Sektörden Bilgiler


11/08/2021

Türkiye'de Karton Üretimi

Türkiye'de özel sektör karton üretimi 1967 yılında Kartonsan ile başlamıştır. İki karton makinesine sahip Kartonsan firmasının kapasitesinin, makinalarında yaptığı iyileştirmelerle 240.000 ton/yıl değerine ulaştığı bilinmektedir. Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kurulu Muratlı Karton fabrikası 1997 y ................tıklayınız!

06/01/2024

Avrupa 2030 Yılı Kağıt Geri Dönüşüm Oranı Hedefi

Avrupa Kağıt Geri Dönüşüm Konseyi'nin (EPRC) son raporu, kağıt değer zincirinin 2030 yılına kadar %76'lık kağıt geri dönüşüm oranına ulaşma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Kağıdın geri dönüşüm konusunda şimdiden tüm diğer malzemelerden daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor. Avrupa kağıt de ................tıklayınız!

06/01/2024

Avrupa'da 2022 Yılı Geri Kazanılmış Kağıt Oranı, Hedefler ve ulaşmak için yapılanlar!

Avrupa Geri Dönüşüm hedefi 2030 yılı için % 76 ve 2020 yılından bu yana Avrupa kağıt değer zinciri, geri dönüşümün iyileştirilmesi ve Avrupa'da kağıt geri dönüşümünü önleyen engellerin kaldırılmasına yönelik çabaların artırılması şeklinde kendini bu amaca adamıştır. 2021 yılında, Avrupa Kağıt Geri D ................tıklayınız!

06/01/2024

Avrupa'da Kağıt endüstrisi tarafından yüksek kaliteli geri dönüşüm nasıl belirlenmiş ve tasarlanmış?

Kaynak: CEPI - Kağıt Bazlı Ambalaj Geri Dönüştürtürülebilirlilik Yönergeleri Türkiye'deki Geri Dönüşüm sistemine geçmeden önce sanırım Avrupa'da baz alınan birkaç dokümana atıfta bulunmamızda fayda vardır. Bu nedenle makelimizin konusunu CEPI'nin oluşturduğu "Kağıt Bazlı Ambalaj Geri Dönüştürtürü ................tıklayınız!

06/01/2024

Elyaf Bazlı Ambalajların Toplanması ve Ayrıştırılmasında Geliştirme

Elyaf Bazlı Ambalajların Toplanması ve Ayrıştırılmasında Geliştirme Kaynak: Guidence on the improved collection and sorting of Fibre-Based Packing for Recycling August 2022 4evergreen 1.Giriş 4evergreen, düşük karbonlu ve dairesel bre bazlı ambalajlamayı destekleyen sektörler arası bir ittifaktır ................tıklayınız!

15/04/2024

Kağıt Türüne Göre Hamur Hazırlama Prosesi Seçimi

Geri kazanılan elyaf, kağıt imalat endüstrisi için vazgeçilmez bir hammadde haline gelmiştir ve geri kazanılan elyafların piyasadaki karşılık gelen kağıt hamuru kalitelerine kıyasla uygun fiyatı ve atıkların teşviki nedeniyle birçok Avrupa ülkesi tarafından kağıt geri dönüşümü gerçekleştirilmekte, h ................tıklayınız!

17/04/2024

Geri Kazanılmış Kağıt ile Gazete kağıdı üretimi için Hamur Hazırlama Tasarımı

Şekilde gösterilen sistem, gazete kağıdı için hamur üretimine yönelik olası bir tasarım planının bir örneğini temsil etmektedir. Tipik mürekkepten arındırılmış kağıt hamuru için kullanılan hammadde, 50:50 oranında gazete ve dergi karışımından oluşur. Bununla birlikte, mürekkep giderme amacıyla geri ................tıklayınız!