Selüloz fabrika yatırım gereksinimleri makale serimizi, lojistik konusunu içeren 4.yazımız ile sonlandırıyoruz.
Selüloz fabrikası kurulurken en kritik konulardan biri de girdi olarak hammadde ve kimyasal ile birlikte ürün olan selülozun lojistik alt yapasının oluşturulması gerekmektedir. Zira, lojistik konusunda iyi organize edilemeyen bir alt yapı tesis üretiminde durmalara neden olabilecektir. Bu nedenle 1.000.000 ton/yıl ve üzerinde ölçeklendirilen bir selüloz fabrikasına önerilen erişim, karayolu ve tren yolu ile birlikte tasarlanmalıdır. Aşağıda gösterilen günlük bazda hesaplamalar fabrikaya olan araç trafiğini daha net gösterecektir.

Selüloz fabrikası her ne kadar bir ormanın yanına ve hatta içine kurulsa dahi, yakın mesafeden hammadde olan ağaçların(tomruk) fabrikaya girişi için ciddi bir araç yükü öngörülmelidir. Fabrikanın yıllık odun ihtiyacının geliş hızı, kış aylarında hava koşulları nedeniyle günlük tomruk girişi 11.000 m3 ( ~ 5.500 ton) civarına kadar düşeceği ve yaz aylarında da yine günlük olarak 17.000 m3( ~ 8.500 ton) civarına çıkacağı öngörülmektedir. Ayrıca, yonganın günlük girişinin 1300m3 ( ~ 650 ton)ile 1500 m3( ~ 750 ton) olacağı düşünülmektedir.

Fabrikada kullanılması planlanan kimyasalların günlük giriş miktarları da;
-Sodyum klorür (NaCl) …………..123 ton/gün
-Kireçtaşı (CaO içeriği %53)…..….38 ton/gün
-Kostik soda(NaOH %44)……..……37 ton/gün
-Hidrojen peroksit(H2O2 %50)….27 ton/gün
-Sülfürik asit (H2SO4 - %93)………30 ton/gün
-Magnezyum sülfat (MgSO4) ……..4 ton/gün
-Sodyum bisülfat (NaНSO3)………11 ton/gün
-Talk……………………………………………1 ton/gün
-Sodyum sülfat (Na2SO4)………….17 ton/gün
-Doğal kum…………………………………4 ton/gün
-Sodyum klorür %100……………….38 ton/gün
-Alümina(Al2O3, % 30)……………….7 ton/gün
-Sulu amonyak(25%)…………………..8 ton/gün
-Di süperfosfat……………………………2 ton/gün

Ürün olan selülozun fabrikadan günlük çıkış miktarı da 2500 ile 3000 ton arasında olacağı düşünülmelidir.

Sonuç olarak;
Selüloz üretecek 1.000.000 ton ölçeğindeki bir fabrikada odun, kimyasal girdileri ile birlikte ürün olan selüloz çıktısının lojistiği en önemli konulardan biri olarak yer alacaktır.
Selüloz Fabrika Yatırım Gereksinimleri Makale Serisi yazılarımızla Selüloz Yatırımlarının kritik noktalarına dikkat çekmek istedik. Makale serimizi "Selüloz Fabrikası Lojistik Alt Yapısı" ile sonlandırıyoruz.