Sektörden Bilgiler


05/05/2024

Kağıt Üretim Prosesinde Optimum Su yönetimi

 Yıllar içinde, temiz suya  ulaşımda sıkıntılar çıktıkça üretimde kullanılan suyun önemi daha da artmaktadır.  Bu nedenle, bir kez daha Kağıt üretiminde kullanılan su tüketimine dikkat çekmek için  amacıyla makalemizi yayınlıyoruz. Öğretmekteki karlılığın, tüketilen kaynakların verimli kullanılmasın ................tıklayınız!

19/04/2024

Geri Dönüşümlü Hammadde İle Kağıt Üretiminde Ana Girdiler ve Çıktılar

Geri dönüşüm bazlı kağıt fabrikalarının hammadde ve enerji girdisi ve ürün çıktısı, daha fazla kullanım için atıklar ve ana salınımlar (emisyonlar, atıklar, vb.) hakkında genel bir bakış Şekide sunulmaktadır.Bazı maddelerin varlığı esas olarak kağıt kalitesine, elde edilecek kağıt özelliklerine ve e ................tıklayınız!

18/04/2024

Geri Kazanılmış Kağıtla Temizlik ve Hijyen Kağıtları Üretimi İçin Optimum Hamur Hazırlama Seçimi

Türkiye'de yerleşen bir anlayış mevcut, "Temizlik ve Hijyen Kağıtları selüloz hammaddesi ile üretilir!". Oysa, geri dönüşümlü kağıtla da üretimi mümkündür. Bu makalemizde optimum bir hamur hazırlama tasarımı ile geri dönüşümlü kağıttan temizlik ve hjyen kağıtları üretiminin de mümkün olduğu hakkında ................tıklayınız!

17/04/2024

Geri Kazanılmış Kağıt ile Gazete kağıdı üretimi için Hamur Hazırlama Tasarımı

Şekilde gösterilen sistem, gazete kağıdı için hamur üretimine yönelik olası bir tasarım planının bir örneğini temsil etmektedir. Tipik mürekkepten arındırılmış kağıt hamuru için kullanılan hammadde, 50:50 oranında gazete ve dergi karışımından oluşur. Bununla birlikte, mürekkep giderme amacıyla geri ................tıklayınız!

16/04/2024

Test Liner Üretimi İçin Optimum Hamur Hazırlama Tasarımı

Geri dönüşüme yönelik kağıttan, yani Testliner ve oluklu mukavvadan ambalaj kağıdı veya karton üretimi için yalnızca mekanik temizleme uygulanır, yani herhangi bir mürekkep giderme işlemine gerek yoktur. Bu kağıt kaliteleri için süpermarket ve geri dönüşüm kalitelerine yönelik karışık kağıt yaygın o ................tıklayınız!

15/04/2024

Kağıt Türüne Göre Hamur Hazırlama Prosesi Seçimi

Geri kazanılan elyaf, kağıt imalat endüstrisi için vazgeçilmez bir hammadde haline gelmiştir ve geri kazanılan elyafların piyasadaki karşılık gelen kağıt hamuru kalitelerine kıyasla uygun fiyatı ve atıkların teşviki nedeniyle birçok Avrupa ülkesi tarafından kağıt geri dönüşümü gerçekleştirilmekte, h ................tıklayınız!

13/04/2024

2023 Yılı Avrupa Kağıt-Karton Üretim ve Tüketim Verileri

Kaynak:Cepi Preliminary Statistics 2023 Cepi üyesi olduğu Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda ve Birleşik Devletler Krallık ülkeleri için Kağı ................tıklayınız!

06/01/2024

Elyaf Bazlı Ambalajların Toplanması ve Ayrıştırılmasında Geliştirme

Elyaf Bazlı Ambalajların Toplanması ve Ayrıştırılmasında Geliştirme Kaynak: Guidence on the improved collection and sorting of Fibre-Based Packing for Recycling August 2022 4evergreen 1.Giriş 4evergreen, düşük karbonlu ve dairesel bre bazlı ambalajlamayı destekleyen sektörler arası bir ittifaktır ................tıklayınız!

06/01/2024

Avrupa'da Kağıt endüstrisi tarafından yüksek kaliteli geri dönüşüm nasıl belirlenmiş ve tasarlanmış?

Kaynak: CEPI - Kağıt Bazlı Ambalaj Geri Dönüştürtürülebilirlilik Yönergeleri Türkiye'deki Geri Dönüşüm sistemine geçmeden önce sanırım Avrupa'da baz alınan birkaç dokümana atıfta bulunmamızda fayda vardır. Bu nedenle makelimizin konusunu CEPI'nin oluşturduğu "Kağıt Bazlı Ambalaj Geri Dönüştürtürü ................tıklayınız!

06/01/2024

Avrupa'da 2022 Yılı Geri Kazanılmış Kağıt Oranı, Hedefler ve ulaşmak için yapılanlar!

Avrupa Geri Dönüşüm hedefi 2030 yılı için % 76 ve 2020 yılından bu yana Avrupa kağıt değer zinciri, geri dönüşümün iyileştirilmesi ve Avrupa'da kağıt geri dönüşümünü önleyen engellerin kaldırılmasına yönelik çabaların artırılması şeklinde kendini bu amaca adamıştır. 2021 yılında, Avrupa Kağıt Geri D ................tıklayınız!

06/01/2024

Avrupa 2030 Yılı Kağıt Geri Dönüşüm Oranı Hedefi

Avrupa Kağıt Geri Dönüşüm Konseyi'nin (EPRC) son raporu, kağıt değer zincirinin 2030 yılına kadar %76'lık kağıt geri dönüşüm oranına ulaşma yolunda ilerlediğini gösteriyor. Kağıdın geri dönüşüm konusunda şimdiden tüm diğer malzemelerden daha iyi performans gösterdiği belirtiliyor. Avrupa kağıt de ................tıklayınız!

20/08/2021

Kağıt Üretim Prosesi İçin Geri Kazanılmış Kağıtlarda(2) Ana Sistemler

Bir önceki makalemizde geri dönüşümün başlangıç noktası hakkında bilgi vermiştik. Bu makalemiz ile geri dönüşüm sürecindeki ana prosesleri tanıtmaya başlayacağız. Serinin ikinci makalesini okuyabilirsiniz. Atık kağıdın üretim tesisine ulaştığında sisteme girişi, kuru halden geri dönüşüm için yeni ................tıklayınız!

08/08/2021

Temizlik Kağıdı Üretiminde Hayat Kimya'nın Rusya Yatırımları

Hayat Kimya, 14 yıldır içinde bulunduğu temizlik kağıt sektöründe yatırımlarına hızlı bir şekilde devam etmektedir. Firma yaptığı yatırımlarla bugün, 490.000 ton/yıl üretim kapasitesi ile Afrika, Ortadoğu ve Doğu Avrupa'nın en büyük temizlik kağıdı üreticisi konumuna yükselmiştir. Hayat Kimya 2020 ................tıklayınız!

07/08/2021

Ambalaj Kağıdı Üretiminde Entegrasyon Denince Akla Gelenler!

Kağıt imalatının maliyetlerine yoğunlaştığınızda sizi zorlayacak olan ana kalemlerin; -Hammadde yönetimi, -Enerji yönetimi, -Pazar yönetimi, -Katık atık yönetimi(yönetmelikler bazında) Olacağını öngörebilirsiniz. Bu kalemleri yönetmek için grup içinde her birinin diğerine bağlı; ama stratejisi ................tıklayınız!

06/08/2021

Türkiye Kağıt Üretiminde Yatırımlar İçin Üreticilerin Tercihleri

Türkiye kağıt sektöründe özellikle ambalaj kağıdı ve Temizlik Kağıtları alanlarında yatırımlar hızlanarak devam etmektedir. Sektörde söz sahibi olmak isteyen firmalar teknolojik ve yüksek kapasiteli makineler seçerek ilk yatırım maliyetinden ziyade, üretim maliyetlerini minimize etmeyi ve dolayısıyl ................tıklayınız!

05/08/2021

Modern Karton firmasının İngiltere'de Kağıt Fabrikası aldığını biliyor muydunuz?

Yazılı basından takip edildiği kadarı ile Modern Karton firmasının yatırımları sadece Yurtiçi ile sınırlı kalmayacağı görülüyor. Eren Holding altında faaliyet gösteren Modern Karton firmasının, dünya kağıt sektörünün köklü firmalarından olan UPM'in Kuzey Galler'deki Shotton gazete kağıdı fabrikasını ................tıklayınız!

04/08/2021

Hayat Kimya 2020 ve 2021 yıllarında da Rusya'daki kağıt üretim yatırımlarına devam ediyor

Valmet firması, internet sitesinden 22.Temmuz.2020 tarihli haberi ile Valmet, Hayat Kimya firmasına kapsamlı bir otomasyon paketi de dahil olmak üzere sekizinci temizlik kağıdı hattını tedarik edeceğini duyurmuştur. Hayat Kimya, yüksek kaliteli temizlik kağıdı ürünlerine artan talebi karşılamak için ................tıklayınız!

04/08/2021

Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş Temizlik Kağıt Üretiminde kapasite artırıyor

Valmet firması, internet sitesinden 25.Mart.2021 tarihli haberi ile Valmet, Aktül Kağıt Üretim Pazarlama A.Ş.'ye hamur hazırlama, otomasyon sistemi ve Focus Bobin Kesme dahil üçüncü temizlik kağıdı üretim hattını tedarik edeceği duyurmuştur. Siparişin 2021 yılının ikinci çeyreğinde alındığı ve yeni ................tıklayınız!

31/07/2021

Ambalaj Kağıdı Üretim Sektöründe Yatırım Stratejisi Farklılıkları

Türkiye ambalaj kağıdı üretiminde iki strateji ön plana çıkmaktadır; -Niş pazara yönelik yatırımlar, -Birden çok ürün ile geniş pazar hedefleyen yatırımlar, İlk olarak belirtilen Niş Pazarı sadece ambalaj kağıdını düşünecek olursak, bu gruba giren Modern Karton, KMK, Selkasan, Hamburger Turkey, ................tıklayınız!

26/07/2021

Ambalaj Kağıdı Üretiminde Modern Karton ve Kipaş Kağıt Yatırım Yarışı

Türkiye Ambalaj Kağıdı üretimi ile ilgili yatırımlar hız kazanmış gözüküyor. Sektörde yer alan ana üreticiler olan, Kipaş Kağıt, Modern Karton, KMK, Selkasan, Hamburger Turkey, Mondi Tire, Halkalı Kağıt, Pehlivanoğlu Kağıt ve diğer ufak üreticiler olarak toplam üretim kapasitesi yaklaşık 3,5 milyon ................tıklayınız!