Kağıt imalatının maliyetlerine yoğunlaştığınızda sizi zorlayacak olan ana kalemlerin;
-Hammadde yönetimi,
-Enerji yönetimi,
-Pazar yönetimi,
-Katık atık yönetimi(yönetmelikler bazında)
Olacağını öngörebilirsiniz.
Bu kalemleri yönetmek için grup içinde her birinin diğerine bağlı; ama stratejisi farklı yönetimlerle yola çıkılması görüşü ağırlık kazanacaktır. Nasıl bir entegrasyon gerekebilir diye düşünürseniz;
-Hammadde olarak kullanılmakta olan atık kağıdı yurt içinden toplayan grup içi organizasyon,
-Kağıt makinesinin kurutma amaçlı yüksek miktarlarda kullanılan buhar ihtiyacını karşılamak amaçlı kazan yatırımına türbinin de dahil edilerek elektrik enerjisini üretecek grup içi organizasyon,
-Üretilmiş olan ambalaj kağıdını girdi olarak kullanacak oluklu mukavva üretim tesisi grup içi organizasyonu,
-Atık Kağıt içindeki yabancı maddelerin proseste temizlenmesi sonucu ortaya çıkan atıklar yakabilecek grup içi organizasyon,
Grup içinde her bir organizasyon ilişkili olduğu pazarı tanıdıkça gelişme fırsatlarını yakalayacak ve kendi içlerinde de büyüyeceklerdir. Bu şekilde, grup içinde kurulan şirketlerin dönemsel olarak karlılıklar farklı olabilse de, grubun toplam karlılığı çok etkilenmeyebilecektir. En iyi tarafı grubun içinde oluşan her bir organizasyonun(şirketin) kendi pazarı tanıması ile pazarlarına ait gidişleri izleme ve ölçme, kontrol etme ve yönetme kabiliyetleri ile dengeleri kolay sağlayabileceklerdir.
Sağlıklı büyüme koşullarının entegre olmaktan geçtiğini düşünenlerdeniz.