Sektörden Bilgiler


03/05/2022

İkinci Dünya Savaşı Süresinde Türkiye'de Selüloz ve Kağıt Sektörü-II

Üç makalemizden oluşan bu serimizin ikinci yazımızda, çalışanlar ile ilgili yapıyı incelemeye çalışacağız. Fabrikanın devreye girdiği 1936 yılında çalışan sayısı toplamda 500 personelin biraz üzerindeydi. Kurulmasından 5 yıl sonra personel sayısı 1000 kişiyi, 10 yıl sonra ise 2000 kişiyi aşmıştı. ................tıklayınız!

05/05/2022

İkinci Dünya Savaşı Süresinde Türkiye'de Selüloz ve Kağıt Sektörü-III

İkinci Dünya Savaşı yıllarında Türkiye'deki Kağıt Sektörünün yaşadıklarını özetleyen bu üçüncü makalemiz ile serimizi sonlandırıyoruz. Kâğıt karton üretimini en az iki katına çıkarmak ve bunun için gerekli selüloz ihtiyacını ülke içinden temin etmek amacıyla 1936 yılında başlatılan çalışmalar, ya ................tıklayınız!

07/05/2022

Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesinin "Kendi Ağacını Kendin Üret" Yaklaşımı.

Kâğıt fabrikası ilk kurulduğu yıllardan itibaren agresif olarak büyüyor, yurtdışında yardımcı hammadde ve kimyasal temin zorlukları yardımcı işletmelerin kurulması gereksinimini ortaya çıkarıyordu. 1946 yılına gelindiğinde, Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi bünyesinde, iki kağıt fabrikası, üç sel ................tıklayınız!

16/05/2022

13.Mayıs.1955 Kağıt Sektöründe Yeni Bir Sayfa - SEKA Kuruluyor!

22.Mayıs.1950'de okunan hükümet programında, "... iktisadi sahada devlet sektörünü mümkün olduğu kadar daraltmak... hususi teşebbüs sahasını mümkün olduğu kadar genişletmek” görüşleri açıklanmıştı. Bu görüş doğrultusunda birçok yeni kamu iktisadi teşebbüsü oluşturuldu ve eskiden kurulmuş devlet mües ................tıklayınız!