Temiz su kaynaklarına ulaşmanın zorlaştığı günümüzde, su kullanım ile ilgili tasarruf tedbirlerinin üretimler üzerinde yakın zamanda gündeme gelmesi kaçınılmaz olacaktır. Kağıt üretim prosesinde büyük ölçeklerde kullanılan suyun tasarrufu da üreticilerin en önemli gündemi halinde gelecektir.
Esasında kağıt üretim prosesinde su tasarrufunun en kritik noktası olan ve Save-All(Tümü Tasarruf) olarak adlandırılan filtreleme sisteminin verimli kullanılması su tasarrufunda size büyük ölçüde yardımcı olmaktadır. Girdi olan suyun tasarruf edilerek daha az kullanılması, çıktı olan ve atıksuya giden suyun miktarında da azalma anlamına gelmektedir.
Kağıt üretiminde taze su olarak sisteme giren temiz suyun kullanım ihtiyacı, genel olarak elek ve keçelerin temizliği amacıyla kullanılan basınçlı su fıskiyelerinde ortaya çıkmaktadır.Elek ve keçelerin temizleme görevini üstlenen basınçlı su fıskiyelerinin su ihtiyacının Tümü Tasarruf(Save-All) sisteminden karşılanması taze su girişini büyük ölçüde azaltmaktadır.
Tümü Tasarruf(Save-All) sistemi esasında birçok kağıt fabrikasında mevcut olup, sadece gözden uzak olması nedeniyle önemsenmemektedir. Döner disk filtrelerden oluşan bir sistemdir. Elekaltı suyu temizlenmesi amacıyla disk filtrenin gövdesine gönderilirken, elekaltı su elyaf içeriği artırmak için( %0.8 - % 0.9) bir miktarda döküntü hamur ilave edilir. Disk filtre gövdesine beslenen elekaltı suyu disk filtrelerin elek yüzeylerinden iç kısma geçerken elyafla elek yüzeyin dış kısmına tutunarak doğal bir süzme katmanı oluşturur ve elekaltı suyu içierisinde bulunan ölü elyafları da tutmaya başlarlar. Döner disk filtrenin elek yüzeyinin dış katmanında oluşan bu elyaf tabakası, eleğin iç kısmına geçen suyun temiz olmasında çok büyük bir öneme sahiptir.
Disk filtre segmentlerinin dönmesi esnasında, her bir segmenti su dolu filtre haznesine ilk giriş noktasından çıkıştığı yere kadar filtre elek dış yüzeyinde toplanan elyaf katmanı kademeli olarak artmaktadır. Bu nedenle, elek yüzeyinin su ile temasa geçtiği ilk bölümde elek dış yüzeyinde elyaf birikiminin az olması suyun temizleme efektini de düşürdüğünden, bu kısımda temizlenen suyun kalitesi "Bulanık Filtrat"(Cloudy Filtrate) olarak adlandırılır ve yaklaşık 400-500 ppm kuru madde içeriğine sahiptir. Filitrenin elekaltı suyu dolu haznesinde, dönen filtre segmentleri haznenin dip kısmına doğru ulaştığında elek dış yüzeyinde oluşan ve filtre görevi gören elyaf katmanı artacağı için temizlenen suyun kalitesi de artarak "Temiz Filtrat"(Clear Filtrate) olarak adlandırılan aşamaya ulaşır ve 80-100 ppm kuru madde içeriğine sahip olur. Dönme hareketine devam eden segmentlerin su haznesinden çıkmasından önceki kısımda, segmentlerin elek yüzeyi dış kısmında oluşan elyaf katmanı en kalın dereceye geleceği için, bu elyaf katmanları arasından süzülerek iç kısma geçen suyun temizlenme etkisi en yüksek düzeyde olacağı için "Süper Temiz Filtrat"(Super Clear Filtrate) olarak adlandırılır ve 80-100 ppm kuru madde içeriğindedir. Su haznesinden çıkan filtre segmentlerinin elek dış yüzeyinde biriken elyaf katmanları basınçlı fıskiyeler yardımıyla elek yüzeyinden ayrıştırılarak, % 8-10 kuru maddeye sahip olarak bir helezon konveyör içine alınarak karışım bütesine gönderilir. Bu şekilde elyaf katmanlarından arındırılmış segmentler, yeni temizlik döngüsüne girmek için hazır hale getirilmiş olur.
"Tümü Tasarruf"(Save All) sistemini verimli çalıştırarak su tasarrufunun ilk aşamasını gerçekleştirin!