Kaynak: CEPI - Kağıt Bazlı Ambalaj Geri Dönüştürtürülebilirlilik Yönergeleri

Türkiye'deki Geri Dönüşüm sistemine geçmeden önce sanırım Avrupa'da baz alınan birkaç dokümana atıfta bulunmamızda fayda vardır. Bu nedenle makelimizin konusunu CEPI'nin oluşturduğu "Kağıt Bazlı Ambalaj Geri Dönüştürtürülebilirlilik Yönergeleri " dokümanı olacaktır. Aşağıda, dokümanın içeriği yer almaktadır.

YÖNETİCİ ÖZETİ
Perakendeciler ve marka sahipleri de dahil olmak üzere değer zinciri, geri dönüşüm sürecini desteklemek için kağıt bazlı ambalajı nasıl belirleyebilir ve tasarlayabilir?

Tüketicilerin, markaların ve perakendecilerin, çevre üzerindeki etkisini azaltmaya yönelik küresel eko tasarım yaklaşımının bir parçası olarak kullandıkları ambalajların geri dönüştürülebilir olduğuna dair artan bir beklenti vardır. Kağıt bazlı ambalaj üreticileri ve geri dönüşümcüleri bu beklentiyi karşılamaya kararlıdır.
Ambalajın temel işlevi, ürün kaybını ve gıda israfını önlemek amacıyla paketlenmiş ürünleri lojistik zinciri boyunca nihai tüketime kadar korumaktır. Bir diğer önemli işlev ise tüketiciyle iletişimdir. Kağıt her zaman geri dönüştürülebilirdir ancak ambalajdan beklenen bazı işlevsel özellikler, bazı durumlarda farklı bariyerleri veya işlevsel gereksinimleri (örneğin gıdayla temas için) karşılamak amacıyla kağıttan kaplanmasını, lamine edilmesini veya başka şekillerde geri dönüşüm süreci işlenmesini gerektirir; bu da çevre için daha zorlayıcı olabilir. Bu nedenle kağıt ve kartonun diğer malzemelerle kombinasyonu, ambalajın beklenen rolünü yerine getirirken geri dönüşümü engellemeyecek şekilde uygulanmalıdır.
Buradaki tavsiyeler, perakendeciler ve marka sahipleri de dahil olmak üzere değer zincirinin, kağıt geri dönüşüm sürecinde kağıt ambalaj ürünlerinin geri dönüştürülebilirliğini geliştirmesine olanak tanıyacaktır.

Bu tavsiyeler genel olarak Avrupa'da geçerlidir, ancak ambalajın hedef pazarlarda geri dönüştürülebilirliğini sağlamak ve ambalajın geri dönüştürülebilirliğini değerlendirmeye yönelik özel ulusal protokollere uymak için ulusal Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu programlarına veya ilgili kurumlara başvurulması tavsiye edilir. Kağıt ve karton akışında farklı toplama sistemlerinin ve toplama gereksinimlerinin varlığı nedeniyle ulusal protokoller farklılık göstermektedir. Ulusal özellikler mevcut olmaya devam ederken, geri dönüştürülebilirlik test yöntemlerinin uyumlaştırılmasına yönelik adımlar atılmaktadır. Kağıt ambalajın geri dönüştürülebilirliğini daha da artırmak ve ulusal protokol ve gereksinimlerin karşılanmasına yardımcı olmak için aşağıdaki öneriler perakendeciler ve marka sahipleri de dahil olmak üzere değer zincirine geniş çapta iletilmelidir. Aşağıda imzası bulunan kuruluşlar, bu yönergeleri uygun şekilde gözden geçirmek amacıyla malzeme ve geri dönüşüm teknolojisindeki gelişmeleri değerlendirmek için değer zincirinde açık diyalogu sürdüreceklerdir.

Kağıt ambalajların geri dönüşümünü optimize etmek için, tasarım aşamasında ambalajın kullanım amacı ve kullanım ömrü sonu aşaması dikkate alınmalıdır.

METAL VEYA PLASTİK LAMİNATLARLA İLGİLİ
-Ambalajın beklenen işlevlerini yerine getirmek için yalnızca gerekli miktarda kağıt olmayan bileşen kullanın.
-Amaçlanan kullanım için kağıt olmayan bileşenlere ihtiyaç duyuluyorsa, farklı elemanların ayrılması mümkün olduğu kadar kolay olmalıdır.
-Plastik laminasyon katmanları hamurlaştırma aşamasında kolaylıkla dejenere olmamalı veya çok küçük parçalara ayrılmamalıdır.
-Ayrılmayı kolaylaştırmak için laminat tarafı ile safiha arasındaki yapışmayı optimize edin.
İşlevsellik izin veriyorsa yalnızca tek tarafı lamine edilmiş malzeme kullanın.

YENİ TEKNOLOJİLERDEN KAYNAKLANAN ALTERNATİF BARİYERLERE İLİŞKİN; ÖRNEĞİN POLİMER DİSPERSİYON KAPLAMALI BARİYERLER VE DOĞRUDAN METALİZASYON
Alternatif bariyerler tasarlarken, aşağıdaki hususlardaki performansı doğrulamak için tanınmış geri dönüştürülebilirlik test yöntemlerine ve kağıt geri dönüşüm fabrikalarındaki testlere bakın:
-Ambalajın kağıt kısmının belirli bir zaman dilimi içinde hamur haline getirildiğinde tekli elyaflara ayrıldığından emin olun.
-Geleneksel eleme işleminde elyaftan ayrışabilen polimerleri ve diğer sızdırmazlık maddelerini tercih edin.
-Kağıt fabrikası prosesi ve atık su sistemleri tarafından verimli bir şekilde ele alınabilen ve nihai üründen, üretim prosesinden veya çevreden ödün vermeyen polimerleri, sızdırmazlık maddelerini ve uygulama proseslerini tercih edin.
-Doğrudan metalizasyon: Vakumla deposit yoluyla uygulanan metalik ve diğer inorganik kaplamalar, yeniden hamurlaştırma işlemini engellememeli ve elenebilme özelliğine sahip olmalıdır.

KUŞELEME VE LAK UYGULAMASI HAKKINDA
Suda çözünen veya suda çözünmeyen kuşe kaplamaları kullanıldığında, işlem ve atık su arıtımındaki performans için tanınmış geri dönüştürülebilirlik test yöntemlerine ve kağıt geri dönüşüm fabrikalarında testlere bakın.
Büyük, ayrı parçacıklara parçalanan lak kimyasallarını tanımlayın.

ALTERNATİF ELYAFLARLA İLGİLİ
Tarımsal artıklardan elde edilenler gibi selülozik ağaç liflerine alternatiflerin kağıt yapımında kullanılmak üzere hazırlandığından ve geri dönüştürülebildiğinden emin olun.

MÜREKKEPLERLE İLGİLİ
-Kullanılan mürekkep miktarını optimize edin.
-Endüstri taahhüdüne uygun olarak madeni yağ içermeyen mürekkepler kullanın.
-Mürekkep formülasyonundaki metalik bileşenleri en aza indirin.
-Mümkün olduğunda, ağartılmış kağıt ve kartondan ambalaj üretirken mürekkepten arındırılabilir baskı teknolojisini göz önünde bulundurun.
-Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri için, Kağıt ve Karton Malzemelerin ve Maddelerin Uygunluğuna İlişkin Gıdayla Temas Kurallarını izleyin. Mürekkep üreticileri EUPIA'nın gıdayla temas eden mürekkeplere ilişkin kılavuzunu takip etmelidir.

YAPIŞTIRICILAR İLE İLGİLİ
-Kağıt geri dönüşümü üzerindeki etkiyi göz önünde bulundurarak, ambalajın beklenen sızdırmazlığını sağlamak için yapıştırıcı miktarlarını optimize edin.
-Yapışkan bantlar ve kendinden yapışkanlı etiketler gibi bazı "yumuşak" yapıştırıcıları, geri dönüşüm sürecinde ayrılamayan bir yapışkan film kullanarak en aza indirin.
-Ambalaj geri dönüşüm zincirindeki kağıt fabrikası ortamında tipik sıcaklıklarda kağıt hamurundan kolaylıkla ayrılabilecek şekilde uygulanabilen yapıştırıcıları tercih edin.
-Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri için, gıdayla temas eden uygulamalara yönelik yapıştırıcıları seçin. Birikme eğilimi gösterebilecek kritik maddeleri azaltmak için diğer sınıflardaki üreticiler de bunu yapmayı düşünmelidir.
-Gıdayla temas eden ambalaj üreticileri için, Kağıt ve Karton Malzeme ve Nesnelerin Uygunluğuna İlişkin Gıdayla Temas Yönergelerini izleyin. Yapıştırıcı üreticileri, yapıştırıcılar için gıdayla temas durumu beyanına ilişkin FEICA kılavuzunu takip etmelidir.

TÜKETİCİ BİLGİLERİ HAKKINDA
Ambalajın sınıflandırılmasını ve doğru kutuya yerleştirilmesini teşvik etmek için tüketicilere bilgi sağlamayı düşünün.

Avrupa mevzuatı, geri dönüşümün ön koşulu olduğundan kağıdın ayrı olarak toplanmasını gerektirir. Farklı ulusal toplama programları ve geri dönüştürülebilirlik protokolleri mevcuttur. Bazı ülkeler tüm kağıt bazlı ambalajları tek bir akışta toplamaktadır. Diğer ülkeler ayrı kağıt ve karton fraksiyonunu farklılaştırıyor ve hafif ambalaj akışıyla bazı kağıt bazlı ambalajları topluyor. Uygun toplama ve sınıflandırmanın organize edilmesi koşuluyla, kelimenin tam anlamıyla tüm kağıt ambalajlar geri dönüştürülebilir. Kağıt endüstrisi, standart veya özel kağıt geri dönüşüm fabrikalarında geri dönüşüme olanak sağlamak için yenilikçi süreçlere sahip geniş bir kağıt fabrikaları ağına yatırım yapmıştır.

GENEL AÇIKLAMA
Aslında kağıt ve karton her zaman geri dönüştürülebilir. Ambalajın belirli işlevlerini sağlamak için gerekli olan diğer malzemelerle kombinasyonu, geri dönüşüm sürecinde zorluklara neden olabilir. Ambalaj, tüketici ürünlerine yönelik verimli bir tedarik zinciri için çok önemlidir. Üç ana işlevi vardır: Üretim ve teslimat sürecinin her aşamasında israfı en aza indirmek için malları korumak, sunmak ve muhafaza etmek. Kağıt ve kartonun temel hammaddesi yenilenebilir; çünkü odun, çoğunlukla üçüncü tarafların doğruladığı programlarla sertifikalandırılmış, sürdürülebilir biçimde yönetilen ormanlardan elde ediliyor. Avrupa ortalamasında kağıt ve karton ambalajlar en yüksek geri dönüşüm oranına sahiptir. EUROSTAT'a göre 2016 yılında kağıt bazlı ambalajların geri dönüşüm oranı %84,8 oldu. Mutlak hacimlerde, diğer tüm ambalaj malzemelerinin toplamından daha fazla kağıt bazlı ambalaj geri dönüştürüldü. Sektör daha da gelişmeyi hedefliyor. Kağıt geri dönüşümünün iyileştirilmesine yönelik en büyük potansiyel, ayrı toplamanın geliştirilmesidir. Ayrı toplamanın daha da teşvik edilmesi gerekirken, kağıt bazlı ambalajların artan işlevsel özelliklerinin sağlanmasında, geri dönüştürülebilirliğini optimize etmek için her zaman ürünün kullanım ömrü sonu akıbeti dikkate alınmalıdır. Bu nedenle kağıt bazlı ambalajların tasarım aşamasında geri dönüştürülebilirlik potansiyeli konusunda farkındalık yaratmak önemlidir. Yasal gerekliliklerin doğru şekilde yerine getirilmesini sağlamak ve tasarım, inovasyon ve yatırım yoluyla kağıdın geri dönüşümünü daha da artırmak için değer zincirindeki aktörler arasındaki iletişim büyük önem taşıyor. Kağıt ürünlerini geri dönüşüme uygun şekilde ayırma çabalarını desteklemek için son kullanıcılarla açık iletişime de ihtiyaç vardır.

BELGENİN AMACI
Günümüzde her kağıt bazlı ambalaj, işlevsel gereksinimlerini karşılarken, özünde en iyi şekilde geri dönüştürülebilir. Ancak üreticiler, yenilenemeyen veya geri dönüştürülmesi zor malzemelere alternatif olarak yeni kağıt bazlı çözümler üzerinde giderek daha fazla çalışıyor ve bu çözümler hakkında araştırma yapıyor. Gereken farklı işlevsel özellikleri sunmak amacıyla kağıt bazlı ambalajlar bazı durumlarda kaplanır, lamine edilir veya başka şekillerde işlemden geçirilir. Bu belge aracılığıyla, kağıt ve karton geri dönüşümü, imalat ve dönüştürme endüstrisini temsil eden aşağıda imzası bulunan dernekler, belirli dönüştürme adımlarının toplama, sınıflandırma ve geri dönüşüm süreçlerinde kullanılmış kağıt bazlı ambalajların geri dönüştürülebilirliği üzerindeki etkileri hakkında şartname hazırlayıcıları ve tasarımcıları bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Kılavuzlar yeniliğe ilham vermeyi ve yeni tekniklerin tanıtılmasını amaçlamaktadır. Bu yönergeler kağıt bazlı ambalajlara uygulanabilir. Baskı ve yazma ürünlerinin mürekkepten arındırılabilirliği ve yapışkanların çıkarılabilirliği hakkında kapsamlı yönergeler halihazırda mevcuttur. Yönergeler kağıt alt tabakanın yanı sıra ona uygulanan malzemeleri de kapsar.

KAPSAM
Bu belge, yasal olarak ambalaj olarak tanımlanan kağıt bazlı ürünleri ve benzer işlevleri yerine getiren kağıt bazlı ürünleri kapsar.

TANIMLAR VE TERMİNOLOJİ
Geri dönüşüm: Kullanılmış kağıdın bir üretim sürecinde yeni kağıt ve kartona yeniden işlenmesi.
Kağıt bazlı ambalajın geri dönüştürülebilirliği: Kağıt bazlı ambalajın, kullanım sonrası aşamada yeni kağıt ve kartona yeniden işlenmesi için bireysel uygunluğu; Gerçek, EN 643 sınıflarına göre ayrı toplamanın (ilgili olduğu yerde ve ardından tasnif edilerek) ve son geri dönüşümün endüstriyel ölçekte gerçekleştiği anlamına gelir.

DÜZENLEYİCİ VE NORMATIF ÇERÇEVE VE ENDÜSTRİ UYGULAMASI
Revize edilen ambalaj ve ambalaj atıklarına ilişkin Direktif, kağıt bazlı ambalajların geri dönüşümü için yüksek hedefler koyuyor: 2025'e kadar %75 ve 2030'a kadar %85. Aynı zamanda ambalajın konsepti için uyulması gereken temel gereklilikleri de sağlıyor. Bu doğrultuda Avrupa Standartları EN 13427 (Ambalaj ve ambalaj atıkları alanında Avrupa Standartlarının kullanımına yönelik gereklilikler), EN 13428 (İmalat ve bileşime özel gereklilikler - Kaynak azaltımı yoluyla önleme) ve EN 13430 (Ambalajlama ile geri kazanılabilir ambalaj gereklilikleri malzeme geri dönüşümü), ambalaj konseptinin gerekliliklerini ve ayrıca ambalajın biyolojik olarak parçalanabilirliğinin değerlendirilmesine ilişkin EN 13432'yi tanımlar.

2019/665/EC sayılı uygulama kararına göre, Üye Devletlerin malzeme başına ambalaj atığı için geri dönüşüm hedeflerini raporlaması gerekecek; bu da kompozit malzemeler söz konusu olduğunda geri dönüşüm oranlarının her malzeme için ayrı ayrı rapor edileceği anlamına geliyor.

Revize edilen atık Direktifi, belediye atıklarına yönelik yüksek geri dönüşüm hedefleri belirlemekte ve kağıt da dahil olmak üzere belirli malzemelerin ayrı toplanmasının zorunlu olduğunu teyit etmektedir. Ayrıca, ürünlerin geri dönüştürülebilirliği ve toplandıktan sonraki değerleri gibi ücretlerin ekolojik modülasyonuna ilişkin parametreler de dahil olmak üzere Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu planlarının işleyişini de çerçeveliyor.

EN 643 "Geri dönüşüm için standart kağıt ve karton sınıfları Avrupa listesi", kullanım, imha, toplama ve sınıflandırma sonrasında kağıt geri dönüşüm fabrikaları tarafından kullanılabilecek kağıt ve karton kalitelerini açıklar. EN 643, 2001 yılında oluşturulduğundan bu yana geri dönüşüme yönelik kağıt ve karton kalite gereksinimlerini açıklayan temel referans haline geldi. Örneğin, konverting tesislerindeki kesimlerden evlerden toplanan kağıt ve karton farklı türlerinin karışımlarına kadar çok spesifik homojen kalitelerden tanımlanmış türlerdir.
Kağıt ambalaj, halihazırda işleyen, kendi kendini idame ettiren, ekonomik açıdan uygulanabilir bir geri dönüşüm döngüsü nedeniyle diğerleri arasında başarılıdır. Geri dönüştürülmüş kağıttan yapılmış ambalaj ürünlerine yönelik sürekli talep sayesinde, geri dönüştürülecek kağıt için güçlü bir pazar talebi vardır ve bu, toplama da dahil olmak üzere geri dönüşüm zinciri boyunca değer yaratılması anlamına gelir.

Hammaddeden elde edilen değer, Avrupa'daki atık yönetim sistemlerinin işleyişine büyük bir katkı oluşturmaktadır. Genişletilmiş Üretici Sorumluluğu programları kapsamında üreticiler (piyasadaki oyuncular) tarafından ödenen ücretlerle birlikte bu, kullanılmış kağıt bazlı ürünlerin endüstri tarafından yeniden kullanılacak ikincil bir hammadde haline getirilmesi için toplanması ve sınıflandırılmasını finanse eder.

Bu malzemenin endüstri açısından değeri, bileşenlerinin yeni bir kağıt ürününe yeniden entegre edilebilme kabiliyeti ile belirlenir. Kalite, EN 643 gerekliliklerine uygun olmalıdır; bu, kağıt endüstrisinin onu geri dönüştürmesi ve ondan yeni, amaca uygun kağıt ürünleri üretmesi için yeterince iyi olduğu anlamına gelir.

Bu kalite gerekliliği, ürün tasarımı aşamasında dikkate alınmalıdır; böylece kullanılmış ürün, toplama, diğer malzemelerden ayırma ve sınıflandırma (ilgili olduğu yerde) sonrasında, yeni geri dönüştürülmüş kağıt hamuru ve kağıt üretmek üzere standart veya özel kağıt geri dönüşüm fabrikalarında geri dönüştürülebilir.

Spesifik kağıt geri dönüşüm fabrikaları, standart işlemlerde kullanılamayan kağıt ambalaj ürünlerini işlemek için özel işlemlere sahiptir. Bu kağıt ambalaj ürünlerinin, onları gerçekten geri dönüştürebilecek kağıt geri dönüşüm tesislerine doğru toplama ve sınıflandırma planları aracılığıyla kanalize edilmesi çok önemlidir.

Lifli malzemeden ayrılması zor olan her madde, hamurun kalitesini düşürecek ve farklı aşamalardan birinde lif kayıplarına yol açacaktır; toplamayı engelleyebilir, diğer malzemelerle birlikte toplanabilir, tasnif sırasında kayıplara neden olabilir veya son olarak kağıt fabrikasında olumsuz çevresel etkilerle birlikte geri dönüşüm prosesi kayıplarına neden olabilir, çünkü bu kayıpların atılması gerekir

GIDA GÜVENLİĞİ
Gıdayla temas etmesi amaçlanan malzeme üreticileri için özel bir kılavuz hazırlanmıştır: Kağıt ve Karton Malzeme ve Maddelerin Uygunluğuna İlişkin Gıdayla Temas Yönergeleri:

SON TÜKETİCİLERDEN TOPLAMA VE AYIKLAMA UYGULAMALARI
Kağıt ve kartonun ayrı toplanması: Bu, Avrupa'da en yaygın toplama yöntemidir. Kağıt ve karton ürünler genellikle evlerden toplanır veya sistemle getirilir, grafik kağıdından ayrılır ve Avrupa Standardı EN 643'e göre sınıflandırılır. Bu toplama sisteminin uygulandığı yerlerde, sıvı ambalaj ve kompozit ambalaj genellikle diğer kuru geri dönüştürülebilir maddelerle (plastikler ve metal) birlikte toplanır ve EN 643'e göre özel kalitelere göre sınıflandırılır.

Seçici grafik kağıdı toplaması ve kağıt ambalaj toplaması:
Avrupa'nın bazı ülke ve bölgelerinde grafik kağıdı ambalaj kağıdından seçici olarak toplanır. Bu kurulumda, sıvı ambalajlar ve diğer kompozit ambalajlar bazen kağıt ambalaj kısmıyla birlikte toplanır. Bu kısım daha sonra kağıt ambalaj geri dönüşüm tesisleri tarafından geri dönüştürülür veya malzeme, uzman geri dönüşüm tesisleri tarafından daha fazla ayrıştırılır ve kullanılır (aşağıdaki bölüme bakın).

Karışık toplama: Bazı ülkelerde kağıt ambalajlar, metal ve plastik gibi diğer geri dönüştürülebilir malzemelerle birlikte toplanır. Daha sonraki bir ayıklama işleminde malzeme, kağıt olmayan ambalajlardan ayrılır ve kağıt geri dönüşüm tesislerine gönderilir.

TİCARET VE SANAYİDEN TOPLAMA
Ticaret ve endüstriden geri kazanılan kağıt ve karton bazlı ürünler, EN 643'te tanımlanan kalitelere göre tipik olarak homojen bir bileşime sahiptir ve çoğu zaman daha sonra ayrıştırma gerektirmez.

KAĞIT AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASI(KAĞIT ÜRETİM PROSESİ) NASIL ÇALIŞIR?
Kağıt ambalaj geri dönüşüm tesislerinin çoğu, aşağıdakilere dayalı ekipman ve süreçlere sahiptir:

-Standart kağıt geri dönüşüm fabrikaları. Bu tür fabrikalar, klasik düşük kesafetli pulper ile (%5 lif konsantrasyonu) EN643 grup 1 ila 4'e dayalı yüksek kaliteli son ürünler üretir. Çoğu zaman bu tür işlemler, lif demetlerini tek tek liflere ayırmak için deflakerlerin yanı sıra kaba ve ince eleme temizleyicilerini de çalıştırır. Amaç elyafı diğer malzemeden ayırmaktır. Nihai sonuç, kağıt yapımı için hazır, suda asılı kalan lifli malzemedir (=geri dönüştürülmüş kağıt hamuru).
Bu tesis ve proses, kağıt bazlı ambalajlamayı temel mekanik dönüşümle gerçekleştirebilir. Ayrıca mürekkep içeren kağıtlar, suda çözünür kimyasallar ve zımba telleri, yapışkan bantlar veya nişasta veya diğer suda çözünür yapıştırıcılar bazlı yapıştırıcılar gibi az miktarda dönüştürme ürünleri de işlenebilir. Bu tesis ve işlem aynı zamanda bir tarafında ince kağıt olmayan bir katman bulunan küçük miktarlardaki ambalajları da işleyebilir.

-Özel geri dönüşüm fabrikaları. Bu fabrikalar, özel kalitelerin (EN 643'ün grup 5'i) ve diğer grupların kalitelerinin (EN 643'ten 1-4) bir karışımını işler. Her bir geri dönüşüm fabrikası en uygun karışımı belirler ve yatay yüksek kesafetli tamburlu pulper, daha uzun hamurlaştırma süresine sahip ayrı bir kesikli pulper, mürekkep giderme, hassas temizleyiciler, sıcak dispersiyon, özel proses ve atık su sistemleri gibi bir veya daha fazla özel ekipman parçası ekler.
Bu özel geri dönüşüm fabrikaları, wax, plastik film gibi suda çözünmeyen ürünlerle veya alüminyum, polyester ve polietilen gibi diğer katmanlarla kaplanmış kağıt bazlı ambalajları homojen partiler halinde geri dönüşüm prosesine alarak işleyebilir. Geri dönüşüm sürecini optimize etmek için standart süreçlerde ele alınamayan kağıt kompozit ambalajların EN 643 tanımlı akışlarda özel kağıt fabrikalarına teslim edilmesi gerekmektedir. Standart kağıt fabrikalarında olduğu gibi, prosesin nihai sonucu aynı zamanda kağıt yapımına hazır, suda süspanse edilen lifli malzemedir.

BİR KAĞIT AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM FABRİKASININ(KAĞIT ÜRETİM PROSESİNİN) EN KRİTİK YÖNLERİ NELERDİR?
-Geri dönüşüm için kağıdın içerdiği kağıt ambalaj ürünlerinin standart çalışma süresi ve makinelerle yeniden hamur haline getirilebilmesi çok önemlidir, aksi takdirde çok fazla malzeme kaybı olur ve geri dönüştürülmüş kağıt hamuruna entegre edilemez.
-Elde edilen geri dönüştürülmüş hamurun optik ve mekanik olarak homojen olması önemlidir. Optik ve mekanik homojenlik, geri dönüştürülmüş kağıt hamurunun yüksek kaliteli ürünler için kullanılmasını sağlar.
-Endüstriyel ince eleme prosesinin yükünün çok ağır olmaması önemlidir, aksi takdirde endüstriyel proses verimsiz hale gelir (örn. çok fazla enerji tüketir).
-Yapışkan yabancı maddelerin mikro yapışkanlığa veya çok büyük makro yapışkan yüzeye yol açmaması önemlidir. Yapışkanlar, geri dönüştürülmüş kağıt hamurundaki yapışkan bileşenlerdir ve kağıt makinesi ekipmanında sorunlara neden olabilir. Ayrıca geri dönüştürülmüş kağıt ürününün kalitesini de bozabilirler.
-Suda çözünebilen maddeler, kağıt fabrikalarının proses suyu döngüsünde birikme eğilimindedir ve kağıt yapım kimyasına müdahale eder. Genel olarak, üretim prosesinde ince parçacıkların birikmesine neden olan malzemelerin aksine, kaba veya ince eleklerle elenen kağıt dışı malzemelere öncelik verilmelidir.
-Prosesin verimliliğini sağlamak için kağıt ambalaj ürününden yeterince yüksek lifli malzeme veriminin olması gerekir.
Bu nedenle en önemli parametreler yeniden hamur haline getirilebilirlik, lifli malzemenin verimi, kaba rejekt, tanecik içeriği, yapışkanlık ve teknik kalitedir. Yönetici özeti bu sorunlardan nasıl kaçınılacağını açıklar.

Avrupa mevzuatı, geri dönüşümün ön koşulu olduğundan kağıdın ayrı olarak toplanmasını gerektirir. Farklı ulusal toplama programları ve geri dönüştürülebilirlik protokolleri mevcuttur. Bazı ülkeler tüm kağıt bazlı ambalajları tek bir akışta toplamaktadır. Diğer ülkeler ayrı kağıt ve karton fraksiyonunu farklılaştırıyor ve hafif ambalaj akışıyla birlikte bazı kağıt bazlı ambalajları da topluyor. Uygun toplama ve sınıflandırmanın organize edilmesi koşuluyla, kelimenin tam anlamıyla tüm kağıt ambalajlar geri dönüştürülebilir. Kağıt endüstrisi standart veya özel kağıt geri dönüşüm fabrikalarında geri dönüşüme olanak sağlamak için yenilikçi proseslere sahip geniş bir kağıt fabrikaları ağına yatırım yapmıştır.