Türkiye kağıt sektöründe özellikle ambalaj kağıdı ve Temizlik Kağıtları alanlarında yatırımlar hızlanarak devam etmektedir. Sektörde söz sahibi olmak isteyen firmalar teknolojik ve yüksek kapasiteli makineler seçerek ilk yatırım maliyetinden ziyade, üretim maliyetlerini minimize etmeyi ve dolayısıyla işletme sürecindeki maliyetlerini düşük tutmayı hedeflemektedirler.
Bu düşüncede olan firmalardan Türkiye Ambalaj Kağıdı öncülerinden Modern Karton, yeni makine temini düşüncesi ile satın aldığı PM3'ü 2000, PM4'ü 2007, PM5'i 2015 yıllarında devreye almıştır. Bulunduğumuz yıl içinde sipariş verilen PM6 için hedeflenen devreye giriş tarihi 2023 yılı olarak belirtilmiştir.
Yine, Ambalaj Kağıt Sektöründe bulunan Kipaş Kağıt satın aldığı birinci el kağıt makinesini 2013 yılında devreye almış, yine yeni bir makine olan PM2'de Temmuz/2021 tarihinde Start-up yapmıştır.
Her iki grubun da yaklaşık 7-8 yıl arayla yeni bir makine ile kapasite artırması dikkat çekmektedir. Ambalaj Kağıdı üretimi için temin edilen Kağıt Makinelerinin(Bazılarında Hamur Hazırlama kısmı temini farklı olsa da) 2'si Valmet iken, 4'ü Voith firmasından olduğu gözlenmektedir.
Temizlik Kağıdı Sektöründe birinci el makine yatırımları bazında temin edilen firma olarak Valmet firması sektörde ağırlığını hissettirmektedir. Valmet firmasının 70.000 ton/yıl kapasiteli makinesi neredeyse kağıt üreticileri için modüler makine haline gelmiş ve kapasite artırımları ile ilgili yatırımlarını belirtilen tonaj bazında yapmışlardır. Hayat Kimya, Lila Group, Aktül Kağıt ve Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri firmaları Valmet firması ile çalışmayı seçerken, Essel firması ise İtalyan firmaları ile çalışmayı uygun bulmuştur. Ayrıca, Essel firması TM3 olarak Toscotec/İtalya'dan aldığı ve Osmaniye'ye kurmakta olduğu makinesi ile tek makine bazında Türkiye'de en yüksek kapasiteye sahip olacağını duyurmuştur. Türkiye içindeki Temizlik Kağıt Sektöründe, Hayat Kimya ve Lila Group firmaları üretim kapasitesi ve yatırımlarıyla ön sıralarda yer almaktadır. Ambalaj Kağıdı yatırımları için daha çok tercih edilen Voith firmasının, Temizlik Kağıdı sektörü için isminin sektörde anılmaması gözden kaçmamaktadır.

Birinci el makine tedarik eden üretici firmalar ilk yatırım maliyetinden ziyade, günümüz teknolojisini satın alarak üretim esnasında işletme maliyetlerini düşürüp pazarda daha rekabetçi olmayı amaçlamaktadır. Ayrıca, özellikle ambalaj Kağıdı için yeni teknolojik makinelerin yüksek hızda düşük gramajlı testliner ve fluting kağıtları verimli olarak üretebilmesi, m2 bazında üretim yapan oluklu mukavva tüketicilerini de düşük gramajlı kağıtlara yönlendirmektedir. Yatırımlarını ikinci el makine olarak seçip sektöre yeni girecek firmalar için, ambalaj kağıdında rekabet etme gücünün azalabileceği de düşünülebilir. Zira, sektörde tamamen entegre olmuş ve sektörü çok iyi bilen üreticilerle rekabet etmenin zorluğu üretim sürecine geçtikten sonra anlaşılabilmektedir.