Hatırlayacağınız gibi önceki makalelerimizden "Kağıt Üretiminde TSO verisi ve Hamur Kasası Ayarı" başlığı altında TSO analiz sonucuna değinmiştik. Bu makalemizde ise TSI değerini nasıl yorumlayacağımız üzerinde duracağız.
Makale başlığında yer alan resimdeki grafiğe dikkatli baktığınızda, hamur kasasının değişik jet/elek hızlarına ait oranlarda, mukavemet ile TSI MD/CD grafiklerinin birbirine paralel hareket ettiğini görmekteyiz; bir diğer etkileşim de kağıdın kıvrılma/dönme etkisi olarak görülmektedir. Bu çalışmaya benzer olarak uzun süreli denemelerle verileri toplayıp grafiklendirerek, makinenizde istediğiniz optimum çalışma koşullarını da oluşturabilirsiniz. Ancak, jet/elek hızında her bir değişimin muhtemel kağıt kopması olarak size döneceğini de unutmamanız gerekerek, denemeleri makinenin etkilenmeyeceği şekilde yapmalısınız.

Laboratuvarınızda mevcut bir otomatik ölçüm cihazından ultrasonic veri olan TSI analiz sonuçlarını alabiliyorsanız, bu size öğütme, pres kısmı ve kurutma hakkında da değerlendirme olanağı sağlayabilir.

TSI MD, kağıdın makine boyuna elastikiyetini tanımlamakta olup ,MD stifness değeri ile birebir ilişkilidir. Oluklu mukavvada boyuna bükülme direnicinde artış demektir. Bu değere ait grafik verilerindeki bozukluk, öğütme, yaş kısım presleme(keçelerin şartlandırılması, keçelerin temizlenmesi, pres baskılarındaki ayarlama, vakum kasalarındaki vakum seviyesi, drenaj ekipmanlarını ayarı), kurutmada safiha uzaması, makine tahrik sistemi için kontrolleri gerektirir. Bu kısımlarda yapacağınız ayarlamalar sonrası, grafikte düzelme oluyor ise yaptığınız ayarlama kağıdın kalitesine pozitif katkı vermiş anlamındadır.

TSI CD, kağıdın makine enine yönde elastikiyeti olup, CD stifness değeri ile birebir ilişkilidir. Oluklu mukavvada enine bükülme direnicinde artış demektir. Bu veri aynı zamanda RCT,CCT gibi değerlerle bire bir ilişkilidir. Bu değere ait grafik verilerindeki bozukluk, öğütme, yaş kısım presleme, jet/elek hızı ve kurutmada enin kağıt kısalması ile ilgili sorunlar olabileceğini göstermektedir. Grafikte düzeltme yapılabilmesi için uygun ayarlamayı yapmanız gerekmektedir.

TSI MD/CD oranı ise kağıdı boy enine olan elastiklik oranına karşılık gelir. Liner ve fluting kağıtlarda sıkışma mukavemeti ile ilgili sonuçlar ve patlama değeri ile ilişkilidir. Grafikte bozulmalar Jet/Elek oranı ve makinede tahrik sistemi ile oluşan kağıt gergilerini kontrol etmenize işaret eder.

Aslında Laboratuvardan gelen her verinin makine parametreleri üzerinde, üretimde olan personele yol gösterdiğini yukarıda makalede bir kez daha anlıyoruz. Laboratuvar sonuçlarının iyi kayıt tutulması ve istatiksel olarak incelenmesi ile her bir üretim ve makine hızı için uygun çalışma parametrelerinden oluşan reçetelerinin yapılabileceğini düşünebiliriz.