Sektörden Bilgiler


Giriş Yap
09/06/2024

How much fresh water is used in paper mills?

The Save All filter system available in the paper mill (included in our previous articles) minimizes the need for fresh water and enables the following fresh water consumption amount. • -The part where fresh water is mainly used as 5-20 m3/(t paper production) is the wet-end. High-pressure showe ................tıklayınız!

09/06/2024

Kağıt fabrikalarında taze su kullanım miktarları ne kadardır?

Kağıt fabrikalarında taze su kullanım miktarları ne kadardır? Kağıt fabrikasında mevcut Save All filtre sistemi(daha önceki makalelerimizin içinde yer almaktadır), taze su ihtiyacını minimize eder ve aşağıdaki taze su tüketim miktarını mümkün kılar. -Taze suyun esas olarak 5-20 m3/(t kağıt üre ................tıklayınız!

15/05/2024

Su Sisteminde "Tümü Tasarruf"

Temiz su kaynaklarına ulaşmanın zorlaştığı günümüzde, su kullanım ile ilgili tasarruf tedbirlerinin üretimler üzerinde yakın zamanda gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Kağıt üretim prosesinde büyük ölçeklerde kullanılan suyun tasarrufu da üreticilerin en önemli gündemi halinde gelecektir. Esasın ................tıklayınız!

05/05/2024

Kağıt Üretim Prosesinde Optimum Su yönetimi

 Yıllar içinde, temiz suya  ulaşımda sıkıntılar çıktıkça üretimde kullanılan suyun önemi daha da artmaktadır.  Bu nedenle, bir kez daha Kağıt üretiminde kullanılan su tüketimine dikkat çekmek için  amacıyla makalemizi yayınlıyoruz. Öğretmekteki karlılığın, tüketilen kaynakların verimli kullanılmasın ................tıklayınız!

19/04/2024

Geri Dönüşümlü Hammadde İle Kağıt Üretiminde Ana Girdiler ve Çıktılar

Geri dönüşüm bazlı kağıt fabrikalarının hammadde ve enerji girdisi ve ürün çıktısı, daha fazla kullanım için atıklar ve ana salınımlar (emisyonlar, atıklar, vb.) hakkında genel bir bakış Şekide sunulmaktadır.Bazı maddelerin varlığı esas olarak kağıt kalitesine, elde edilecek kağıt özelliklerine ve e ................tıklayınız!

18/04/2024

Geri Kazanılmış Kağıtla Temizlik ve Hijyen Kağıtları Üretimi İçin Optimum Hamur Hazırlama Seçimi

Türkiye'de yerleşen bir anlayış mevcut, "Temizlik ve Hijyen Kağıtları selüloz hammaddesi ile üretilir!". Oysa, geri dönüşümlü kağıtla da üretimi mümkündür. Bu makalemizde optimum bir hamur hazırlama tasarımı ile geri dönüşümlü kağıttan temizlik ve hjyen kağıtları üretiminin de mümkün olduğu hakkında ................tıklayınız!

17/04/2024

Geri Kazanılmış Kağıt ile Gazete kağıdı üretimi için Hamur Hazırlama Tasarımı

Şekilde gösterilen sistem, gazete kağıdı için hamur üretimine yönelik olası bir tasarım planının bir örneğini temsil etmektedir. Tipik mürekkepten arındırılmış kağıt hamuru için kullanılan hammadde, 50:50 oranında gazete ve dergi karışımından oluşur. Bununla birlikte, mürekkep giderme amacıyla geri ................tıklayınız!

16/04/2024

Test Liner Üretimi İçin Optimum Hamur Hazırlama Tasarımı

Geri dönüşüme yönelik kağıttan, yani Testliner ve oluklu mukavvadan ambalaj kağıdı veya karton üretimi için yalnızca mekanik temizleme uygulanır, yani herhangi bir mürekkep giderme işlemine gerek yoktur. Bu kağıt kaliteleri için süpermarket ve geri dönüşüm kalitelerine yönelik karışık kağıt yaygın o ................tıklayınız!

15/04/2024

Kağıt Türüne Göre Hamur Hazırlama Prosesi Seçimi

Geri kazanılan elyaf, kağıt imalat endüstrisi için vazgeçilmez bir hammadde haline gelmiştir ve geri kazanılan elyafların piyasadaki karşılık gelen kağıt hamuru kalitelerine kıyasla uygun fiyatı ve atıkların teşviki nedeniyle birçok Avrupa ülkesi tarafından kağıt geri dönüşümü gerçekleştirilmekte, h ................tıklayınız!

13/04/2024

2023 Yılı Avrupa Kağıt-Karton Üretim ve Tüketim Verileri

Kaynak:Cepi Preliminary Statistics 2023 Cepi üyesi olduğu Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda ve Birleşik Devletler Krallık ülkeleri için Kağı ................tıklayınız!

12/01/2024

Kağıtçılık Okulu SEKA

Eskiler bilir, Türkiye'de Kağıtçılık sektörünün yükünü uzun yıllar çeken SEKA adında bir kuruluş vardı. Tarihe dayanamayanlardan. Ama hale eski çalışanları çalıştığı günleri anlata anlata bitiremez. Seka kökenli çalışanlar olarak haberleşelim. Eski Sekalılardan bir İşletme Şefi!

06/01/2024

Elyaf Bazlı Ambalajların Toplanması ve Ayrıştırılmasında Geliştirme

Elyaf Bazlı Ambalajların Toplanması ve Ayrıştırılmasında Geliştirme Kaynak: Guidence on the improved collection and sorting of Fibre-Based Packing for Recycling August 2022 4evergreen 1.Giriş 4evergreen, düşük karbonlu ve dairesel bre bazlı ambalajlamayı destekleyen sektörler arası bir ittifaktır ................tıklayınız!

06/01/2024

Avrupa'da Kağıt endüstrisi tarafından yüksek kaliteli geri dönüşüm nasıl belirlenmiş ve tasarlanmış?

Kaynak: CEPI - Kağıt Bazlı Ambalaj Geri Dönüştürtürülebilirlilik Yönergeleri Türkiye'deki Geri Dönüşüm sistemine geçmeden önce sanırım Avrupa'da baz alınan birkaç dokümana atıfta bulunmamızda fayda vardır. Bu nedenle makelimizin konusunu CEPI'nin oluşturduğu "Kağıt Bazlı Ambalaj Geri Dönüştürtürü ................tıklayınız!

06/01/2024

Avrupa'da 2022 Yılı Geri Kazanılmış Kağıt Oranı, Hedefler ve ulaşmak için yapılanlar!

Avrupa Geri Dönüşüm hedefi 2030 yılı için % 76 ve 2020 yılından bu yana Avrupa kağıt değer zinciri, geri dönüşümün iyileştirilmesi ve Avrupa'da kağıt geri dönüşümünü önleyen engellerin kaldırılmasına yönelik çabaların artırılması şeklinde kendini bu amaca adamıştır. 2021 yılında, Avrupa Kağıt Geri D ................tıklayınız!

06/01/2024

Türkiye'nin Nadir Kağıt Mühendislerinden biri ve eski bir SEKA'lı Ümit Coşkuner.

Bu makalemizde Türkiye'nin nadir Kağıt Mühendislerinden Ümit Coşkuner'i aşağıda kendi anlatımı ile tanıyacağız. 1960'lı yıllar, Türkiye’nin ‘’Kalkınma Programları’’nın başlatıldığı, ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan 5 yıllık programlar çerçevesinde yurdun değişik bölgelerinde çeşitl ................tıklayınız!