Bu makalemizde, özellikle ambalaj kağıdı ve karton üretiminde hammadde olarak kullanılmakta olan geri kazanılmış atık kağıtların sınıflandırılmasından bahsedeceğiz. Esasında bu sınıflamanın uygun yapılması hammadde olarak kullanım amacına ve fiyatlandırmasına direk etki etmektedir.
Kağıt sektöründe çok bahsedilen atık kağıt "herhangi bir kullanım alanında fonksyinonu tamamlayarak kullanılamayacak halde olduğu için elden çıkarılarak atılan tüm kağıt çeşitleri ve kartonlar" olarak belirtilmekte ve "yeniden değerlendirilme imkanı olan bu atıkların fiziksel veya kimyasal işlemlere tabi tutularak ikinci bir hammaddeye dönüştürülmesi" de geri dönüşüm olarak adlandırılmaktadır.

Avrupa'da atık kağıt için EN 643 Avrupa Standart ile aşağıdaki gibi tanımlanmakta ve temin fiyatları da sınıflandırmaya göre değişmektedir. Sınıflama 4 grup başlığı altında yapılmaktadır;
Grup 1 - Olağan sınıflar,
Grup 2 - Orta sınıflar,
Grup-3 - Yüksek sınıflar,
Grup-4 - Kraft sınıfları
Grup-5 - Özel sınıflar
Bu türlerin de her birinin aşağıda verildiği gibi kendi alt sınıflandırılması mevcuttur.

Grup-1 Olağan Sınıflar:
1.01 - Karışık kağıt ve karton, ayrışmamış, ancak kullanılamaz malzemeler çıkarılmıştır.
Kısa elyaf içeriğinde kısıtlama olmaksızın çeşitli derecelerde kağıt ve karton karışımı.
1.02 - Karışık kağıtlar ve karton (ayrıştırılmış)
Gazete ve dergilerin en fazla %40'ını içeren çeşitli kalitedeki kağıt ve karton karışımı.
1.03 - Gri karton
Baskılı ve baskısız beyaz çizgili ve çizgisiz gri karton veya karışık karton, oluklu malzeme içermez.
1.04 - Süpermarket oluklu kağıt ve karton
En az %70 oluklu mukavva içeren kullanılmış kağıt ve karton ambalajlar, geri kalanı masif karton ve ambalaj kağıtlarıdır.
1.05 - Eski oluklu kartonlar
Kullanılmış kutular ve çeşitli kalitelerde oluklu mukavva levhalar.
1.06 - Satılmayan dergiler
Tutkallı veya yapıştırıcısız satılmayan dergiler.
1.06.01 - Tutkalsız satılmayan dergiler
Tutkalsız satılmayan dergiler.
1.07 - Telefon Defterleri
Tutkallı ve yapıştırıcısız, kitle halinde renklendirilmiş sayfaların sınırsız içeriğine sahip yeni ve kullanılmış telefon rehberleri. Kırpıntılara izin verilir.
1.08 - Karışık gazete ve dergiler I
Tutkallı veya yapıştırıcısız en az % 50 gazete içeren gazete ve dergi karışımı.
1.09 - Karışık gazete ve dergiler II
Tutkallı veya yapıştırıcısız en az %60 oranında gazete içeren gazete ve dergi karışımı.
1.10 - Karışık dergi ve gazeteler
Tutkallı veya yapıştırıcısız en az %60 oranında dergi içeren gazete ve dergi karışımı.
1. 11- Mürekkebi gidermek için ayrılmış grafik kağıdı
Evlerden, gazetelerden ve dergilerden her biri en az % 40 oranında ayrılmış grafik kağıtları. Mürekkep gidermeye dahil olmayan kağıt ve karton yüzdesi zamanla maksimum %1,5'e düşürülmelidir. Gerçek yüzde, alıcı ve satıcı arasında müzakere edilecektir.

Grup 2 - Orta sınıflar:
2.01 - Gazeteler
İçinde en fazla ağırlıkça %5'ini renkli reklam ya da gazete içerir gazateler
2.02 - Satılmayan gazeteler
Satılmayan günlük gazeteler, ek ekler veya toplu olarak renklendirilmiş resimli malzemeler
2.02.01 - Satılmayan gazeteler, fleksografik baskıya izin verilmez
Satılmayan günlük gazeteler, ek ekler veya toplu olarak renklendirilmiş resimli malzemeler, dizelere izin verilir. Flekso baskılı materyale izin verilmez.
2.03 - Hafif baskılı beyaz kırpıntılar
Hafif baskılı beyaz kırpıntılar, çoğunlukla mekanik kağıt hamuru bazlı kağıt.
2.03.01- Tutkalsız hafif baskılı beyaz kırpıntılar
Hafif baskılı beyaz kırpıntılar, çoğunlukla mekanik hamur bazlı kağıt, tutkalsız.
2.04 - Ağır baskılı beyaz kırpıntılar
Ağır baskılı beyaz kırpıntılar, özellikle mekanik kağıt hamuru bazlı kağıt.
2.04.01- Tutkalsız yoğun baskılı beyaz kırpıntılar
Tutkalsız, ağırlıklı olarak mekanik kağıt hamuru bazlı kağıt olmak üzere, yoğun baskılı beyaz kırpıntılar.
2.05 - Ayrışmış ofis kağıdı
Ayrışmış ofis kağıdı.
2.06 - Renkli yazışmalar
Baskılı veya baskısız, toplu olarak renklendirilmiş karışık kağıtlarda, baskı veya yazışmalar içeren kağıt. Karbon kağıdı ve sert kapak içermez.
2.07 - Beyaz odun hamuru içermeyen kitaplar
Kitapların baskı hataları dahil, sert kapaksız, çoğunlukla odun hamuru içermeyen beyaz kağıttan, içinde yalnızca siyah baskı yapılmış kitaplar. Maksimum %10 kuşe kağıt içerir.
2.08 - Renkli odun hamuru içermeyen dergiler
Kuşelenmiş veya kuşelenmemiş dergiler, kütle halinde beyaz veya renkli, esnek olmayan kapaklar, ciltler, dağılmayan mürekkepler ve yapıştırıcılar, poster kağıtları, etiketler veya etiket kenarları içermez. Yoğun baskılı genelgeler içerebilir ve toplu kırpıntılarda renkli olabilir. Maksimum %10 mekanik odun hamur esaslı kağıtlar içerir.
2.11 - Diğer PE kaplı kartonlar
Diğer PE kaplı kartonlar. Karton üreticileri ve dönüştürücülerinden ağartılmamış karton ve kağıt içerebilir.
2.12 - Mekanik hamur tabanlı bilgisayar çıktısı
Sürekli bilgisayar çıktısı, mekanik hamur bazlı, renklere göre sıralanmış, geri dönüştürülmüş lifler içerebilir.

Grup-3 - Yüksek sınıflar:
3.01 - Karışık açık renkli yazıcı kırpıntıları
En az % 50 oranında odun hamuru olmayan kağıt içeren, kütle olarak açık renkli, baskı ve yazı kağıtlarının karışık talaşları.
3.02 - Karışık açık renkli, odun hamuru olmayan yazıcı kırpıntıları
En az % 90 oranında odun hamuru olmayan kağıt içeren, kütle halinde hafif renkli baskı ve yazı kağıtlarının karışık talaşları.
3.03 - Odun Hamuru olmayan bağlayıcılar
Beyaz, ahşapsız, yapışkanlı, kitle halinde renkli kağıt içermeyen hafif baskılı talaşlar. Maksimum % 10 mekanik hamur bazlı kağıt içerebilir.
3.04 -Kesilmiş beyaz kırpıntı
Beyaz odun hamuru olmayan, tutkalsız, yaş mukavemetli kağıt ve kütle halinde renkli kağıt içermeyen hafif baskılı kırpıntılar.
3.05 - Beyaz odun hamuru olmayan evraklar
Ofis kayıtlarından elde edilen, kasa defterleri, karbon kağıdı ve suda çözünmeyen yapıştırıcılar içermeyen tasnif edilmiş beyaz onun hamuru olmayan yazı kağıtları.
3.06 - Beyaz iş formları
Beyaz odun hamuru olmayan baskılı iş formları
3.07 - Beyaz odun hamuru içermeyen bilgisayar çıktısı
Beyaz odun hamuru içermeyen bilgisayar çıktısı, karbon kağıt ve yapıştırıcı içermez.
3.08 - Baskılı ağartılmış sülfat metodu ile üretilmiş karton
Tutkalsız, çok kaplamalı veya mumlu malzemeler içermeyen, ağır baskılı ağartılmış sülfat karton
3.09 - Hafif baskılı ağartılmış sülfat metodu ile üretilmiş karton
Tutkalsız, çok kaplamalı veya mumlu malzemeler içermeyen hafif baskılı ağartılmış sülfat metodu ile üretilmiş karton.
3.10 - Çoklu baskılı
Odun hamuru içermeyen, kaplamalı, hafif baskılı, yaş mukavemetli kağıt veya kütle halinde renkli kağıt içermez.
3.11 - Beyaz, yoğun baskılı çarpma tahtası
Odunsuz, mekanik veya termomekanik hamur katları içeren, ancak gri katları olmayan, yoğun baskılı beyaz çok katlı kartondan yeni kesimler.
3.12 - Beyaz hafif baskılı çok katlı karton
Odun hamuru içermeyen, mekanik veya termomekanik hamur katmanları içeren, ancak gri katmanları olmayan, hafif baskılı beyaz çok katlı kartondan yeni kesimler.
3.13 - Beyaz baskısız çok katlı karton
Odun hamuru içermeyen, mekanik veya termomekanik hamur katları içeren, ancak gri katları olmayan, baskısız beyaz çok katlı kartondan yeni kesimler.
3.14 - Beyaz gazete kağıdı
Dergi kağıdı içermeyen beyaz basılmamış gazete kağıdı kırpıntıları ve sayfaları.
3.15 - Beyaz mekanik hamur esaslı kuşe ve kaplanmamış kağıt
Beyaz baskısız kaplanmış ve kaplanmamış mekanik kağıt hamuru esaslı kağıt kırpıntıları ve sayfaları.
3.15.01 - Kuşe kağıt içeren beyaz mekanik hamur esaslı kağıt
Beyaz baskısız mekanik kağıt hamuru bazlı kaplanmış kağıt kırpıntı ve sayfaları.
3.16 - Beyaz, odun hamuru olmayan kuşe kağıt, tutkalsız
Kırpıntı ve sayfalar, beyaz baskısız, ahşapsız kaplamalı kağıt, tutkalsız.
3.17 - Beyaz talaşlar
En az %60 oranında ağaçsız kağıt içeren gazete kağıdı ve dergi kağıdı içermeyen beyaz baskısız kağıt talaşları ve yaprakları; maksimum %10 kuşe kağıt içerebilir. Tutkal olmadan.
3.18 - Beyaz odun hamuru olmayan kırpıntı
Beyaz, baskısız, odun hamur olmayan kağıt kırpıntı ve sayfaları; maksimum %5 kuşe kağıt içerebilir. Tutkal olmadan.
3.18.01 - Beyaz odun hamuru içermeyen kaplanmamış kırpıntılar
Kaplamalı kağıt içermeyen, beyaz baskısız, odun hamuru olmayan kağıt kırpıntıları ve sayfaları. Tutkal olmadan.
3.19 - Baskısız ağartılmış sülfat metodu ile üretilmiş karton
Tutkalsız, çok kaplamalı veya mumlu malzemeler içermeyen, ağartılmış sülfat kartondan üretilmiş baskısız kartonlar.


Grup-4 - Kraft sınıfları:
4.01 - Yeni oluklu mukavva kırpıntıları
Oluklu mukavva kırpıntısı, kraft veya testliner kağıdından yapılmış olan
4.01.01- Kullanılmamış oluklu kraft
Oluklu mukavvadan kullanılmamış kutular, safihalar ve kırpıntılar, sadece kraft liner, kimyasal veya termo-kimyasal hamurdan yapılmış fluting katmanlı.
4.01.02 - Kullanılmamış ondüle malzemesi
Kullanılmamış kutular, safihalar ve oluklu mukavva kırpıntıları, kraft veya testliner olan liner kağıtlar.
4.02 - Kullanılmış oluklu kraft I
Kullanılmış oluklu mukavva kutuları, sadece kraft linerli, kimyasal veya termo-kimyasal hamurdan yapılmış oluklu kısmı ile.
4.03 - Kullanılmış oluklu kraft II
Kullanılmış oluklu mukavva kutuları, kraft liner veya test liner kağıttan yapılmış ancak en az bir tarafında kraft kullanılmış olan
4.04 - Kullanılmış kraft torbalar
Temizlenmiş olan kullanılmış kraft torbalar. Yaş mukavemetli ve yaş mukavemetsiz.
4.04.01- Çok katlı kağıtlar olarak kullanılmış kraft torba
Temizlenmiş olan kullanılmış kraft torbaları. Yaş mukavemetli ve yaş mukavemetsiz. Çok kattan oluşan kağıtları içerebilir.
4.05 - Kullanılmamış kraft torbalar
Kullanılmamış kraft torbalar. Yaş mukavemet ve yaş mukavemet olmayan
4.05.01- Çok katanlı kağıtlara sahip kullanılmamış kraft torbalar
Kullanılmamış kraft torbalar. Yaş mukavemetli ve yaş mukavemetli olmayan, poli-kaplanmış kağıtları içerebilir.
4.06 - Kullanılmış kraft
Kullanılmış kraft kağıdı ve doğal veya beyaz koruyucu katlı karton.
4.07 - Yeni kraft
Kırpıntı ve diğer yeni kraft kağıtları ve doğal koruyucu katlı kartonlar.
4.08 - Yeni taşıyıcı kraft
Yeni taşıma amaçlı kraft, yaş mukavemetli kağıt içerebilir.

Grup-5 - Özel sınıflar
5.01 - Karışık geri kazanılmış kağıt ve karton
Tasnif edilmemiş kağıt ve karton, kaynağında ayrılmış.
5.02 - Karışık paketleme
Gazete ve dergi içermeyen çeşitli kalitelerdeki kullanılmış kağıt ve karton ambalajların karışımı.
5.03 - Sıvı karton ambalaj
Kullanılmış sıvı paketleme kartonu PE-kaplama(alüminyum içerikli veya içermeyen) ihtiva eden, ağırlıkça en az % 50 elyaf içeren ve kalanı kaplama ya da alüminyum olan
5.04 - Sarıcı kraft
Çok-katlı, püskürtmeli veya lamine kullanılmış kraft. Bitüm veya mum kaplamalar içermemelidir.
5.05 - Yaş etiketler
Kullanılmayan diğer malzemeler olmadan maksimum %1 cam içeriği ve maksimum %50 nem içeren yaş mukavemetli kağıtlardan kullanılmış yaş etiketler.
5.06 - Baskısız beyaz yaş mukavemetli odun hamuru olamayan kağıtlar
Baskısız beyaz yaş mukavemetli ağaçsız kağıtlar.
5.07 - Basılı beyaz yaş mukavemetli odun hamuru olamayan kağıtlar
Basılı beyaz ıslak mukavemetli odun hamuru olamayan kağıtlar.

Not: Don hamuru olmayan, kimyasal yöntemle elde edilen selüloz hamuru anlamındadır.

Yukarıda, atık kağıtların tasnifi ile oluşan kağıt türlerini anlatmaya çalıştık. En önemlisi de uygulamaya geçirebilmek!