Sektörden Bilgiler


03/08/2021

Seka Kağıt Üretim Müesseseleri Nerelerde Kurulmuştu?

Türkiye'de 1936 yılından 2000'li yılların başlarına kadar kağıt üretimi görevini yerine getiren Seka ile ilgili kısa bir bilgi. Seka Müesseseleri nerelerde kurulmuştu? -Seka İzmit Müessesesi I.Kağıt Fabrikası Açılış: 18.Nisan.1936 II.Kağıt Fabrikası Açılış: 24.Temmuz.1944 Klor Alkali Fabri ................tıklayınız!

21/08/2021

Genç Cumhuriyetin İlk Kağıt Fabrikası Temini Tanıdık Bir Tedarikçiden!

Bu makalemizde Türkiye'de Kağıt Sektörünün başlangıç yıllarını anlatmaya devam ediyoruz. Ayrıca, ilginç bir şekilde bazı kağıt makinesi üreten firmaların geçmişlerinin çok uzun yıllar öncesine dayandığını öğreniyoruz. Türkiye'de kurulacak ilk kağıt fabrikası için çalışmalarını yürüten Sümerbank, ................tıklayınız!

12/10/2021

Genç Cumhuriyette İlk Kağıt! -I.Bölüm-

Türkiye'de kağıt sektörünün kuruluş sürecini kaldığımız yerden anlatmaya devam ediyoruz. İzmit'te kurulmakta olan ilk kağıt fabrikasının Start-Up aşamasına çok yaklaşılmıştı. Çok uzun zamandır hasretle beklenen bu nesneye, yerli kâğıda, sonunda kavuşuluyordu. Ancak bu karşılama töreni sanıldığı y ................tıklayınız!

19/10/2021

Genç Cumhuriyette İlk Kağıt "Medeniyet Hamuru" -II.Bölüm-

Bu makale serimizi de ikinci bölümü yayınlayarak tamamlamış olacağız. Umarız beğenirsiniz. Fabrikanın açılış yaklaşmakta iken basında da ilginç haberler yer almaktaydı. Bazı gazeteler yakında bir selüloz fabrikasının kurulacağının müjdesin veriyordu. Yine gazete haberlerine göre , yeni selüloz fa ................tıklayınız!

05/11/2021

Son "Seka"lılar - "Mehmet Ali Demircioğlu"

Site çalışanları olarak "Seka"lılar köşemizde ilk olarak Mehmet Ali Demircioğlu'nu tanıtmaya karar vermiş bulunuyoruz. Sonrasında da diğer "Seka"lılarla yayınlarımız sürecektir. Grubumuza destek veren ve Mehmet Ali Beyi iyi tanıyan bir Seka kökenli abimizin ağzından kaleme alıyoruz yazımızı. 2000 ................tıklayınız!

07/12/2021

Genç Türkiye'de Kağıt Sektörünün Oluşumu-Sümerbank-1

Genç Cumhuriyetle birlikte Türkiye'de kağıt sektörün kurulması için yaşanan gayret ve çabaları aktarmaya devam ediyoruz. Bir önceki makale serimizde İzmit'te kurulan ilk kağıt fabrikasının açılması sürecine değinmiştik. Bu makale serimizde Kağıt sektöründe kurulan ilk kağıt fabrikasının açılışından ................tıklayınız!

09/12/2021

Genç Türkiye'de Kağıt Sektörünün Oluşumu-Sümerbank-2

İlk makalemizin devamı niteliğinde olan bu makalemizde ilk kağıt fabrikasının üretime başlaması sonrası kağıt sektöründe beraberinde yaşanan olayları anlatmaya çalışacağız. Genç Cumhuriyetin ilk kağıt fabrikası tüm zorluklar yenilerek üretime başlamıştı; ancak, gelinen durum ile planlanan durum a ................tıklayınız!

16/12/2021

Genç Türkiye'de Kağıt Sektörünün Oluşumu-Sümerbank-3

Makale serimizdeki ikinci makalemizin devamı niteliğinde olan bu üçüncü ve son makalemizde ilk kağıt fabrikasının üretime başlaması sonrası kağıt sektöründe beraberinde yaşanan olayları anlatmaya devam edeceğiz. Bir önceki makalemizde de yer aldığı gibi Birinci Kağıt Fabrikasının resmi olarak aç ................tıklayınız!

23/12/2021

Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi-Bölüm1

Daha önceki yazılarımızda Genç Cumhuriyetin Kağıt Fabrikaları Kurulma süreçlerine değinmiştik. Yayınlamayı planlandığımız dört bölümlük bu makale serimizle Selüloz Sanayiinin kurulma sürecini anlatmaya çalışacağız. Bir önceki makalemizin son bölümünde açıklandığı gibi, Sümerbank Selüloz Sanayi M ................tıklayınız!

01/01/2022

Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi-Bölüm2

Dört bölümlük Selüloz Sanayiinin kurulma sürecini anlatan makale serimizin ikinci bölümü ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kapak resmi olarak verilmiş olan fotoğraf çıkan ilk kağıdın İzmit sokaklarında gururla dolaştırıldığı güne aittir. Ama yine de, yeni kurulan kağıt fabrikası hakkında eleştir ................tıklayınız!

30/03/2022

İkinci Dünya Savaşı Süresinde Türkiye'de Selüloz ve Kağıt Sektörü-I

Türkiye'deki kağıt sektörünün gelişmesi ile ilgili olarak yazılarımıza devam ediyoruz. Üç makaleyi içerecek yazı dizimizin ilkini aşağıda sunuyoruz. İkinci Dünya Savaşı yılları sık sık gazetelerde kağıt ihtikarı(vurgunculuk) haberleri gündeme gelmekteydi. Hükümet, Milli Koruma Kanuna dayanarak v ................tıklayınız!

05/08/2022

Kağıt Sektöründe İlk Özel Sektör Yatırımları

Kağıt sektöründe ilk özel girişim çalışmaları 1920 yıllarının sonlarında olmasına rağmen sonuç çıkmamış ve kağıt sektörünü kurmak genç Cumhuriyet'in sorumluluğunda gerçekleşmişti. Ancak, 1950'li yıllara gelindiğinde durum değişmeye başlamıştı. 1954 yılının sonlarında günlük gazetelerde özel sektörü ................tıklayınız!

06/01/2024

Türkiye'nin Nadir Kağıt Mühendislerinden biri ve eski bir SEKA'lı Ümit Coşkuner.

Bu makalemizde Türkiye'nin nadir Kağıt Mühendislerinden Ümit Coşkuner'i aşağıda kendi anlatımı ile tanıyacağız. 1960'lı yıllar, Türkiye’nin ‘’Kalkınma Programları’’nın başlatıldığı, ve Devlet Planlama Teşkilatı tarafından yapılan 5 yıllık programlar çerçevesinde yurdun değişik bölgelerinde çeşitl ................tıklayınız!

12/01/2024

Kağıtçılık Okulu SEKA

Eskiler bilir, Türkiye'de Kağıtçılık sektörünün yükünü uzun yıllar çeken SEKA adında bir kuruluş vardı. Tarihe dayanamayanlardan. Ama hale eski çalışanları çalıştığı günleri anlata anlata bitiremez. Seka kökenli çalışanlar olarak haberleşelim. Eski Sekalılardan bir İşletme Şefi!