Avrupa Geri Dönüşüm hedefi 2030 yılı için % 76 ve 2020 yılından bu yana Avrupa kağıt değer zinciri, geri dönüşümün iyileştirilmesi ve Avrupa'da kağıt geri dönüşümünü önleyen engellerin kaldırılmasına yönelik çabaların artırılması şeklinde kendini bu amaca adamıştır. 2021 yılında, Avrupa Kağıt Geri Dönüşümü Bildirgesi'nin imzacıları, 2030 yılına kadar %76'lık kağıt geri dönüşüm oranına ulaşma taahhütlerini beyan ettiler. Yeni Avrupa Kağıt Geri Dönüşümü Bildirgesi 2021-2030, 29 Haziran 2022'de yayınlanmıştır.

Yeni kağıt ve karton tüketimi 1.8 % azalırken, paralel olarak Geri Dönüşüm için Kağıt toplanması (GDK) 5.0 % azalmıştır. Bunun sonucunda 2022 yılında geri dönüşüm oranı 2021 yılına göre geriye gittiği gözlenmiştir. 2022 yılında Avrupa'da tüketilen tüm kağıt ve kartonun %70,5'i geri dönüştürülmüştür. Ukrayna'daki savaşın etkisi ve enerji krizi birçok sektörde olduğu gibi Geri Dönüşüm Kağıt pazarını da etkilemiştir. Yüksek elektrik ve gaz fiyatlarının, GDK tüketen kağıt fabrikalarının işleyişi üzerinde orantısız bir etki yarattığı gözlenmiştir. GDK tüketen fabrikalar, hammadde olarak işlenmemiş elyaf kullanan fabrikalarla karşılaştırıldığında enerji tüketimleri için gaz tedariğine daha bağımlıdır ve bu nedenle enerji krizi GDK kullanımını daha fazla etkilemiş, yeni geri dönüşüm kapasitelerine yapılan önemli yatırımlara rağmen GDK kullanımında, geçtiğimiz yıl Avrupa'da küçük bir düşüşe yol açmıştır.

Bölgesel düzeyde, geri dönüşüm oranı %60'ın altında olan ülke sayısı 2021'de 9 iken 2022'de 7 oldu. %70'lik geri dönüşüm oranını aşan ülke sayısı 2021'de 16 iken 2022'de 14 olmuştur.

Hijyenik kağıtlar (+%3,5) ve karton (+%6,5) hariç, tüm kağıt ve karton türlerinin tüketimi 2022'de azalmıştır.

Uluslararası düzeyde Avrupa, kağıt geri dönüşümünde dünya şampiyonu olmayı sürdürürken, onu Kuzey Amerika takip etmektedir. Dünyanın diğer bölgelerinde kağıt geri dönüşüm oranları daha düşük seviyelerde artmaktadır. Avrupa'da kağıt lifleri 2022 yılında ortalama 3,5 kez kullanılırken, dünya ortalaması 2,5 kez kullanılmaktadır.

AB, belediye atıklarının ve ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesine yönelik hedeflerini artırmasının, iyi işleyen kağıt geri dönüşüm zincirinin bu hedeflere ulaşmada önemli bir etken olduğu açıktır. Kağıt geri dönüşümü “Avrupa Yapımı” bir sektördür. Avrupa'da toplama, ayırma ve geri dönüşüm gerçekleştiğinden, kağıdın geri dönüşümü, Avrupa'da yenilenebilir ve ağırlıklı olarak Avrupa kökenli bir kaynak olan odundan değer yaratılmasını ve iş fırsatlarını tanımaktadır.
Geri dönüşümün kolay ve basit hale getirilmesi, her yıl kağıt değer zincirinin büyük çaba göstermesini gerektirmektedir.2021-2030 taahhüt dönemi için geri dönüşüm oranı hesaplamaları Deloitte tarafından bağımsız olarak doğrulanmaktadır.
Yıldan yıla karşılaştırıldığında, 2022 yılında kağıt sektöründe toplanan ve geri dönüştürülen toplam kağıt ve karton miktarı %5,0 düşüşle 54,9 milyon tona gerilerken, kağıt ve karton tüketimi %1,8 düşüşle 77,9 milyon tona geriledi. Geri dönüşüm oranı, GDK'nin net ticareti de dahil olmak üzere kullanılmış kağıdın geri dönüşümü ile yeni kağıt ve karton tüketimi arasındaki oran olarak tanımlanır. GDK'nin net ticareti, Avrupa kağıt geri dönüşüm oranını 2022'de %70,5'tür. Kağıt ve karton tüketiminin Avrupa içinde ve dışında kağıt ve kartonun geri dönüşümünden daha az azalması nedeniyle geri dönüşüm oranı 2021'de %72,8'den 2022'de %70,5'e düştüğü hesaplanmıştır.
Avrupa Kağıt Geri Dönüşüm Bildirgesi'nde belirlenen ilk gönüllü taahhüt için temel yıl olan 1998'den bu yana kaydedilen ilerlemeye bakıldığında, geri dönüşümün %37 oranında (14,9 milyon ton) arttığı görülüyor. Tam tersine, 1998'den bu yana yeni kağıt ve karton tüketimi 2007 yılına kadar artmış, daha sonraki yıllarda ise 1990'lı yılların sonundaki seviyelere gerilemiştir.
Avrupa kağıt endüstrisinde GDK kullanımı 2022'de %6,2 düşüşle 49,1 milyon tona gerilemiştir. 5,3 milyon tonluk net hacim (toplam 54,9 milyon tonluk koleksiyonun %9,7'si), taahhüt bölgesi dışındaki üçüncü ülkeler (AB-27, Birleşik Krallık, Norveç ve İsviçre) tarafından satın alınmıştır. Çin'in Avrupa GDK'a yönelik eskiden yüksek olan talebi sıfıra yakın seviyelere geriledi. Bu, Çin hükümetinin 2020 yılına kadar üçüncü ülke menşeli ikincil hammaddelere bağımlılığını azaltma kararıyla uyumludur. Bugün Avrupa GDK'nin ana ihracat noktaları Hindistan, Endonezya, Türkiye ve Vietnam'dır. Malezya ve Tayland gibi diğer ülkeler de Avrupa GDK ithalatını artırdı. Genel olarak, GDK'nin Avrupa dışındaki net ihracatı 2021'e kıyasla %8,0 artmıştır.

Avrupa içi geri dönüşüm:
Yeni Avrupa Kağıt Geri Dönüşümü Bildirgesi 2021-2030, net ticaret hariç yurt içi geri dönüşüm oranının daha tutarlı bir şekilde izlenmesini sağlıyor. Raporda, net ticaret hariç, yalnızca Avrupa kağıt fabrikalarındaki GDK kullanımının kağıt ve karton tüketimine bölünmesiyle dikkate alınacaktır. 2022 yılında yurt içi geri dönüşüm oranı %63,1 olmuştur.

NİTELİKSEL HEDEFLERDE İLERLEME
Avrupa kağıt geri dönüşümü değer zincirindeki 14 sektörü temsil eden EPRC üyeleri, 2030 yılına kadar kağıt geri dönüşüm oranını artırmayı taahhüt ettiler. Avrupa Kağıt Geri Dönüşümü Bildirgesi'ne katılarak, niteliksel hedeflere ulaşma konusundaki kararlılıklarını ortaya koyuyorlar. EPRC üyeleri, geri dönüşüm sürecini kolaylaştırmaya ve geri dönüşüm faaliyetlerini artırmaya yönelik girişimlerde bulunmaktadır. Bunlar arasında özellikle GDK'ın toplanması, sınıflandırılması, işlenmesi ve kağıt ürünlerine eko tasarımın uygulanması yer almaktadır.

TOPLAMA PROSESİ
Kağıt ve kartonun ayrı bir şekilde toplanması, malzemeleri temiz tutarak kağıt ve karton ürünlerinin çevrimini ve geri dönüştürülebilirlik potansiyelini arttırmanın en etkili yoludur. Ayrı toplama, geri dönüşüm için daha öngörülebilir, yüksek kaliteli bir kağıt akışı ve ayırma ve geri dönüşüm teknolojilerinde yatırım ve yenilik için güçlü bir teşvik yaratarak, yeşil ekonomik büyüme yaratarak, geri dönüşüm için mevcut yüksek kaliteli ikincil hammaddelerin hacmini önemli ölçüde artırır.

Cepi, önceki yılda olduğu gibi 2022 yılında da kurumsal ve kurumsal olmayan paydaşlarla yapılan toplantılarda “Kağıtların geri dönüşüm için ayrı toplanmasının nasıl uygulanacağına ilişkin Rehber1”in tanıtımını yapmayı taahhüt etti. Ayrıca, Komisyonun Ambalaj ve Ambalaj Atığı Yönetmeliği teklifi kapsamında çeşitli savunuculuk materyallerinde bu rehbere atıfta bulunulmuştur. Kılavuz, kağıt ve kartonun yalnızca artık atıklardan değil, aynı zamanda metal, plastik ambalaj ve diğer geri dönüştürülebilir malzemelerden de ayrı olarak toplanması gerektiğinin altını çiziyor. Ayrı toplama, Avrupa mevzuatı uyarınca gerekli olup, geri dönüşüm değer zincirindeki maliyetleri optimize eder ve tüketiciler için basit ve kolaydır. Rehberde, belirli ürünlere yönelik geri dönüşüm yollarına ilişkin örneklerin yanı sıra belediyeler için eylem noktaları da yer almaktadır.

Eylül 2022'de 4evergreen ittifakı, Geri Dönüşüm için Elyaf Bazlı Ambalajların İyileştirilmiş Toplanması ve Ayırma hakkındaki kılavuzunu yayınladı. Bu kılavuz, Avrupa ülkelerindeki kurumsal çerçevelerin ve farklı toplama ve ayırma sistemlerinin incelenmesine dayanmaktadır. Mevcut sistemlere genel bir bakış ve farklı türdeki elyaf bazlı ambalajların toplanması ve sınıflandırılmasını geliştirmeye yönelik pratik öneriler sunar. Bu süreçleri anlamak, elyafların kalitelerinden ödün vermeyecek şekilde geri dönüştürülmesi ve işlenmesi için bir ön koşuldur. Belge öncelikle elyaf bazlı ambalajların evde toplanmasına odaklanıyor.

INGEDE, Almanya'daki diğer derneklerle birlikte, ayıklama tesisleri için olası bir sertifikasyon da dahil olmak üzere daha yüksek kalitede bir ayıklamaya odaklanan "ZAPSA" projesine sponsor olmuştur. Amaçlar, kağıt veya karton fabrikasında giriş denetimini ortadan kaldırmak ve kalite nedenleriyle geri dönüşleri önlemektir.

ÇEVRE DİZAYNI
Eylül 2022'de Cepi, kendisine ait uyumlaştırılmış geri dönüştürülebilirlik laboratuvar test yönteminin 2. versiyonunu yayınlamış ve bunu Kasım 2022'de Cepi'nin Paper and Beyond konferansında sunmultur. Cepi'nin geri dönüştürülebilirlik laboratuvar test yönteminin 1. Versiyonu da Ocak 2021'de yayınlanmıştır. Test yöntemi, tipik bir geri mürekkep giderme teknolojisi veya diğer özel özellikler olmaksızın en yaygın kağıt ve karton türlerinin geri dönüşümüne adanmış kağıt fabrikası dönüştürülebilirlik laboratuvarının en ilgili aşamalarını (hamur haline getirme, eleme, tabaka oluşturma) taklit eden bir laboratuvar prosedürünü tanımlar.
Bu yöntem ve ürettiği değerler, 4evergreen iş akışı-1 tarafından, standart geri dönüşüm fabrikalarında fiber bazlı ambalajın geri dönüştürülebilirliğini değerlendirmeye yönelik bir protokolün geliştirilmesinde temel olarak kullanılmıştır. Geliştirme sırasında bu yönteme dayalı birçok test gerçekleştirildi. Test enstitüleri, yöntemin daha da geliştirilmesini ve Cepi'nin geri dönüştürülebilirlik laboratuvarı test yöntemi versiyon 2'nin tamamlanmasını sağlayan değerli bilgi ve deneyimler kazanmıştır.
4evergreen iş akışı-1 kapsamında geri dönüştürülebilirlik değerlendirme protokolünün geliştirilmesine ek olarak, revize edilen yöntem aşağıdaki unsurları ele almaktadır:
1. Yaşlandırmanın ayrıntıları ve yaş mukavemet kimyasalları(YMK) içeren malzemeler ile YMK içermeyen malzemeler arasındaki ayrım (bölüm 7).
2. İkincil hamur açma aşamasının (20 dakika) seçimine ilişkin ifadeler ve kriterler (bölüm 8.1).
3. Buharlaşma atıkları ve bir seçenek olarak kimyasal oksijen ihtiyacının belirlenmesiyle çözünmüş ve kolloidal maddelerin değerlendirilmesine yönelik değiştirilmiş prosedür (bölüm 8.2).
4. Örnek miktarı, zamanlaması ve ince eleme kabulünün işlenmesine özel olarak odaklanılarak Somerville cihazının kullanımına ilişkin ayrıntılı bir açıklama (bölüm 8.3 ve 8.6).
5. Makroyapışkanlık değerlendirmesinin ISO 15360-2'ye göre şimdilik isteğe bağlı hale getirilmesi kararı.
6. Görsel kirliliklerin değerlendirilmesi (Ek C).
7. Yöntemin ayrıntılı bir açıklamasının eklenmesi (Ek H)

Mart 2022'de 4evergreen, Elyaf Bazlı Ambalajlama için Tasarıma Göre Döngüsellik Kılavuzunu yayınlamıştır. Bu arada kılavuzun 2. versiyonu da mevcuttur. Belge, tasarımcıların ve imalatçıların malzemelerin ve bileşenlerin standart fabrika süreçleriyle uyumluluğunu değerlendirmesini amaçlayan üç bölümlü bir serinin ilkidir. Ambalajın ürüne özel düzenlemelerine uyulması koşuluyla, standart geri dönüşüm tesislerinde geri dönüştürülmesi muhtemel olan elyaf bazlı ambalaj tasarımına uygulanabilir. Versiyon 2, standart geri dönüşüm tesislerine odaklanan ilk sürüm üzerine kurulmuştur. İkinci versiyon, özellikle kullanılmış içecek kartonlarının (UBC) geri dönüştürülmesi ve benzer bileşime sahip ambalajlar için özel geri dönüşüm süreçleriyle uyumluluk için ambalaj tasarımı önerilerini içerdiğinden belgenin kapsamını genişletmektedir.
ACE, Haziran 2022'de içecek kartonları için özel Geri Dönüşüm Tasarım Yönergeleri yayınlamıştır. Kılavuzlar, ACE'nin 2030 Yol Haritasının ilk çıktılarıdır ve içecek kartonu üreticilerine, mevcut geri dönüşüm süreçleriyle uyumlu malzemeleri ve içecek kartonlarının geri dönüştürülebilirliğinin nasıl sağlanabileceğini optimize edilebileceğini belirlemeleri için teknik rehberlik sağlar.
- Piyasadaki içecek kartonlarının geri dönüştürülebilirliğini bugün değerlendirin.
- Özellikle içecek kartonlarının geri dönüştürülebilirliğinin nasıl optimize edilebileceğine odaklanın.
Kılavuzlar, teknolojik gelişmeleri yansıttıklarından emin olmak için yıllık olarak gözden geçirilecektir.

Ocak 2022'de, yapıştırıcı ve sızdırmazlık maddesi endüstrisinin Avrupa'daki sesi FEICA, paydaşlara yapıştırıcılar ve geri dönüşümde yapıştırıcılar için önemli olan gereklilikler hakkında ortak bir anlayış geliştirmelerinde yardımcı olmak amacıyla bir makale yayınladı. Ortak bir dil ve teknik açıdan sağlam tanımlar, paydaşlar arasında daha iyi bir anlayış ve daha kolay uzmanlık alışverişi sağlayabilir. “Ambalajın geri dönüşümünde yapıştırıcılar bağlamında kullanılacak terminoloji ve tanımlar” başlıklı makale, ambalajda kullanılan yapıştırıcıların sınıflandırılmasını ve işlevini açıklamaktadır.
Bu çalışmayı desteklemek için FEICA, kağıt ve karton geri dönüşümü bağlamında yapıştırıcıların kullanım durumunu açıklayan bir durum belgesi taslağı hazırladı. Son olarak FEICA, yapıştırıcıların tartışıldığı aynı konu hakkında kaydedilmiş ve kamuya açık teknolojiler, kimyaları ve diğer ilgili konular tartışıldığı bir web semineri de düzenledi.

AR-GE
Tarım ve tekstil sektörlerinden elde edilen, odun dışı liflerden üretilen kağıt ve kağıt ürünlerine ilgi giderek artmaktadır. Cepi, Nova-Enstitü'yü bu konu ile ilgili araştırma görevlendirdi.
“Avrupa Kağıt Hamuru ve Kağıt Endüstrisinde Ağaç Dışı Lif Kullanımı” araştırması saman, keten ve kenevir gibi malzemelerin yanı sıra tekstil atıklarının kullanımının endüstrinin çeşitlendirilmesine ve elyaf bulunabilirliğinin arttırılmasına yardımcı olabileceği sonucuna varıyor. Bu aynı zamanda yeni biyomateryaller geliştirmek için tarımsal mahsullerin ve kalıntıların belirli özelliklerini kullanarak süreçlerde ve ürünlerde gelecekteki yenilikler için de bir itici güç olacaktır.
Cepi, gelecekte de kağıt sektörüne yönelik odun dışı elyaf gelişmelerini izlemeye devam edecek ve konuyla ilgilenen diğer aktörlerle işbirliğine açık kalacağını belirtmektedir.

EĞİTİM VE BİLGİ
EPRC imzacıları0 Cepi ve ACE Greensource üyeleridir. Greensource, kağıt endüstrisinin ve daha geniş anlamda ormana dayalı sektörün imajını ve görünürlüğünü artırmak ve insanları özellikle ürün döngüselliği ve yüksek geri dönüşüm oranları konularında hedefleri ve başarıları konusunda eğitmek amacıyla Cepi tarafından kurulan ortak bir bilgilendirme kampanyasıdır. Ayrıca platform, kağıt endüstrisinin geri dönüşüm konusundaki kararlılığını iletebileceği bir alandır.
EPRC üyeleri ACE, Cepi, EMFA, ETS, INGEDE ve birkaç Citpa üyesi, kağıt hamuru, kağıt ve karton sektörünün ISO 4046'da tanımlanan kelime dağarcığının revize edilmesine yönelik bir projede yer almaktadır. 2022 yılında hazırlık çalışmalarına başlanan projede, 2023 yılında revizyona resmi olarak başlanması ve faaliyetin 2026 yılına kadar sürmesi bekleniyor.