Uzun soluklu bir makale serisi hazırlayarak hammadde olarak Geri kazanılmış Kağıt Üretimi Prosesleri hakkında bilgi vermeyi amaçlıyoruz. Serinin bu ilk makalesi ile Geri Kazanılmış Atık kullanarak kağıt üreten üretim prosesini kısaca tanıtacağız.
Neden geri kazanılmış atığı kağıt üreticileri hammadde olarak seçerek üretim tesisi kurarlar?" sorusunun cevabı açıktır; geri kazanılmış atık kağıt kullanılmaz ise buna karşılık kullanılacak hammaddenin atık kağıda göre daha pahalı olması ve atıkların teşvik edilmesi şeklindedir.

Birçok ülkede olduğu gibi Avrupa'da atıkların teşviki nedeniyle, kağıt üreticilerinin toplam hammaddesinin % 40'ından fazlasını oluşturan geri kazanılmış atık kağıt vazgeçilmezi bir hammadde haline gelmiştir. Avrupa'da geri dönüşüm için ortalama kağıt kullanım oranı yaklaşık %50'dir (yani toplam kağıt üretimine kıyasla geri dönüşüm kullanımı için kağıt yüzdesi). Elyaf döngüsünün sürdürülmesi, üretilecek kağıdın mukavemetini ve diğer özelliklerini sağlamak için belirli bir miktarda birincil elyafın beslenmesine dayanır.

Geri dönüşüm için kağıt işleme sistemi, kağıt kalitesine ve kullanılan malzeme tipine göre değişir
Genel olarak, geri dönüştürülmüş elyafların(RCF) işlenmesi iki ana kategoriye ayrılabilir:
- Testliner, oluklu mukavva, kaplanmamış mukavva ve karton gibi ürünlerden oluşan, mürekkebi gidermeden sadece mekanik temizleme kullanan işlemler;
- Gazete kağıdı, kağıt mendil, baskı ve fotokopi kağıdı, dergi kağıtları (SC/LWC), kaplamalı karton ve karton veya market DIP gibi ürünleri içeren mekanik temizleme ve mürekkep giderme kullanan işlemler.

Tüm proses sistemleri, liflerin ayrıştırılmasını, elyafların çözülmesini ve safsızlıkların giderilmesini, yani lifli materyalin ile safsızlıkların ve kirleticilerin verimli bir şekilde ayrılmasını amaçlar. Geri dönüştürülmüş elyaf tesisleri, belirli görev için tasarlanmış benzer 'yapı taşlarından' oluşur. Geri dönüştürülmüş Atık Kağıt işlemenin bu tipik aşamaları aşağıda açıklanmıştır.
.
Geri dönüşüm için kağıt kaynakları ve türleri
Kağıt esas olarak üç kaynaktan geri kazanılır:
(i) endüstriyel kaynaklardan gelen proses kesimleri ve diğer atık kağıtlar;
(ii) süpermarketler, büyük mağazalar, endüstriyel tesisler veya basılı kağıtlar gibi ticari ambalaj kaynakları (satılmamış dergiler ve gazeteler ile kamu ve özel ofislerden gelen baskı kağıtları;
(iii) evlerden ve küçük işletmelerden kağıt.
Kullanılmış kağıt ve kartonlar belediye veya özel kuruluşlar tarafından geri dönüştürülmek üzere toplanır ve çoğu durumda toplama alanlarına teslim edilir.
Toplama alanları kağıtları sınıflara ayırır ve bağımsız olabilir veya kağıt fabrikalarının hemen yakınında bulunabilir.
Üretim için zararlı plastik, kağıt ve karton yapısında olmayan malzemeler, örn. Yaş mukavemet kağıtları, kağıt fabrikalarına teslim edilmeden önce mümkün olduğunca ayrıştırılır ve (Avrupa kağıt endüstrisi, ticaretini kolaylaştırmak ve kağıt yapımında hammadde olarak toplanmasını, tasnifini ve kullanımını etkin bir şekilde organize etmek için 2000 yılında bir standart kaliteler listesi yayınladı-CEN 643 2001) 'Avrupa Standart Geri Kazanılmış Kağıt ve Mukavva Sınıfları Listesi', sınıflamasına uygun olarak tasnif edilir. Bu liste, esas olarak hangi kağıt türünü içerdiğini veya içermediğini ve sınırlı ölçüde izin verilen yabancı maddeleri niteliksel olarak tanımlayarak geri dönüşüm için 57 standart kalitenin genel bir tanımını verir.

Geri dönüşüm izlenebilirliği için kağıt
2008 yılında, geri dönüşüm zinciri için kağıt, tedarik zinciri boyunca geri dönüşüm için kağıdın izlenebilirliğini göstermek ve geliştirmek için Avrupa Gerikazanılmış Kağıt Tanımlama Sistemini tanıttı. Geri dönüşüme yönelik birçok kağıt tedarikçisi, şirketleri ve geri dönüşüm depoları için kağıtları için benzersiz bir tanımlama kodu almak amacıyla Avrupa Gerikazanılmış Kağıt Tanımlama web sitesine kaydolmuştur. Tedarikçi kodu, getiren tedarikçisini bilerek temin edilen bir geri kazanım için kağıdı ve benzerler yapıları tanımlar. Bu nedenle, kağıt fabrikalarının pılperlerinde geri dönüşüm için atık kağıt kaynaklarından tam izlenebilirlik sağlanır.

Geri Kazanımlı depolama ve yerinde sınıflandırma için kağıt
Geri kazanım için kağıt, normal olarak kağıt fabrikasına metal veya plastik teller veya kayışlarla bir arada tutulan balyalar veya dökme kağıt olarak teslim edilir. Metal atık veya geri kazanılmış plastik olarak geri kazanılacak balya telleri veya şerit bantlar kesilerek balyalar açılır. Geri kazanım için kullanılan kağıtlar aynı zamanda birçok fabrikaya büyük konteynerler içinde dökme malzeme olarak veya toplu boşaltma yoluyla da teslim edilir. Geri kazanım için kağıt, geri kazanım yapılan dönüşüm alanları sahalarında veya kağıt fabrikasına entegre edilmiş açık alan veya binalarda depolanır
Kağıt fabrikalarına geri dönüşüm amaçlı kağıtlar dökme kağıt olarak teslim edilirse, fabrikada manuel ayırma işlemi yapılabilir. Eğimli bir konveyör ve genellikle daha yüksek bir seviyeye monte edilen hızı ayarlanabilen bir ayırma bandının yanı sıra, başka bir mekanik yardımcı ekipmana gerek yoktur. Bu ayırma bandında birkaç kişi, artık olarak ayrıştırılan, kullanılmayan malzemeleri manuel olarak çıkarmak için çalışır. Bu artıklar, ahşap, metal, cam, plastik gibi kağıt olmayan bileşenleri ve üretime zarar veren kağıt ve karton harici ürünleri içerir. İşçiler, bu maddeleri, ayırma bandının altında bu amaç için sağlanan kaplara atarlar. Bu atık malzemelerin daha fazla ayrıştırılması ve bertaraf edilmesi için kağıt fabrikasından bir operatör bulundurulur ve kontrol operatör sorumluluğundadır.
Daha iyi ayrıştırma ve sınıflama, geri dönüşüm için daha kaliteli kağıtlara yol açacaktır. Bu, kağıdın geri dönüşüm için üretim prosesinde işlenmesi sırasında enerji, su ve yardımcı malzemelerin tasarrufunun yanı sıra atık oluşumunun azaltılmasını sağlayacaktır.

Bu makalemizi burada noktalayalım. Serinin devamı gelecektir.