Avrupa'da olduğu gibi, Türkiye'de de ambalaj kağıtlarının üretimi hızlı makinelerde gerçekleştirilebilmektedir. Ancak, bu makinelerde kapasitenin yüksek ve makine genişliğinin büyük olması, kalite analizlerinin gerçekleştirildiği tesis için laboratuvarlara da büyük yük getirmektedir. Laboratuvarları verimliğini sağlama ve analizlerin güvenilirliğini garanti altına almak için, üretilen tamponlardan enine kesilen numunelerin otomatik ölçümünü yapan makineler temin edilmesi zorunluluk haline gelmiştir. Bu sayede de Laboratuvardan çıkan sonuçlar tampon numarası ile dakikalar içinde bildirilmektedir.

Eğer Test Liner ya da Fluting kağıdı üretiyorsanız ve laboratuvarınızda otomatik ölçüm bir cihazınız varsa TSI sonuçlarını da elde etmeniz muhtemel olacaktır. Ultrasonik bir ölçüm olarak üretilen TSI sonucu, aslında kağıdın bazı diğer sonuçları ile de ilişki kurmanızı sağlayabilecektir.

Makale başlığı ile verilen resimden de göreceğiniz gibi, tampondan enine kesilmiş bir kağıt safihasında çizgiler TSI ve noktalar da RCT sonuçların göstermektedir. Grafik üzerine yerleştirdiğinizde TSI ve RCT test sonuçlarının tamamen birbirini izlediği, sadece grafiğin sağ ve sol tarafında ordinat eksenlerinde skalaların değiştiği gözlenmektedir.

Sanırım bu bilgi de laboratuvardan sonuç olarak yayınlanan TSI değeri önemini bir kez daha artıracaktır.