Sizlerle bir Selüloz Fabrikası kurulumu konusunda uzun sürecek makaleler serisi ile birlikte olmayı planlıyoruz. Bu ilk makalemizde Türkiye'de selüloz üretiminin geçmişi ve bugününe bir göz atacağız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk selüloz fabrikaları, 10 Şubat 1944 yılında paçavra selülozu ve 31 Mayıs 1944 yılında saman selülozu fabrikası olarak Sümerbank Selüloz Sanayii Müessesesi(Sonradan SEKA olarak yapı değiştirecek) adı altında İzmit'te kurulu tesislerinde üretime başlamış ve her iki selüloz fabrikası da 24 Temmuz 1944 tarihinde resmi olarak işletmeye açılmışlardır.

Sonrasında;
-SEKA İzmit Müessesinde yıllar içinde 74.000 ton/yıl Odun ve Saman hamuru ve 56.000 ton/yıl kimyasal selülozu üretimi,
-1970 yılında açılan SEKA Çaycuma Müessesesinde kurulu kapasitesi 60.000 ton/yıl olan esmer selüloz,
-1970 yılında açılan SEKA Aksu Müessesinde kurulu kapasitesi 60.000 ton/yıl olan mekaniksel odun selülozu,
-1971 yılında açılan SEKA Dalaman Müessesinde kurulu kapasitesi 70.000 ton/yıl olan sülfat selülozu ve 15.000 ton/yıl olan linter selülozu,
-1979 yılında açılan SEKA Afyon Müessesinde kurulu kapasitesi 50.000 ton/yıl olan selüloz,
-1981 yılında açılan SEKA Balıkesir Müessesinde kurulu kapasitesi 80.000 ton/yıl olan termo mekaniksel selüloz,
-1984 yılında açılan SEKA Akdeniz Müessesinde kurulu kapasitesi 145.700 ton/yıl olan esmer selüloz,
-1984 yılında açılan SEKA Kastamonu Müessesinde kurulu kapasitesi 3.750 ton/yıl olan kendir selülozu,
Fabrikaları sırasıyla hizmete sokulmuştur.

1983 yılında SEKA Müesseselerinin yıl bazında kurulu Selüloz üretim kapasitesi:
-İzmit 74.000 ton Odun ve Saman Hamuru ve 56.750 ton Selüloz,
-Çaycuma 88.00 ton Selüloz,
-Dalaman 85.000 ton Selüloz,
-Afyon 50.000 ton Selüloz,
-Aksu 65.000 ton Odun Hamuru,
-Balıkesir 80.000 ton CTMP,
-Akdeniz 147.000 ton selüloz,
-Kastamonu 3.750 ton Selüloz
olmak üzere toplamda 649.500 tona ulaşmıştı.

Türkiye'de, son olarak ulaşabildiğimiz 1995 yılı verilerine göre selüloz üretimi 470.143 ton olmuş ve bunun % 85'ini SEKA, % 15'inin 7 özel sektör kuruluşu gerçekleştirmiştir.

2000'li yılların başlarında SEKA'nın özelleştirmesi sonrasında, bugün itibarıyla Selüloz Üretimine sadece Çaycuma'da yerleşik olan bir tesis devam edebilmiştir. Türkiye Kağıt Sektörü selüloz hammaddesi olarak bugün itibarıyla, tamamen dışarı bağımlı haldedir. 2017 yılında selüloz ithalatı 1.230.000 ton olarak gerçekleşmiştir. Bu verinin, küresel selüloz pazarında rekabet edebilecek sınır değer olarak gösterilen 1.000.000 ton/yıl kapasiteli bir selüloz fabrikasının Türkiye için rahatlıkla yapılabileceği sonucunu ortaya koymaktadır.
Sonraki makalelerimizde, bir selüloz fabrikası kurulması esnasında dikkat edilmesi gerekli konuları da sizlerle paylaşmayı amaçlamaktayız.