Kağıt fabrikalarında taze su kullanım miktarları ne kadardır?

Kağıt fabrikasında mevcut Save All filtre sistemi(daha önceki makalelerimizin içinde yer almaktadır), taze su ihtiyacını minimize eder ve aşağıdaki taze su tüketim miktarını mümkün kılar.

-Taze suyun esas olarak 5-20 m3/(t kağıt üretimi) olarak kullanıldığı kısım yaş kısımdır. Yaş kısımdaki elek ve pres bölümlerinde yer alan yüksek basınçlı fıskiyeler ve düşük basınçlı keçe şartlandırma fıskiyeleri temizleme amaçlı kullanılmaları nedeniyle taze suya ihtiyaç duymaktadır.
-Pompa ve karıştırıcılardaki salmastra kutuları, vakum sistemleri, konik klinerler ve vakum kasaları gibi yerlerde sızdırmazlık suyu olarak 1-6 m3/t taze su kullanımı olmaktadır.
-Dolgu maddeleri ve katkı maddeleri için açıcı ve çözelti olarak 1,5 – 3 m3/t. taze su kullanımı mevcuttur.
-Halen bir çok fabrikada soğutma suyu olarak 3-10 m3/t soğutma suyu kullanılmaktadır. Bu sular sıklıkla taze su olarak üretim prosesine dahil edilir. Ayrıca, indirekt olarak ısınan soğutma sularını soğutma kuleleri ya da benzer sistemlerle soğutarak sistem içinde sirkülasyon etme imkanı mevcuttur.
-Kazan dairesi ya da enerji santrali gibi ünitelerde 2 – 3 m3/t. su tüketimi olmaktadır.

Kağıt üretiminde kullanılan taze su miktarı, üretilen kağıt kalitesine, kullanılan hammaddelerin niteliğine ve her kağıt sınıfının nihai kalite seviyesine bağlı olarak değişir.

Hamur hazırlamada, özel kağıtlar, yüksek kaliteli kağıtlar ve başlatma ve üretim değişiklikleri haricinde gelen elyaf ham maddesini seyreltmek için genellikle taze suya ihtiyaç duyulmaz. Save All filtresinden çıkan farklı kalitede elekaltı suları mevcutsa, hamur hazırlama ünitelerinde en yüksek lif içeriğine sahip elekaltı suyu (cloudy filtrate-bulanık filtat) kullanılabilir. Bununla birlikte, bulanık filtratın çoğu, gelen elyaf kütlesinin kesafetini ayarlamak için kısa sirkülasyon kısmında kullanılır. Taze suya duyulan ihtiyaç, kimyasalların seyreltilmesi ve bazı ekipmanların salmastra suyuyla sınırlıdır. Çoğu kimyasalın kağıt makinesi sistemine girmeden önce taze su ile seyreltilmesi gerekir çünkü aksi takdirde kalite sorunları ortaya çıkabilir ve dozajların arttırılması gerekir. Dolgu maddelerinin seyreltilmesi için, anaerobik biyolojik aktivite riski yoksa, bazen taze suyun arıtılmış su ile değiştirilmesi mümkündür.

Kağıt üretiminde kullanılan taze su miktarı, üretilen kağıt kalitesine, kullanılan hammaddelerin niteliğine ve her kağıt sınıfının nihai kalite seviyesine bağlı olarak değişir.