Kağıt verimliliği serimize yeni bir makale ile devam etmeyi planlıyoruz. Bu makalemizde kağıt üretiminde bütün verimliliği el alacağız. Amacımız verimliliği ölçebilir hale getirmektir.

6.1-Kağıt Üretiminde Bütün Verimlilik
Sembol: ŋ over, prod Birim: %

Kağıt üretiminin bütün verimliliği, daha önceki makalelerimizde anlatılan kağıt üretimindeki kağıt makinesi zaman verimliliğini ve alan verimliliğini birleştirir. Seriye ait önceki makalelerde belirtilen Mevcut Maksimumum Zamana dayanmaktadır. Kağıt makinesindeki herhangi bir zaman kaybı ve makine tamponu ile fabrika çıkış kapısı arasındaki kağıt yüzey kaybı bu rakama dahildir.

(E34) ŋ over, prod = ( t prod/ t max a) x ( l win / l calc) x ( `W winder / `W notrim) x ( A sale / A net) x 100 [%]

Ya da
(E35) ŋ over, prod = ( ŋ time / 100 x ŋ area / 100 ) x 100 [%]

t prod = Üretim zamanı (Formül E11)
t max a= Mevcut maksimumum zaman (Formül E6)
l win = Bobin kesmede, bobin olarak sarılan kağıdın uzunluğu (Formül E20)
l calc = Kağıt makinesi malsarıcıda sarılan kağıdın uzunluğu (Formül E19)
`W notrim = Kağıt makinesi malsarıcıdaki safiha genişlik ortalaması (Formül E 5)
`W winder = Bobin kesmeden sonra safiha genişliği ile ilgili müşteri siparişine bağlı bobin set genişliği (Formül E 5)
A net= sipariş genişliğinde üretilmiş net üretimin yüzeyi,
A sale = Satılabilir yüzey (Formül E 31)
ŋ time = Zaman verimliliği (Formül E 13)
ŋ area = Yüzey verimliliği (Formül E 33)

6.2-Tüm takvim zamanı boyunca bütün verimlilik
Tam takvim zamanı ile bütün verimlilik ŋ over cal, çalışma oranı ile bütün verimliliği birleştirir.

(E36) ŋ over cal = ( ŋ or / 100 x ŋ time / 100 x ŋ area / 100 ) x 100 [%]
Yada

(E37) ŋ over cal = ( ŋ or / 100 x ŋ over, prod / 100 ) x 100 [%]

ŋ or = Çalışma oranı (Formül E 12)
ŋ time= Zaman verimliliği (Formül E 13)
ŋ area= Yüzey verimliliği (Formül E 33)
ŋ over, prod=Bütün verimlilik (Formül E 34 ya da Formül E 35)

Sanırım yine formüllere boğulduk diyeceksiniz. Ancak bu verilerin fabrikanızın verimliliğinin sayısal bir ifadesi ve sayısal olarak karşılaştırmaları için gerekli olduğunu göreceksiniz. Serinin sonlarında örneklerle konuyu daha iyi anlaşılır hale getirmeye çalışacağız. Biraz sabır!