -Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme, -Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna dair bilgi talep etme, -Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, -Yurtiçi ve/veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü partileri bilme, -Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde, bunların düzeltilmesini isteme, -Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, -Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesine veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, -İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

9.Sitemize giriş esnasında kullandığınız kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı ne şekilde kullanabilirsiniz?

Kişisel verileriniz dahilinde hakkınızda saklanan tüm bilgileri tarafınıza iletmememizi talep etme hakkına sahipsiniz. Bu konuda talebinizi bilg@kagitureticileri.com olarak verilen mail adresine göndererek kişisel bilgilerinizi sildirebilir, düzelttirebilir ya da gözden geçirebilirsiniz.

Sitemizi kayıt yapmadan kullanmanız durumunda kişisel verileriniz talep edilmemektedir. Ancak, üye olma amaçlı olarak sitemizi kullanmanız durumunda sadece e-mail adresiniz olarak kişisel verinize ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla sitemize kayıt olmanız esnasında, form üzerinde yer alan "Kullanıcı Açık Rıza Metni" linkine tıklayarak metnin tamamını okuyarak kabul etme ya da etmeme hakkına sahipsiniz. "AÇIK RIZA BEYANI!" dokümanını okumanıza müteakip "Kullanıcı Açık Rıza Metni" kutucuğuna tıklayıp onay vermeniz halinde bu kısımda yer alan gizlilik politikamızı onaylamış olacaksınız. Onaylamak istememiz halinde onay kutucuğu boş bırakmanız gerekmektedir.