2008 yılındaki krizden sonra, 2022 yılı sonlarında Avrupa'daki kağıt ve karton üretiminde yeniden hızlı bir değişim yaşanacağı bekleniyor.
CEPI'ye göre, 2021 yılında selüloz ve kağıt üreticilerinin cirosu 2020 yılına göre 13 milyar € artarak, 95 milyar € ulaşmış; kağıt ve karton üretimi % 90 kapasite kullanımına ulaşarak Avrupa'da 90,6 milyon ton olarak sonuçlanmıştır.
Ancak, 2022 yılı içinde yaşanan enflasyondaki büyük artış Ukrayna-Rusya savaşı ve taşımacılıkta yaşanmakta olan sorunlar, enerji fiyatlarındaki üç mislini bulan yükselme ve buna karşılık satılan kağıt talebindeki düşüşün, sektörde yeni bir dalgalanmaya neden olacağı belirtilmektedir. Yalnızca, otomotiv ve havacılık endüstrileri için öncü ürünlerin üretimindeki azalmanın, ambalaj kağıdı üretiminde % 17'e varan bir düşüşe neden olduğu açıklanmaktadır.
Avrupa'da yerleşik dünya genelinde ambalaj kağıdı üreticilerinden bazıları, ambalaj ürünleri pazarının baskı altında olması ve düşüş trendine girmesi nedeniyle Ağustos ayı içinde geri kazanılmış kağıt hammadde taleplerinde % 15'e yakın azaltmaya gideceklerini belirtmişlerdir. Hatta, bazı üreticiler üretime ara verme planlarını gözden geçirdiklerini de belirtmişlerdir. Üretimdeki daralmanın, CEPI kod sisteminde yer alan 1.01/1.02 karışık kağıt ve 1.04/1.05 ile 4.03 OCC türleri gibi geri kazanılmış kağıtlarda Temmuz-Ağustos aylarında ton başına fiyatlarda % 25'e varan fiyat düşüşleri beraberinde getirdiği söylenmektedir.
Diğer taraftan maliyet kaleminde hammaddeden sonra yer alan doğal gaz ve elektrikten oluşan enerji kalemindeki fiyat artışları, satış karlarının kaybolduğu seviyelere kadar ulaşarak talep düşüşleri olan bir ortamda üreticileri zor durumda bırakmaktadır. Önümüzdeki kış ayı ile ilgili, doğal gaz için Hane Halkı ile Sanayi arasında dağıtım belirsizliğinin de kağıt üretiminde öngörülmeyen zorunlu düşüşlere neden olabileceği düşünülmektedir.
Avrupa'da geri dönüştürülmüş kağıt işindeki toplayıcı firmalar, 2021 yılında 50,1 ton geri kazanılmış kağıdın 6,9 milyon tondan fazlasını Avrupa dışına ihraç etmişledir. Ancak, Doğu bağlantılı geri kazanılmış kağıt ihracatı için konteyner trafiği sıkıntısı da satış sıkıntılarından biri olarak yer almaktadır.

Bu ve benzeri faktörler nedeniyle, geçici olsa da geri kazanılmış kağıt ve üretilmiş kağıtların ihracatının azalmasına, diğer bir deyişle Avrupa'daki stokların artmasına sebebiyet vermektedir. Gelecekteki değişen hacimler, üretim kapasiteleri, talep ve fiyat oluşumları Geri Kazanılmış Kağıt piyasasında daha sık yaşanacak dalgalanmalara neden olabilecektir. Bu da, Geri Kazanılmış Kağıt değer zincirinde tüm bölümlerindeki piyasa oyuncularının yeni gelişmelere uyum sağlaması gerektiği anlamına gelmektedir.

Avrupa'daki mevcut durumun Türk Kağıt Üreticileri tarafından yakından takip edilmesinin, fırsatlar ya da önlemler açısından önem arz ettiği düşünülmektedir.