Sektörden Bilgiler


13/07/2021

Kipaş PM2 Start-Up'ını gerçekleştirdi.

Kipaş Kağıt tarafından Aydın/Söke OSB’ye kurulmuş olan Batı Kipaş Kağıt Tesisi 07/07/2021 tarihinde devreye alma çalışmalarını tamamlayarak Star-Up yapmıştır. 200 bin metrekaresi kapalı, toplamda 310 bin metrekarelik kuruluma alanına sahip tesiste, ham maddesi atık kâğıtlardan olmak üzere ambalaj s ................tıklayınız!

16/07/2021

Oluklu Mukavva-Kağıt İlişkisi ve BCT Testi

İyi bir kalite Liner ve Fluting kağıtları üretmenin ilk aşaması Oluklu Mukavva üretim prosesini anlamaktır. Kalite her ne kadar laboratuvarda ölçülse de, kalite üzerine son sözü kağıtları kullanan oluklu mukavva üreticileri söyler. Bu nedenle, öncelikle oluklu mukavva prosesine bir göz atmak gerekir ................tıklayınız!

01/07/2021

Kıvanç Tekstil Kağıt Sektörüne Girmeyi Planlıyor

Adana'da yerleşik Kıvanç Tekstil Sanayi ve Ticaret A.Ş. , yeni projesi ile kağıt sektörüne girmeyi planlıyor. İki aşamalı proje olarak planlandığı bilinen projenin ilk aşamasında 248.000 ton/yıl ve ikinci aşamasında da 479.000 ton/yıl üretim kapasitesinde kağıt makineleri kurularak toplamda 479.000 ................tıklayınız!

19/07/2021

2020 Yılı Pandemi Sürecinde Türkiye Oluklu Mukavva Sektöründe % 12 Büyüme

Oluklu Mukavva Sanayicileri Derneği (OMÜD) tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, sektör pandemi etkisinde geçen 2020 yılını % 12 büyüme ile tamamladığı belirtilmiştir. Sektörün 2020 yılı üretimi 2,5 milyon ton, 4,5 milyar m2 seviyelerine ulaştığı bilgisine ulaşılmıştır. Sektörün 15 milyar TL'i aş ................tıklayınız!

05/07/2021

Hamburger Turkey Containerboard Kütahya Yatırımı

Kütahya Belediyesi internet sitesinden alınan 2 Temmuz 2021 tarihli bilgiye göre Hamburger Turkey Containerboard yetkilileri Genel Müdürü Velişah İner, Proje Müdürü Sercan Buruk, Proje Müdürü Faik Öztürk , Kütahya 30 Ağustos OSB’ye kurulacak olan 300 milyon Euro’luk kağıt fabrikası yatırımları do ................tıklayınız!

26/07/2021

Ambalaj Kağıdı Üretiminde Modern Karton ve Kipaş Kağıt Yatırım Yarışı

Türkiye Ambalaj Kağıdı üretimi ile ilgili yatırımlar hız kazanmış gözüküyor. Sektörde yer alan ana üreticiler olan, Kipaş Kağıt, Modern Karton, KMK, Selkasan, Hamburger Turkey, Mondi Tire, Halkalı Kağıt, Pehlivanoğlu Kağıt ve diğer ufak üreticiler olarak toplam üretim kapasitesi yaklaşık 3,5 milyon ................tıklayınız!

31/07/2021

Ambalaj Kağıdında Yüzey Ezilme Testleri (FCT ve CMT)

Kağıt makinesinde Test Liner ya da Fluting kağıt üretirken, son kullanıcı olan Oluklu Mukavva üreticileri kağıdın mukavemetli olmasını bekler. Peki oluklu mukavvanın da mukavemetini direkt etkileyen kağıt mukavemeti nasıl ölçülür? Öncelikle yüzey ezilme testi olarak benzer ölçümleri içeren FCT ve CM ................tıklayınız!

31/07/2021

Ambalaj Kağıdı Üretim Sektöründe Yatırım Stratejisi Farklılıkları

Türkiye ambalaj kağıdı üretiminde iki strateji ön plana çıkmaktadır; -Niş pazara yönelik yatırımlar, -Birden çok ürün ile geniş pazar hedefleyen yatırımlar, İlk olarak belirtilen Niş Pazarı sadece ambalaj kağıdını düşünecek olursak, bu gruba giren Modern Karton, KMK, Selkasan, Hamburger Turkey, ................tıklayınız!

05/08/2021

Modern Karton firmasının İngiltere'de Kağıt Fabrikası aldığını biliyor muydunuz?

Yazılı basından takip edildiği kadarı ile Modern Karton firmasının yatırımları sadece Yurtiçi ile sınırlı kalmayacağı görülüyor. Eren Holding altında faaliyet gösteren Modern Karton firmasının, dünya kağıt sektörünün köklü firmalarından olan UPM'in Kuzey Galler'deki Shotton gazete kağıdı fabrikasını ................tıklayınız!

06/08/2021

Türkiye Kağıt Üretiminde Yatırımlar İçin Üreticilerin Tercihleri

Türkiye kağıt sektöründe özellikle ambalaj kağıdı ve Temizlik Kağıtları alanlarında yatırımlar hızlanarak devam etmektedir. Sektörde söz sahibi olmak isteyen firmalar teknolojik ve yüksek kapasiteli makineler seçerek ilk yatırım maliyetinden ziyade, üretim maliyetlerini minimize etmeyi ve dolayısıyl ................tıklayınız!

07/08/2021

Ambalaj Kağıdı Üretim Testlerinde neden SCT ölçümü önemli?

Liner kağıt ve fluting kağıt katmanlarının, oluklu mukavvanın ve oluklu mukavva kutunun mukavemet dayanımı arasında kuvvetli bir bağlantı olduğu için, şüphesiz en önemli özelliklerden biri, oluşturan malzemelerin basınç dayanımıdır. Bu nedenle, bu özelliği ölçmek için kullanılan test yöntemlerinin, ................tıklayınız!

07/08/2021

Ambalaj Kağıdı Üretiminde Entegrasyon Denince Akla Gelenler!

Kağıt imalatının maliyetlerine yoğunlaştığınızda sizi zorlayacak olan ana kalemlerin; -Hammadde yönetimi, -Enerji yönetimi, -Pazar yönetimi, -Katık atık yönetimi(yönetmelikler bazında) Olacağını öngörebilirsiniz. Bu kalemleri yönetmek için grup içinde her birinin diğerine bağlı; ama stratejisi ................tıklayınız!

11/08/2021

Kağıt Üretiminde, Atık Kağıt Hammaddesi Temin Modeli

Bu makalemizde, Kağıt Karton Üretim hammaddesi olan Atık Kağıdın İtalya'da geri kazanım modeli hakkında bilgi almaya çalışacağız. Türkiye'de ambalaj kağıdı(Test Liner ve fluting Kağıt) ve karton üreten kağıt-karton fabrikaları aslında geri kazanım tekniklerinin de ilerlemesine yol açmaktadırlar. ................tıklayınız!

13/08/2021

Kağıt Üretiminde Kullandığınız Hamurdaki Kirlilik Oranınızı Biliyor Musunuz?

Kağıt üretiminde dikkat edilmesi gereken konulardan biridir yapışkan kirlilikler (stickies) problemi. Bu makalemizi de buna ayıralım istedik. Öncelikle kısaca bir tanımın yapalım isteriz. Etilen vinil asetat (EVA) gibi sıcakta eriyen yapıştırıcılar, kağıt geri dönüşümünde, özellikle geri kazanılm ................tıklayınız!

19/08/2021

Kağıt Üretim Prosesi İçin Geri Kazanılmış Kağıtlarda Döngünün Başlangıcı

Uzun soluklu bir makale serisi hazırlayarak hammadde olarak Geri kazanılmış Kağıt Üretimi Prosesleri hakkında bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Serinin bu ilk makalesi ile Geri Kazanılmış Atık kullanarak kağıt üreten üretim prosesini kısaca tanıtacağız. Neden geri kazanılmış atığı kağıt üreticileri hammad ................tıklayınız!

03/05/2022

İkinci Dünya Savaşı Süresinde Türkiye'de Selüloz ve Kağıt Sektörü-II

Üç makalemizden oluşan bu serimizin ikinci yazımızda, çalışanlar ile ilgili yapıyı incelemeye çalışacağız. Fabrikanın devreye girdiği 1936 yılında çalışan sayısı toplamda 500 personelin biraz üzerindeydi. Kurulmasından 5 yıl sonra personel sayısı 1000 kişiyi, 10 yıl sonra ise 2000 kişiyi aşmıştı. ................tıklayınız!

05/05/2022

İkinci Dünya Savaşı Süresinde Türkiye'de Selüloz ve Kağıt Sektörü-III

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'deki Kağıt Sektörünün yaşadıklarını özetleyen bu üçüncü makalemiz ile serimizi sonlandırıyoruz. Kâğıt karton üretimini en az iki katına çıkarmak ve bunun için gerekli selüloz ihtiyacını ülke içinden temin etmek amacıyla 1936 yılında başlatılan çalışmalar, ya ................tıklayınız!

07/05/2022

Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinin "Kendi Ağacını Kendin Üret" Yaklaşımı.

Kâğıt fabrikası ilk kurulduğu yıllardan itibaren agresif olarak büyüyor, yurtdışında yardımcı hammadde ve kimyasal temin zorlukları yardımcı işletmelerin kurulması gereksinimini ortaya çıkarıyordu. 1946 yılına gelindiğinde, Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi bünyesinde, iki kağıt fabrikası, üç sel ................tıklayınız!

16/05/2022

13.Mayıs.1955 Kağıt Sektöründe Yeni Bir Sayfa - SEKA Kuruluyor!

22.Mayıs.1950'de okunan hükümet programında, "... iktisadi sahada devlet sektörünü mümkün olduğu kadar daraltmak... hususi teşebbüs sahasını mümkün olduğu kadar genişletmek” görüşleri açıklanmıştı. Bu görüş doğrultusunda birçok yeni kamu iktisadi teşebbüsü oluşturuldu ve eskiden kurulmuş devlet mües ................tıklayınız!

30/10/2022

Avrupa'da Geri Kazanılmış Kağıt Pazarında Neler Yaşanıyor?

2008 yılındaki krizden sonra, 2022 yılı sonlarında Avrupa'daki kağıt ve karton üretiminde yeniden hızlı bir değişim yaşanacağı bekleniyor. CEPI'ye göre, 2021 yılında selüloz ve kağıt üreticilerinin cirosu 2020 yılına göre 13 milyar € artarak, 95 milyar € ulaşmış; kağıt ve karton üretimi % 90 kapasi ................tıklayınız!

16/04/2024

Test Liner Üretimi İçin Optimum Hamur Hazırlama Tasarımı

Geri dönüşüme yönelik kağıttan, yani Testliner ve oluklu mukavvadan ambalaj kağıdı veya karton üretimi için yalnızca mekanik temizleme uygulanır, yani herhangi bir mürekkep giderme işlemine gerek yoktur. Bu kağıt kaliteleri için süpermarket ve geri dönüşüm kalitelerine yönelik karışık kağıt yaygın o ................tıklayınız!