Şekilde gösterilen sistem, gazete kağıdı için hamur üretimine yönelik olası bir tasarım planının bir örneğini temsil etmektedir. Tipik mürekkepten arındırılmış kağıt hamuru için kullanılan hammadde, 50:50 oranında gazete ve dergi karışımından oluşur. Bununla birlikte, mürekkep giderme amacıyla geri dönüştürülecek kağıttaki eski gazete kağıdı (ONP) ve eski dergilerin (OMG) oranı coğrafi konuma göre değişiklik gösterebilir. Örneğin, Orta Avrupa için ~ 60:40'lık bir OMG:ONP oranı yaygındır; Bunun tersine İskandinavya ve Birleşik Krallık'ta 30:70 ile 40:60 arasındaki OMG:ONP oranı tipiktir.

Şekilde gösterilen sistem, iki aşamalı bir yüzdürme adımı (Döngü I'de ön yüzdürme ve döngü II'de yüzdürme sonrası) ve bir ara dispersiyonla birleştirilmiş iki aşamalı bir ağartma adımı ile karakterize edilir. Oksidatif ağartma (hidrojen peroksit), hamur elyafını parlaklaştırır ve elyafın beneklenme etkisini azaltır. Parlaklık konusunda daha yüksek taleplere sahip yükseltilmiş gazete kağıdı kaliteleri için, kesafet artırmayı hidrosülfit ve formamidin sülfinik asit (FAS) ile indirgeyici bir aşama takip edebilir. Geri dönüşüme yönelik kağıttan grafik kağıtların üretimi için su döngüsü tasarımı ve suyun arıtılması önemlidir. Gazete kağıdı hattı süreç konfigürasyonlarına yönelik başka yaklaşımlar da vardır. Şekil yalnızca dahili su döngülerini göstermektedir. Atık su, temel olarak, temizleyicilerden ve elekten gelen katı maddelerle birlikte çamur arıtımında susuzlaştırılan yüzdürme I ve II'den mürekkep giderme çamurunun uzaklaştırılmasıyla arındırılır. Süzüntü şekilde gösterilmeyen biyolojik arıtma tesisine gönderilir.

Bireysel su döngülerinin karşıt akım ilkesine dayalı olarak sistematik bir şekilde ayrılması esastır. Mürekkep giderme hatları çeşitli konfigürasyonlardan oluşabilir ve iki, üç veya bazı durumlarda dört döngüden oluşabilir. Şekilde hamur hazırlama sistemindeki ayrı bir kağıt makinesi döngüsüne sahip iki döngülü bir sistem gösterilmektedir. Kesafet artırma aşamaları ile ayrılan su devrelerinin iç arıtımı, proses suyundaki kolloidal ve anyonik madde yüklerini kontrol etmek ve proseste su döngülerinde ince toz ve külleri kontrol edilebilir bir seviyede tutmak amacıyla çözünmüş hava flotasyonu (DAF) ile gerçekleştirilir. Üretim hattından ve flotasyon ünitelerinden gelen çamur, çamur arıtma tesisine beslenir. Üretim hattında ayrılan kaba atıklar, ayırma sisteminde yoğunlaştırılır.

İyileştirilmiş gazete kağıdı hamuru genellikle yaklaşık %63 ISO beyazlığına (indirgeyici ağartma nedeniyle), düşük kir sayısına (yüzdürme II'den bu yana) ve düşük miktarda yapışkanlığa (ek yuva taramasından bu yana) ulaşan iki döngülü sistemlerde üretilir. Bunun tersine, standart gazete kağıdı tek döngülü bir sistemde, yani flotasyon sonrası aşama olmadan üretilebilir. Sonuç olarak beyazlık daha düşük (yaklaşık %58 ISO), benek miktarı daha yüksek ve kül içeriği de daha fazladır.

Mürekkepten arındırılması zor olan geri dönüşüm kalitelerinde kağıt kullanılıyorsa, örn. flekso baskılı kağıtlar, daha yüksek parlaklık hedeflerine ulaşmak için , iki döngülü yüzdürme ve bir beyazlatma aşaması gerekebilir.

Geri kazanılan lifler aynı zamanda daha düşük dereceli yazı tabı kağıdı imalatında da kullanılmaktadır. Bu geri dönüştürülmüş kaliteler normalde odun hamuru içerir ve fotokopi kağıdı veya sabit ürünler olarak ofis kullanımı için tasarlanmıştır. Bu kağıt kaliteleri için bir süreç sistemi olarak, Şekilde gösterilen iyileştirilmiş gazete kağıdına benzer bir yüzdürme tabanlı sistem kullanılabilir.