Daha önceki 4 ayrı makalelerimizde ve 3 başlık altında Kağıt Makinesinde verimlilik konularından bahsetmiştik. Bu makalemiz ile verimlilik konulu yazılarımıza devam edeceğiz. İşleyeceğimiz konu başlığı ise üretim miktarı ile ilgili olacaktır.

4.1 Hesaplanmış Potansiyel Üretim
Hesaplanmış potansiyel üretim, kağıt safihasının tampona sarılması ve kenar ıskartalarının alınmadığı durumda, kağıt makinesi hattının potansiyel üretim miktarını göstermektedir.

Sembol: P calc Birim: t

P calc= (` W no trim x `m A x `V reeler x t prod x 60 ) /1.000.000 ( E 14)

W no trim = Bobin kesme öncesi ya da tampon üzerinde sarılan kağıdın ortalama genişliği (Formül daha önceki makalelerimizde E5 olarak belirtilmiştir. Lütfen bakınız)

`m A = Ürünün ortalama gramajı, (Formül daha önceki makalelerimizde E2 olarak belirtilmiştir. Lütfen bakınız)

`V reeler = Kağıt makinesinde kağıdın tampona sarılması esnasındaki ortalama malsarıcı hızı ( Formül daha önceki makalelerimizde E3 olarak belirtilmiştir. Lütfen bakınız)

t prod = Kağıt makinesinin üretim zamanı

Örnek: Makinanızda 36 saat, 100 gr/m2 test liner kağıdı ürettiniz ve DCS verilerinize baktığınızda ortalama hızınızın 1310 m/dakika, ürettiğiniz sürede ortalama gramajı 101,2 gr/m2 ve tampona sarılan ortalama kağıt genişliğinin 8,04 m olduğunu görüyorsunuz. Bu verilerle 36 saatlik potansiyel üretiminiz şu şekilde hesaplanır;

P calc = 8,04 x 101,2 x 1310 x 36 x 60 / 1.000.000
=2302,3 ton


4.2 Net Üretim (Bobin)
Net üretim, bobin kesmeden sonra tartıda ölçülen ağırlığın ambalajlanmamış olarak satılabilir üretim miktarı olarak tanımlanır. Bilindiği gibi bobinler mihver borulara sarılır ve bazen mihver boru uçları zedelenmesin diye, her iki tarafına mihver takozu konabilir.

Sembol: P net Birim: t

Mihver takozunun da kullanıldığı düşünülerek( kullanılmıyorsa dikkate alınmayacak) formül;

P net = M scaled - M core - M plug (E 15)

M scaled = Bobin kesme sonrası tartılan üretim ağırlığı t,
M core = Bobinlerde kullanılmış mihver borunun hesaplanmış ağırlığı t
M plug = Bobinlerde kullanılmış mihver takozunun hesaplanmış ağırlığı t,


Bir sonraki makalemizde verimlilik konusuna Alan Verimliliği olarak devam edeceğiz. Verimlilik ile ilgili daha önceki 4 makalemizi de okumanızı öneririz.