Sektörden Bilgiler


25/07/2021

Türkiye'nin Yıllık Selüloz İhtiyacı

Türkiye Kağıt Sektöründe, özellikle de yazı tabı kağıdı ve Tissue kağıtların(Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu ve Kağıt Peçete) üretiminde kullanılan beyazlatılmış selülozun tamamını yurtdışından ithal etmektedir. 1990 yılların sonuna kadar Türkiye'de SEKA ile Selüloz üretimi yapılmıştır.1983 yılında SE ................tıklayınız!

11/08/2021

Kağıt Üretiminde, Atık Kağıt Hammaddesi Temin Modeli

Bu makalemizde, Kağıt Karton Üretim hammaddesi olan Atık Kağıdın İtalya'da geri kazanım modeli hakkında bilgi almaya çalışacağız. Türkiye'de ambalaj kağıdı(Test Liner ve fluting Kağıt) ve karton üreten kağıt-karton fabrikaları aslında geri kazanım tekniklerinin de ilerlemesine yol açmaktadırlar. ................tıklayınız!

17/08/2021

Kağıt Üretiminde Kullandığınız Geri Kazanılmış Atık Kağıtları Sınıflandırıyor musunuz?

Bu makalemizde, özellikle ambalaj kağıdı ve karton üretiminde hammadde olarak kullanılmakta olan geri kazanılmış atık kağıtların sınıflandırılmasından bahsedeceğiz. Esasında bu sınıflamanın uygun yapılması hammadde olarak kullanım amacına ve fiyatlandırmasına direk etki etmektedir. Kağıt sektöründe ................tıklayınız!

19/08/2021

Kağıt Üretim Prosesi İçin Geri Kazanılmış Kağıtlarda Döngünün Başlangıcı

Uzun soluklu bir makale serisi hazırlayarak hammadde olarak Geri kazanılmış Kağıt Üretimi Prosesleri hakkında bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Serinin bu ilk makalesi ile Geri Kazanılmış Atık kullanarak kağıt üreten üretim prosesini kısaca tanıtacağız. Neden geri kazanılmış atığı kağıt üreticileri hammad ................tıklayınız!

16/11/2021

Kağıt Sektörünü Besleyen Selüloz Fabrikalarını Neden Kuramıyoruz?

Kağıt sektöründe selüloz hammadde ihtiyacı için dışa bağımlılık nasıl sona erer? Bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. Özellikle Beyazlatılmış Selülozda Türkiye ihtiyacının tamamını ithal yoluyla karşılamakta ve bu nedenle selüloz girdisinde fiyat ve maliyetler olarak dış piyasadaki fiyat deği ................tıklayınız!

30/10/2022

Avrupa'da Geri Kazanılmış Kağıt Pazarında Neler Yaşanıyor?

2008 yılındaki krizden sonra, 2022 yılı sonlarında Avrupa'daki kağıt ve karton üretiminde yeniden hızlı bir değişim yaşanacağı bekleniyor. CEPI'ye göre, 2021 yılında selüloz ve kağıt üreticilerinin cirosu 2020 yılına göre 13 milyar € artarak, 95 milyar € ulaşmış; kağıt ve karton üretimi % 90 kapasi ................tıklayınız!

06/01/2024

Avrupa 2030 Yılı Kağıt Geri Dönüşüm Oranı Hedefi

Avrupa Kağıt Geri Dönüşüm Konseyi'nin (EPRC) son raporu, kağıt değer zincirinin 2030 yılına kadar %76'lık kağıt geri dönüşüm oranına ulaşma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Kağıdın geri dönüşüm konusunda şimdiden tüm diğer malzemelerden daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor. Avrupa kağıt de ................tıklayınız!

06/01/2024

Avrupa'da 2022 Yılı Geri Kazanılmış Kağıt Oranı, Hedefler ve ulaşmak için yapılanlar!

Avrupa Geri Dönüşüm hedefi 2030 yılı için % 76 ve 2020 yılından bu yana Avrupa kağıt değer zinciri, geri dönüşümün iyileştirilmesi ve Avrupa'da kağıt geri dönüşümünü önleyen engellerin kaldırılmasına yönelik çabaların artırılması şeklinde kendini bu amaca adamıştır. 2021 yılında, Avrupa Kağıt Geri D ................tıklayınız!

06/01/2024

Avrupa'da Kağıt endüstrisi tarafından yüksek kaliteli geri dönüşüm nasıl belirlenmiş ve tasarlanmış?

Kaynak: CEPI - Kağıt Bazlı Ambalaj Geri Dönüştürtürülebilirlilik Yönergeleri Türkiye'deki Geri Dönüşüm sistemine geçmeden önce sanırım Avrupa'da baz alınan birkaç dokümana atıfta bulunmamızda fayda vardır. Bu nedenle makelimizin konusunu CEPI'nin oluşturduğu "Kağıt Bazlı Ambalaj Geri Dönüştürtürü ................tıklayınız!

06/01/2024

Elyaf Bazlı Ambalajların Toplanması ve Ayrıştırılmasında Geliştirme

Elyaf Bazlı Ambalajların Toplanması ve Ayrıştırılmasında Geliştirme Kaynak: Guidence on the improved collection and sorting of Fibre-Based Packing for Recycling August 2022 4evergreen 1.Giriş 4evergreen, düşük karbonlu ve dairesel bre bazlı ambalajlamayı destekleyen sektörler arası bir ittifaktır ................tıklayınız!