Eğer Laboratuvarda kağıt testleri yaparken, testin yapıldığı ortam havasını korumanız gerektiğini bu makalemizde açıklamaya çalışacağız.

Kağıt ve kartonlar higroskopik olduğundan, mukavemet özellikleri ortam sıcaklığına ve bağıl neme bağlıdır. Daha doğrusu, mukavemeti etkileyen, nasıl elde edildiğine bakılmaksızın, test edilecek malzemedeki gerçek nem içeriğidir. Bu nedenle, testlerin farklı laboratuvarlar arasında tekrarlanabilir ve karşılaştırılabilir olması için laboratuvar testlerinin aynı test atmosferinde yapılması önemlidir. Bundandır ki, test atmosferi uluslararası olarak 23 ± 1 santigrat derece ​​sıcaklığına standardize edilmiştir. Test malzemesinin standart bir atmosferde bir denge nem içeriğine ulaşması için, test parçasının yeterli uzun bir süre için şartlandırılması gerekir. Tekrarlanabilir bir denge nem içeriği elde etmek için 23 santigrat derece ve 50 % RH(Bağıl Nem) şartlandırmanın her zaman yaklaşık 30 % RH, yani ön koşullandırmadan başlayarak gerçekleşmesi önemlidir. Bunun nedeni, elyaf malzemedeki sözde nem histerezis etkisidir. Nem histerezis etkisi nedeniyle sonuçlarda yüzde 1,5'ten fazla farklar elde edilebilir. Uluslararası olarak, doğru denge nem içeriğinin absorpsiyonda elde edilen nem içeriği olduğuna karar verilmiştir.

Farklı mukavemet özelliklerinin nem içeriği hassasiyeti kağıt ve kartonun farklı özellikleri, nem içeriğindeki değişikliklere karşı farklı hassasiyetlere sahiptir. Genel olarak, sıkıştırma mukavemeti özellikleri, nem içeriği varyasyonlarına karşı çok hassastır. İyi bir kural, malzemenin nem içeriği 1 % arttırılırsa, sıkıştırma mukavemetinin 8 % azalmasıdır. Nem içeriğindeki yaklaşık 1%'lik bir değişiklik, bağıl nemdeki yaklaşık 50 %'den 60 %'a bir değişiklik ile ilişkilidir .

SCT test cihazının (SIFI kısa açıklıklı sıkıştırma test cihazı SE-053) geliştirilmesiyle bağlantılı olarak, nem içeriğinin eş zamanlı test edilmesiyle sıkıştırma mukavemetinin otomatik telafisinin sağlandığı, nem içeriği duyarlılığının kapsamlı bir araştırması gerçekleştirilmiştir. Araştırma, 9 farklı kağıt fabrikasından toplam 36 farklı kraft liner ve test liner kağıt kalitesinin test edilmesini içeriyordu. İncelenen kalitelerin mukavemetindeki değişim, nem içeriğindeki yüzde birim değişim başına 7,1 %'den 10,2 %'ye değişmiştir, ortalama değer 8,3 %'dür. Malzemeyi 23 santigrat derece ve 20 % RH'de'de ön koşullandırmadan sonra 23 santigrat derece ve 50 % RH'de farklı malzemeler için denge nem içeriğinin 6,0 % ile 7,3 % arasında olduğu görülmüştür. Kraft liner ve test liner arasında dengedeki nem içeriği açısından büyük bir fark tespit edilememiştir. Kraft liner denge nem içeriğinin yaklaşık 0,5 % daha yüksek olma eğilimi vardı ki bu muhtemelen beklenen bir durumdur.
Nem içeriğinden güçlü bir şekilde etkilenen diğer mukavemet özellikleri, kağıt ve kartondaki çekme sertliği ve dolayısıyla eğilme sertliğidir. Liner ve fluting gibi kağıtların 30 - 70 % RH aralığında neme en az duyarlı özelliği, muhtemelen sadece orta derecede mukavemet değişimlerinin ortaya çıktığı patlama mukavemetidir.

Sonuç olarak;
Kağıt ve kartonlar dolaylı olarak atmosfer koşullarından etkilenir. Mukavemeti doğrudan belirleyen, kağıt ve kartondaki gerçek nem içeriğidir. Bir kağıt ve kartondaki, nem histerezis etkisinden dolayı bulunduğu odadaki atmosfere ve üretimine bağlı olarak farklı nem oranlarına ulaşır. 23 santigrat derece ve 20 % RH ön koşullandırmadan sonra, 23 santigrat derece ve 50 % RH ölçüldüğünde çoğu liner kağıtlarda denge rutubeti % 6 ile % 7,5 arasında ölçülmüştür.
Sıkıştırma mukavemeti nem içeriğine çok duyarlıdır. Genel bir kural olarak, nem içeriği 1 % birim artarsa ​​mukavemetin 8 % azaldığı söylenebilir.
Kağıt-karton kalınlığı ile birlikte, bükülme sertliğini belirleyen çekme sertliği, muhtemelen nem içeriğine sıkıştırma mukavemeti kadar duyarlıdır.
Patlama mukavemeti, nem içeriğinden nispeten etkilenmez.
Kağıt-Karton ve bileşenlerine ait özelliklerinin laboratuvarda belirlenmesi için, tekrarlanabilir ve karşılaştırılabilir olma şansına sahip olması amacıyla testlerin standart bir test ortamında gerçekleştirilmesi gerekir.