Geri dönüşüm bazlı kağıt fabrikalarının hammadde ve enerji girdisi ve ürün çıktısı, daha fazla kullanım için atıklar ve ana salınımlar (emisyonlar, atıklar, vb.) hakkında genel bir bakış Şekide sunulmaktadır.Bazı maddelerin varlığı esas olarak kağıt kalitesine, elde edilecek kağıt özelliklerine ve enerji kaynağının türüne bağlıdır.
Geri dönüşüm bazlı kağıt fabrikalarında kağıt üretimi üç bölüme ayrılabilir: hamur
hazırlıma, kağıt makinesi yaklaşım ve oluşan kağıt safihanın iyileştirilmesi. Hamur
hazırlama ve kağıt makinesi proses suyu sistemi aracılığıyla birbirine yakından bağlı olduğu için ilerideki makalelerde ayrıca işlenecektir.