Sektörden Bilgiler


02/10/2022

Selüloz Fabrika Yatırım Gereksinimleri Makale Serisi 4-Selüloz Fabrikası Lojistik Altyapısı

Selüloz fabrika yatırım gereksinimleri makale serimizi, lojistik konusunu içeren 4.yazımız ile sonlandırıyoruz. Selüloz fabrikası kurulurken en kritik konulardan biri de girdi olarak hammadde ve kimyasal ile birlikte ürün olan selülozun lojistik alt yapasının oluşturulması gerekmektedir. Zira, loji ................tıklayınız!

28/09/2022

Selüloz Fabrika Yatırım Gereksinimleri Makale Serisi 3-Selüloz Fabrikası Odun İhtiyacı

Selüloz Fabrikası Yatırım Gereksinimleri adlı makale serimizde yer alacak bu üçüncü yazımızda hammadde olarak kullanılmakta olan odun ihtiyacına yer vereceğiz. Yıllık 1.000.000 ton ağartılmış uzun elyaf(soft wood) selüloz(NBSK-Northern Bleached Softwood Kraft) üretimi olarak planlanan ve ürün selül ................tıklayınız!

25/09/2022

Selüloz Fabrika Yatırım Gereksinimleri Makale Serisi 2-Selüloz Fabrikası Üniteleri

Rekabet edebilecek ölçekli(örneğin 1.000.000 ton/yıl beyazlatılmış uzun elyaf üreten) bir Selüloz Fabrikası, çoğu zaman odun hammaddesini kullanacağı bir ormanın içine ve yine bir su kaynağı kenarına kurulmaktadır. İyi bir yerleşim planı ile bu tür bir selüloz fabrikasını 2.700.000 m2 alana sığdırma ................tıklayınız!

21/09/2022

Selüloz Fabrika Yatırım Gereksinimleri Makale Serisi 1-Türkiye'de Kurulmuş Selüloz Fabrikaları

Sizlerle bir Selüloz Fabrikası kurulumu konusunda uzun sürecek makaleler serisi ile birlikte olmayı planlıyoruz. Bu ilk makalemizde Türkiye'de selüloz üretiminin geçmişi ve bugününe bir göz atacağız. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk selüloz fabrikaları, 10 Şubat 1944 yılında paçavra selülozu ve 31 May ................tıklayınız!

16/11/2021

Kağıt Sektörünü Besleyen Selüloz Fabrikalarını Neden Kuramıyoruz?

Kağıt sektöründe selüloz hammadde ihtiyacı için dışa bağımlılık nasıl sona erer? Bu sorunun cevabını aramaya çalışacağız. Özellikle Beyazlatılmış Selülozda Türkiye ihtiyacının tamamını ithal yoluyla karşılamakta ve bu nedenle selüloz girdisinde fiyat ve maliyetler olarak dış piyasadaki fiyat deği ................tıklayınız!