Kağıt Makinesi verimliliğini içeren makaleler serisinin devamı olan bu dördüncü makalemizde zaman ilişkili verimliliği açıklamaya çalışacağız. Makalemizde Avrupa Kağıt Sektöründe kullanılmakta olana ZELLCHEMIAG Kağıt Yapımı Teknik Komitesince yayınlanmış ve 2005 yılında revizyon gören hali dikkate alınarak anlatılmaktadır.

Kağıt verimlilik tanımları konusuna Zaman Tanımlamalarını yapan ikinci ve örnek yer alan üçüncü makalelerimizi okumanız durumunda( ya da site menüsünde yer alan Kağıt Arşivi sekmesi içindeki Kağıt Arşivi El Kitabı ile erişebilirsiniz), bu makalemizin anlaşılması daha kolay olacaktır.

3. Zaman İlişkili Verimler
3.1 Çalışma Oranı
Sembol: ή or Birim: % (E12)

Çalışma oranı, tam Takvim Zamanı ve Mevcut Maksimumum Zaman ile hesaplanır.

ή or = (t max a) / (t calender) x 100

t max a = İkinci makalemizde (E6) formülü ile verilmiş Mevcut Maksimumum Zaman
t calender = Raporun hazırlandığı dönemi içeren takvim zamanı

3.2 Zaman Verimliliği
Sembol: ή time Birim: %

Zaman verimliliği, Kağıt Makinesinin Üretimi Zamanı ve Mevcut Maksimumum Zaman ile hesaplanır.

ή time = (t prod) / (t max a) x 100 (E13)

t prod = İkinci makalemizde (E11) formülü ile verilmiş Üretim Zamanı
t max a = İkinci makalemizde (E6) formülü ile verilmiş Mevcut Maksimumum Zamanı

Bir önceki makalemizde örnek olarak Ocak ayı için verilen verileri kullandığımızda, belirtilen aya dair;

Çalışma Oranı - ή or = 617,1 / 744
= 82,9 %

Zaman Verimliliği - ή time = 585,1 / 617,1
= 94,8 %

Olmaktadır. Raporlanacak periyod ay bazında düşünülüyor ise ,verimlik takibi de ay bazında yapılabilir ve bu şekilde yıl içindeki her bir ayın kıyaslaması yapılabilir. Aynı izleme yapısı yıl bazında da hazırlanabilir ve geçmiş yılların performansı birbiri ile kıyaslanabilir. Verilen bilgiler ile kağıt üretiminde verimlilik ölçme üzerine düşünceleriniz oluşmaya başlayabilecektir.

Bir sonraki makalemizde verimlilik ile ilgili Üretim Tanımlamalarını yayınlamayı planlamaktayız.