Kağıt Üretimi Verimlilik konusu ile oluşturduğumuz makale serisinin bugün Yüzey Verimliliğini içeren kısmını ele alacağız. Esasında bu verimlilik kağıt yüzeyleri ile ilgili hesaplamalar yaparak verimlilikle ilişkili değerleri sunmaya yarar.
Yüzey verimliliği, bobin kesme makinesinden önce ortalama maksimum safiha genişliğini kullanarak(lütfen bir önceki makaledeki E 14 formülünü inceleyiniz), kağıt makinesinden çıkan ürünün net alanının ve potansiyel ürün yüzeyinin oranını tanımlar.
Yüzey verimliliği, kağıt makinesinin net üretim yüzeyi ile hesaplanan üretim çıktı yüzeyinin oranı olarak bulunur.
Yüzey verimliliği, kağıt kayıplarının ana bileşenlerini özetler:
- Kağıt makinesi ile dilme makinesi arasındaki herhangi bir işlem aşamasındaki uzunluk kayıpları,
- Bobin kesme makinesindeki bobin kesimi esnasında kenar ıskarta kayıpları,
- Bobin kesmeden sonra, kabul edilmeyen üretime ve müşteri iade gönderilerine atıfta bulunarak uygunsuz ürün olan kayıplar.

Kayıplar her süreç aşamasından sonra raporlanır. Reddedilen üretim, müşteriden iade gelen bobinler ve diğer kayıplar, orijinal üretim tarihinde değil, reddedilme tarihinde rapor edilir.
Kağıt makinesindeki yaş kısım ile tampona sarılma esnasında kadar olan genişlik kayıpları, üretimin kayıplarına aittir. Verimlilik hesaplamasına dahil edilmezler. Kağıt makinesi temininden önceki planlama ve tasarım aşamasında prosesle ilgili safiha genişlik analizlilerinin müşteri bazında yapılması önemlidir.

5.1-Uzunluk Kayıpları ve uzunluk Verimliliği
Sembol: ŋ lenght Birim: %

Kesintili kağıt üretimi ile uzunluk kayıpları meydana gelir, örneğin dolan tampondan sonra boş tampona değişimi ya da laboratuvar analizleri için alınan numune alımı esnasında. Uzunluk verimliliği, kağıt makinesi malsarıcı ile bobin kesme makinesi arasındaki toplam uzunluk kayıplarını temsil eder.

Eğer bobin kesme makineniz eski sistem ise ve uzunluk ölçen bir sistem monteli değil ise, teorik uzunluk değeri bobin kesme esnasında bobine sarılan uzunluk olarak hesaplanır.

(E 19) l calc = t prod x `V reeler x 60 [m]
(E 20) l win = t prod, win x `Vwin x 60 [m]

Burada;
l calc = Kağıt makinesi malsarıcıda sarılan kağıdın uzunluğu,
l win =Bobin kesmede, bobin olarak sarılan kağıdın uzunluğu,
t prod = Kağıt makinesinin üretim zamanı, ( daha önce verilen E 11 formülüne göre )
t prod, win= Bobin kesme makinesinde bobin sarma süresi, h
`V reeler= Kağıt makinesi malsarıcıda ortalama hız (daha önce verilen E 3 formülüne göre)
`V win = Bobin kesme makinesinde ortalama hız(daha önce verilen E 3 formülüne göre)

Uzunluk kayıpları (Döküntü anlamında 'B' kullanılacaktır):

(E 21) B lenght =(l calc- l win)/(l calc) x 100 [%]

Uzunluk verimliliği ise aşağıdaki gibi hesaplanmış olarak verilir;

(E 22) ŋ lenght = ( l win / l calc ) x 100 [%]

5.2 Kenar Iskarta Kayıpları ve Safiha Genişliği Verimliliği
Sembol: ŋ trim Birim: %

Safiha genişliği verimliliği, bobin kesme makinesinden önce malsarıcıdaki ortalama maksimum satılabilir safiha genişliği ve bobin kesmeden sonraki ortalama set bobin genişliği ile hesaplanır.

Kenar ıskarta kayıpları(B döküntü olarak verilmiştir);

(E 25) B trim=(`W notrim - `W winder)/( `W notrim) x 100 [%]

Safiha Genişliği verimliliği;

(E 26) ŋ trim =( `W winder ) / (`W notrim ) x 100 [%]
`W notrim = Kağıt makinesi malsarıcıdaki safiha genişlik ortalaması (Formül E 5),
`W winder = Bobin kesmeden sonra safiha genişliği ile ilgili müşteri siparişine bağlı bobin set genişliği,

5.3 Yüzey Kayıpları ve yüzey verimliliği
5.3.1 Yüzey tanımı
Sembol: A Birim: m2

Kağıt alan farklı parametrelerden türetilebilir:
- İlgili üretimin uzunluk ve genişliğinin bilinmesi durumunda:
(E 27) A i = (l i ) x (w i ) / 1.000.000 [km2]
i = sabit bir gramajdaki üretim ile ilgili indeks,
l = ilgili üretimin uzunluğu , m
w = ilgili üretimin safiha genişliği, m

- Yalnızca net üretim ağırlığının bilinmesi durumunda (ikincil ölçüm seçeneği):
(E 28 ) A i = ( P net i) / (m A i) [km2]
i = sabit bir gramajdaki üretim ile ilgili indeks,
P net = Ağırlık olarak net üretim , t
m A = ilgili üretimin ortalama gramajı , g/m2

5.3.2 Yüzey Kayıpları
Sembol: A loss Birim: [km2]


Yüzey kayıpları, reddedilen üretim, depo veya müşteri iadeleri ve kötü çıkan bobinleri kurtarma sarımından sonra yapılan tüm düzeltmelerdeki kayıpları temsil eder.
Yüzey kayıpları aşağıdaki gibi tanımlanır:
(E 29) A loss = A reject + A warehouse+ A returns - A rewind [km2]

A verisi 5.3.1 kısmında tanımlandığı gibidir.
A reject = Malsarıcı ile bobin kesme arasında çıkan kabul edilmeyen ıskarta kağıt yüzeyi
A warehouse = Mamül ambarda oluşan ıskarta kağıt yüzeyi
A returns = Müşteri ya da diğer satış ambarlarından dönen ıskarta kağıt yüzey,
A rewind = Kurtarma amaçlı bobin kesmeden sonra sarılan iyi bobinlere ait kağıt yüzeyi

Not: İade ve kurtarma amaçlı bobin üretimi, geldiği gün olarak hesaplara dahildir.

Döküntü ya da diğer bir değişle ıskarta olarak yüzey kayıpları,

(E 30) B area = ( A loss ) / ( A ) x 100 [%]

5.3.3 Satılabilir Yüzey
Sembol: A sale Birim: [km2]

Satılabilir yüzey, son kullanım için satılan yüzey olarak tanımlanır.
(E 31) A sale = A net - A loss [km2]

A verisi 5.3.1 kısmında tanımlandığı gibidir.
A net= sipariş genişliğinde üretilmiş net üretimin yüzeyi,
A loss= Yüzey Kayıpları , (E 29)

5.3.4 Bitiş Verimliliği
Sembol : ŋ fin Birim:[%]

Bitiş verimliliği, bolüm 5.3.2'e göre net üretim alanını azaltan tüm alan kayıplarını dikkate alır.

(E 32) ŋ fin = (A net - A reject - A warehouse - A returns + A rewind ) / ( A net) x 100 [%]

ŋ fin = ( A sale ) / ( A net) x 100 [%]

5.4 Yüzey verimliliği
Sembol : ŋ area Birim:[%]

Kağıt üretim alanı verimliliği, kağıt yapım sürecinde satılabilir maksimum kağıt genişliğine dayanmaktadır.

( E 33) ŋ area = ( ŋ lenght / 100 x ŋ trim / 100 x ŋ fin / 100) x 100 [%]

ŋ lenght = uzunluk verimliliği , ( E 22 )
ŋ trim = safiha genişliği verimliliği, ( E 26)
ŋ fin = bitiş verimliliği , ( E 32)