Türkiye Kağıt Sektöründe, özellikle de yazı tabı kağıdı ve Tissue kağıtların(Tuvalet Kağıdı, Kağıt Havlu ve Kağıt Peçete) üretiminde kullanılan beyazlatılmış selülozun tamamını yurtdışından ithal etmektedir.
1990 yılların sonuna kadar Türkiye'de SEKA ile Selüloz üretimi yapılmıştır.1983 yılında SEKA Müesseselerinin yıl bazında kurulu Selüloz üretim kapasitesi:
-İzmit 74.000 ton Odun ve Saman Hamuru ve 56.750 ton Selüloz,
-Çaycuma 88.00 ton Selüloz,
-Dalaman 85.000 ton Selüloz,
-Afyon 50.000 ton Selüloz,
-Aksu 65.000 ton Odun Hamuru,
-Balıkesir 80.000 ton CTMP,
-Akdeniz 147.000 ton selüloz,
-Kastamonu 3.750 ton Selüloz
olmak üzere toplamda 649.500 tona ulaşmıştı.
Türkiye, 1995 yılı verilerine göre selüloz üretimi 470.143 ton olmuş ve bunun % 85'ini SEKA, % 15'inin 7 özel sektör kuruluşu gerçekleştirmiştir. Özel sektör kuruluşlarında sadece saman hamuru üretilirken, 175.132 ton ile kraft selülozu, 70.527 ton ile CTMP,61.410 ton ile odun hamuru, 54.513 ton ile Sülfat selülozu, 31.146 ton ile saman-kamış karışık selüloz üretimi ve 3.750 ton kendir selülozu gerçekleştirilmiştir.

Bugün itibarıyla Selüloz üretimine sadece, eski Seka Çaycuma Müessesesi olan ve özelleştirme süreci sonunda Oyka Kağıt Ambalaja devredilmiş kağıt fabrikası devam etmektedir.
2017 yılı itibarıyla Türkiye'nin selüloz ithalatı 1.230,7 ton olmuş ve yaklaşık 804 milyon USD yapılan ithalat karşılığı yurtdışına gitmiştir. 2021 yılında bu miktarın 1 milyar USD civarında olacağı düşünülmektedir.

Özellikle Beyazlatılmış Selülozda Türkiye ihtiyacının tamamını ithal yoluyla karşılamakta ve bu nedenle selüloz girdisinde fiyat ve maliyetler olarak dış piyasadaki fiyat değişimlerine bağlı kalmaktadır. Bu da Türkiye'de üretim yapan üreticilerin rekabet gücünü olumsuz etkilemektedir. Örneğin Çin tarafından 2018 yılında uygulanan atık kağıt kullanımının azaltılması ve selüloz kullanımının artması(iklim değişikliği uygulaması) dünya selüloz fiyatlarında yükselmeye neden olmuş ve Türkiye dışa bağımlı olması nedeniyle tamamen savunmasız kalmıştır.

2000'le başlayan yıllarda Kağıt Üretim Sektörüne birçok büyük yatırım yapılmasına karşılık, stratejik önemdeki Selüloz Üretim Sektöründe bir yatırım yapılmamıştır.