Kaynak:Cepi Preliminary Statistics 2023

Cepi üyesi olduğu Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovak Cumhuriyeti, Slovenya, İspanya, İsveç, Hollanda ve Birleşik Devletler
Krallık ülkeleri için Kağıt-Karton sanayi ile ilgili bilgileri düzenli olarak derleyip raporlamaktadır. 2023 yılına ait ön raporunu da yayınlamış durumda olup, içeriğine ait bazı bilgiler okurlarımıza aşağıda sunulmaktadır.


Avrupa'da kağıt ve karton tüketimi ve üretimi, olumsuz makroekonomik eğilimler ve uzun süredir devam eden stok eritme hareketinin etkisiyle aşağı yönlü bir seyir izlemiştir.

Cepi üyesi ülkelerde kağıt ve karton üretimi, ön rakamlara göre 2023 yılında bir önceki yıla göre %12,8 oranında azalmıştır; bu durum, olumsuz makroekonomik eğilimlerin, yıl boyunca tedarik zincirinde uzun süren stok eritmelerin ve yüksek enerji ve üretim maliyetlerine sahip bir endüstrinin piyasalar üzerindeki ağır etkisini yansıtıyor. 2023'teki toplam üretim, tüm kağıt ve karton kalitelerinde düşüşle birlikte 74,3 milyon tona civarında gerçekleşmiştir.

Çoğu küresel bölgede üretimde bir düşüş gözlendi, ancak bu düşüş Avrupa'dakinden daha az düzeyde olmuştur. Kanada, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri ve Güney Kore, kağıt üretiminde %2,0 ile %9,8 arasında değişen düşüşler kaydedilmiştir.

Bireysel kağıt kaliteleri açısından, grafik kaliteleri ve ambalajın yanı sıra hijyen ve ev tipi kalitelere yönelik üretim trendlerindeki yapısal farklılık 2023'te de devam etmiştir.

Cepi üyelerinin kapsadığı coğrafyada şirketlerin geri dönüşüm amaçlı kağıt kullanımı 2022 yılına göre %6,9 azalmıştır.

Bu durum, Avrupa üretiminin esas olarak geri dönüştürülmüş hammaddeye dayanması nedeniyle ambalaj kağıdı ve karton üretimindeki azalmayla ilişkilendirilmektedir. Diğer bir faktör ise geri dönüşüm kağıt kullanan bazı grafik kağıdı fabrikalarının kapatılmasıdır.

Bu olumsuz trendlerin arasında Avrupa pazarındaki selüloz üretimi, Çin'e yapılan dinamik ihracatın etkisiyle 2023'te %4,8 artmıştır.

Yüksek enflasyon ve faiz oranları ile özel tüketimin azalmasıyla birlikte bunalımlı ekonomik ortam, talebi büyük ölçüde etkilemiştir. Cepi istatistiklerine göre ölçülen görünen kağıt ve karton tüketimi %15,3 oranında azalmıştır. Stok tüketimi dikkate alınsaydı bu düşüş daha az belirgin olurdu.

AB ekonomisi, son tahminlere göre 2023 yılında %0,6 büyüdü ve 2024 yılında da %1,2 oranında büyüyeceği tahmin ediliyor. Bu durum, AB'yi dünyanın en az dinamik bölgeleri arasına yerleştiriyor.

Geçen yılın ilk 9 ayına ait rakamlara göre, Cepi ülkelerindeki toplam kağıt ve karton tüketimi 2023 yılında 2022 yılına göre %15,3 azalmıştır. Özel tüketim harcamaları yüksek faiz ve enflasyon oranlarından etkilendiğinden, Kovid-19 salgını sırasında herhangi bir zamanda olduğundan daha ciddi bir darbe almıştır.

2022'de olduğu gibi, kağıt mendil veya tuvalet kağıdı gibi ürünleri de içeren 'evde' alt segmentinin gücüyle hijyenik ve evsel kağıtlar en dayanıklı segment olurken, 'evden uzakta' alt segmenti de dinamik pazardan az zarar görmüştür. Sıhhi ve ev tüketimi için yalnızca %3,7 azalmıştır.

Grafik kağıdına olan talep, 2023 yılında da (-%27,5) olumsuz etkilenmeye devam etmiştir. Bunun nedeni, matbaacılıkta gözlenen talebin azalması ve buna stok eritme etkisinin de eklenmesiyle bu düşüşün önemli bir payı olduğundadır. Ambalaj kağıdı ve karton talebi %12,2 azalmıştır.

Ambalaj kalitelerinin üretiminin 2022 yılına göre % 9,1 oranında azaldığı tahmin ediliyor. Ambalaj kaliteleri içerisinde ağırlıklı olarak nakliye ambalajları için kullanılan karton ve oluklu kutularda % 4,7'lik bir düşüş kaydedilmiştir. Esas olarak perakende ambalajlamada kullanılan karton plus ve diğer ambalaj kartonlarının üretimi %17,3 azalmıştır. Kağıt torba üretiminde kullanılan ambalaj kalitelerinin üretimi %15,9 azalmıştır.

Ambalaj kalitelerinin payı toplam kağıt ve karton üretiminin %62,3'ünü (2022'de %60,1), grafik kalitelerinin payı ise %22,6'yı (2022'de %25,9) oluşturmuştur. Başta endüstriyel ve özel amaçlar olmak üzere diğer tüm kağıt ve karton türlerinin üretimi %12,2 oranında azalarak toplam kağıt ve karton üretiminin %4,8'ini oluşturmaktadır.

Temizlik ve ev kağıdı üreticilerinin üretimi 2022 yılına göre yaklaşık %4,4 oranında azalarak toplam kağıt ve karton üretiminin %10,3'ünü oluşturmuştur.

Grafik kalitelerinin genel üretimi %24,6 düşmüştür. Makinelerin kapatılması ve dönüştürülmesi sonucunda gazete kağıdı %19,9 azalırken, yazı tabı kağıtları %25,4 azalmıştır.

Dergi ve kataloglar, doğrudan posta, rehberler vb. için kullanılan matbaa ve yazı kağıtlarının üretimi, kesin sınıf kategorilerine bağlı olarak farklı oranlarda azalmıştır. Kaplamalı mekanik kağıt ve kaplamasız mekanik kağıt üretimi sırasıyla %24,4 ve %23,4 azalmıştır. Kaplamasız kaliteler (fotokopi kağıdı) %23,9 oranında düşerken, kaplamalı(kuşe v.b.) kaliteler %31,2'lik düşüşle en fazla etkilenen sınıf oldu.

Genel olarak bu, kaplamalı ve kaplamasız grafik kağıt üretiminin sırasıyla %27,9 ve %23,7 oranında azaldığı anlamına geliyor. Selülozdan üretilen grafik kağıt üretimi %26,4 oranında düşüş gösterirken, mekanik grafik kağıtlarının üretimi %23,9 oranında düştü.

Cepi ülkelerinin kağıt ve karton teslimatlarında %15,4, ihracatta ise %15,7 azalma görülmüştür.

2023 yılının ilk dokuz aylık kümülatif verilerine göre, yıl içindeki toplam kağıt ve karton teslimatlarının 2022 yılına göre %15,4 oranında azalması, Cepi dışı ihracatın ise %15,7 oranında azalması bekleniyor. Bu, geçen yıl Avrupa'da kağıt üretiminde yaşanan düşüşü ve ekonomik büyümedeki küresel yavaşlamayı yansıtıyor. Eylül 2023 sonu itibarıyla grafik kalitelerinin teslimatı %27,3 azalırken, ambalaj kalitelerinin teslimatı %11,9 azalmıştır.

İhracat, Eylül 2023 sonu itibarıyla %15,7 oranında azalarak neredeyse tüm bölgelerde büyük bir düşüş kaydetti: Avrupa'daki komşu ülkeler -%18,2, Kuzey Amerika -%30, Latin Amerika -%33,8 ve dünyanın diğer ülkeleri -%11,8. Asya'ya ihracat %5,2 artarken, Çin'e ihracat %29,6 artış kaydedilmiştir.

Pazar payı açısından diğer Avrupa ülkeleri, toplam Avrupa ihracatının %36,9'u ile ihracatta ana pazar olmaya devam ediyor; Asya'nın %25,3'ünü, Kuzey Amerika'nın %12,5'ini, Latin Amerika'nın %7,7'sini ve diğer tüm ülkelerin payı %17,5'tir.

Ön göstergeler, Cepi üyesi ülkelere yapılan kağıt ve karton ithalatının 2022 yılına kıyasla %14,0 civarında azaldığını, diğer Avrupa ülkelerinden gelen hacimlerin ise (%-29,3) azaldığını gösteriyor. Cepi üyeliğinde temsil edilmeyen diğer Avrupa ülkeleri tüm Avrupa ithalatının %38,9’unu, Kuzey Amerika %28,2’sini, Asya %21,6’sını, Latin Amerika %6,1’ini ve dünyanın geri kalanı %5,3’ünü gerçekleştirmektedir.

Sonuç olarak, kağıt ve karton ticaret dengesi 2022'ye kıyasla %16,4 oranında azalmıştır ancak büyük ölçüde olumlu kalmayı sürdürüyor.

Toplam selüloz hamuru üretimi %6,2 azalırken pazardaki selüloz hamuru üretimi %4,8 artmıştır.

Selüloz üretimi (entegre + pazar) bir önceki yıla göre %6,2 azalarak toplam üretim yaklaşık 33,5 milyon ton oldu. Mekanik selüloz hamuru üretimi %12,2 azalırken, kimyasal selüloz hamuru üretimi 2022'ye göre %4,5 düşmüştür. Kimyasal selüloz hamuru toplam selüloz hamuru üretiminin %79'unu oluşturmaktadır. Pazara yönelen selüloz hamuru üretimi %4,8 artış göstermiştir.