Avrupa Kağıt Geri Dönüşüm Konseyi'nin (EPRC) son raporu, kağıt değer zincirinin 2030 yılına kadar %76'lık kağıt geri dönüşüm oranına ulaşma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Kağıdın geri dönüşüm konusunda şimdiden tüm diğer malzemelerden daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor.

Avrupa kağıt değer zinciri, 2021'de 2030 yılına kadar tüketilen tüm kağıdın %76'sını veya %76'lık bir "geri dönüşüm oranını" geri dönüştürme sözü verdi. Geri dönüşüm oranı, Geri Dönüşüm için net Kağıt ticareti ile yeni kağıt ve karton tüketimi de dahil olmak üzere kullanılmış kağıdın geri dönüştürülmesi arasındaki oran olarak tanımlanır.

Kağıt geri dönüşümü 'Avrupa'da oluşturulmuş' bir endüstridir; çünkü toplama, ayırma ve geri dönüşüm her zamankinden daha fazla yerel olarak gerçekleştirilmektedir. Bu, sektörün yıllar içinde yaptığı ve milyarlarca avro değerindeki kapsamlı yatırımların sonucudur.

Geri dönüşüm oranı 2021 yılına kıyasla yüzde bir puandan az da olsa azaldı. Bu gelişme, düşük üretime ek olarak, kağıt geri dönüşüm fabrikalarını orantısız şekilde etkileyen rekor yüksek elektrik ve gaz fiyatlarıyla açıklanmaktadır. Mevcut %70,5'lik geri dönüşüm oranı, 2021'de ortalama %59,9'luk küresel geri dönüşüm oranıyla Avrupa'yı hâlâ dünyanın geri kalanının oldukça ilerisinde tutuyor.

Avrupada ne kadar verimli bir şekilde geri dönüşüm sağlandığı ve daha da artırmak için değer zinciri, yeni EPRC raporunda belirtilen çeşitli 'niteliksel hedeflere' ulaşmak için aktif olarak çalışmaktadır. Bu çalışmalar arasında, geri dönüşümü iyileştirmenin en iyi yolu olan Geri Dönüşüm için Kağıtların ayrı toplanmasının nasıl uygulanacağına ilişkin kılavuz dokümanlar, kağıt ürünlerinin geri dönüştürülebilirliğini artırmaya yönelik eko tasarım projeleri ve kamuya yönelik eğitim kampanyaları yer almaktadır.

Rapordan alınan aşağıdaki alıntı çalışmayı kısaca özetlemektedir;
"Enerji krizinin değer zincirleri üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, mevcut geri dönüşüm oranı, son on yılda gerçekleştirilen muazzam çaba ve yatırımları yansıtıyor. 1991'de geri dönüşüm oranı yalnızca %40'tı! Yıllık bazda yayınlanan bu rapor sayesinde, politika yapıcıların bu noktaya nasıl geldiğimizi anlamaları kolaylaşıyor, aynı zamanda iddialı hedeflerimize ulaşmak için neler gerektiğini de anlıyorlar."