Cepi tarafından 2020 yılına ait ön rapor aşağıda verilmektedir. Cepi ülkeleri içinde genelde kağıt ve karton üretiminde bir düşüş gözlenirken, Ambalaj Kağıdı ve Temizlik Kağıdı üretimlerinde az da olsa artış kaydedildiği ifade edilmektedir. İhracat ve ithalattaki düşüş, üretilen kağıdın daha çok iç pazara yöneldiğini göstermektedir. Temizlik kağıdı sınıfı tüketiminde, pandeminin hiyjenik koşulları ön plan çıkarması ile bir artış olduğu vurgulanmaktadır. Ambalaj kağıdındaki büyümenin ise e-ticaret ile arttığı vurgulanmaktadır. Ayrıca, selüloz üretiminde de azalma olduğu ifade edilmiştir.
Sonuç olarak; pandemik koşulların genel anlamda sektörü olumsuz etkilediği, Tissue kağıtlar ve ambalaj kağıtları ise genel olarak olumsuz gözlenen etkilenmeden pozitif olarak ayrıştığı görülmüştür. Rapor detayları aşağıda sunulmaktadır.

Küresel talebi etkileyen COVID-19 salgını nedeniyle 2020'de kağıt ve karton üretimi %5 küçüldü.
Cepi üyesi ülkelerin kağıt ve karton üretimi 2020'de %5,0 azaldı.

Ön rakamlara göre bir önceki yıla kıyasla. 2020 yılında toplam üretim 85,1 milyon tona ulaştı. Avrupa ekonomisinin yavaşlamasına ve Pandemi kısıtlamalarına rağmen, kağıt makinelerinin çoğu çalışmış; bazıları daha düşük talep seviyeleri nedeniyle daha düşük bir işletme hızında üretimine devam etmiştir.
Bu düşüş eğilimi dünyanın birçok ülkesinde gözlenmiştir. Çin, ABD, Japonya, Hindistan, Kore ve Kanada, kağıt üretiminde -%2 ile -%17 arasında değişen düşüş kaydetmiştir. Sonuç olarak, ilk tahminlere göre, küresel kağıt ve karton üretimi de 2020'de yaklaşık %5,0 azalmıştır.
Avrupa kağıt hamuru ve kağıt endüstrisinin önceliği, AB vatandaşlarının hijyen, sağlık ve gıda amaçlı ihtiyaç duydukları ürünlere erişebilmelerini sağlamak olmuştur. Vatandaşlara arz güvenliğini garanti etmek için değer zinciri boyunca diğer endüstrilerle durmaksızın çalışmaktadır.

Ambalaj ve Temizlik Kağıtlarında hafif artış, grafiklerde keskin düşüş.
Ambalaj kalitelerine yönelik artan talep, Pandemi kriziyle desteklenerek 2020'de de devam etti.
Ambalaj kalitelerinin üretiminin 2019 yılına göre %2,1 oranında arttığı tahmin edilmektedir. Ambalaj sınıflarında, ağırlıklı olarak nakliye ambalajları ve oluklu kutularda kullanılan kutu malzemeleri %3,3 artış kaydetti.
Ambalaj kalitelerinin toplam kağıt ve karton üretiminin %58,2'sini (2019'da %54.1), grafik kalitelerinin ise %27,9'unu (2019'da %32,7) oluşturdu. Başta endüstriyel ve özel amaçlı olmak üzere diğer tüm kağıt ve karton sınıfları altında yer alan kağıtların üretimi, toplam kağıt ve karton üretiminin %4,6'lık bölümünü oluşturmasına rağmen bir önceki yıla göre %3,7 oranında azaldı. Temizlik kağıt üretimi, 2019'a kıyasla yaklaşık %1,9 arttı ve toplam kağıt ve karton üretiminin %9,3'ünü oluşturdu.
Grafik sınıfları ve ambalaj sınıfları için üretim trendlerindeki yapısal farklılık, Pandemi kriziyle desteklenerek 2020'de de devam etti. Grafik notlarının genel üretimi %18,0'dan fazla düştü. Gazete ve matbaa kağıtları sırasıyla %20,5 ve %18,4 azaldı. Pandemi, zaten iyi kurulmuş olan bu yapısal düşüşü hızlandırdı. Duruma uyum sağlamak için kalıcı fabrika kapanışları veya makine dönüşümleri duyuruldu.
Dergi ve kataloglar, doğrudan posta, rehberler vb. için kullanılan matbaa ve yazı kağıtlarının üretimi, bir sınıftan diğerine farklı eğilimlerle azaldı. Kuşelenmiş mekanik kağıt ve kuşelenmemiş mekanik kağıt üretimi sırasıyla %24,2 ve %14,9 düştü. Kuşesiz kimyasal hamur içeren kaliteler - fotokopi kağıdı - %11,4 azaldı.
Genel olarak bu, kuşe ve kuşe olmayan grafik kağıt üretiminin sırasıyla %25,2 ve %12,7 oranında azaldığı anlamına geliyor. Kimyasal hamur içeren grafik kağıtların üretimi %17.4'lük bir düşüş gösterirken, mekanik grafik kağıtlarının üretimi yaklaşık %20 oranında düştü.

Cepi ülkelerinin kağıt ve karton teslimatları %5,6 azalırken, ihracatta %-2,2'lik sınırlı bir düşüş kaydedildi.
İlk dokuz aylık kümülatif verilere göre, toplam kağıt ve karton teslimatlarının 2019'a göre %5,6, Cepi dışındaki ihracatta ise %2,2'lik bir düşüş bekleniyor. Eylül 2020'nin sonunda, grafik kağıt kalitelerin teslimatları %18,8 azalırken, ambalaj kalitelerinin teslimatları %1,5 arttı.
Eylül 2020 sonunda ihracat %2,2 azalırken, komşu Avrupa ülkeleri, Kuzey Amerika ve Latin Amerika'ya yapılan ihracat sırasıyla %2,0, %13,9 ve %15,4 azaldı. Asya'ya ve dünyanın diğer ülkelerine yapılan ihracat sırasıyla %3,9 ve %2,8 arttı. Diğer Avrupa ülkeleri, toplam Avrupa ihracatının %35,6'sı ile ihracat için ana pazarlar olmaya devam etmektedir; Asya %27,1, Kuzey Amerika %10,6, Latin Amerika %7,6 ve diğer tüm ülkeler %19,0'dır.
Ön göstergeler, Cepi bölgesine kağıt ve karton ithalatının, diğer Avrupa ülkelerinden (-10,5%) ve Asya'dan (-14%) gelen hacimlerin azalması nedeniyle 2019'a kıyasla yaklaşık %1,8 azaldığını gösteriyor. Diğer Avrupa ülkeleri tüm Avrupa ithalatının %41,6'sını, Kuzey Amerika %29,1'ini, Asya %12.7'sini, Latin Amerika %6,1'ini ve dünyanın geri kalanı %10,5'ini oluşturmaktadır.

Genel kağıt ve karton tüketimi ekonomik durgunluktan etkilendi ve yaklaşık %6,6 azaldı.
Cepi ülkelerinde 2020'de toplam kağıt ve karton tüketimi, mevcut en son verilere göre 2019'a kıyasla yaklaşık %6,6 azaldı. Sektör, Avrupa ekonomisinin durgunluğundan ve daha az elverişli küresel ekonomik ortamdan doğrudan etkilendi. Bu kriz ve dönemsel kısıtlamaların, tüketim kalıplarının değişimini hızlandırmakta ve uzun süreli bir etkiye sahip olacağı düşünülmektedir.
Yayıncılardan, ofislerden ve ticari baskıdan gelen talep önemli ölçüde düştüğü için grafik kağıdına olan talep çok olumsuz etkilendi. Hijyen kağıtları (kağıt mendili, tuvalet kağıdı vb.) için yurt içi talep, 'evden uzakta' pazarlarda gözlenen zorluklara rağmen 2020'de nispeten iyi yönlendirilmiştir. Tissue ürünleri vatandaşlar için hayati öneme sahiptir ve özellikle ulusal hükümetler ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından yayınlanan tavsiyeleri uygulamak için en güvenli seçeneği sunar. Ambalaj kağıdı ve karton, e-ticaret büyümesinden yararlandı. Her türlü gıda ve ilaç malzemelerinin koruyucu ambalajlarda taşınması ve teslim edilmesi de esastır.

AB GSYİH'sının son tahminlere göre 2021'de nispeten- %+3.0 ile %+4.0 arasında - sınırlı bir toparlanma kaydetmesi bekleniyor.

Toplam kağıt hamuru üretimi %2,8, pazar kağıt hamuru üretimi ise %0,7 azaldı.
Kağıt hamuru üretimi (entegre + pazar) bir önceki yıla göre %2,8 azaldı ve toplam üretim yaklaşık 37,0 milyon ton oldu. 2019 yılına göre mekanik hamur üretimi %4,9, kimyasal hamur üretimi ise %1,9 azaldı. Kimyasal hamur, toplam kağıt hamuru üretiminin %75'ini oluşturuyor.

Geri dönüşüm için kağıt kullanımı %2,1 azaldı.
Cepi bölgesindeki kağıt şirketlerinin geri dönüşüm için kağıt kullanımı, 2019 seviyesine göre yaklaşık %2,1 azalarak 47,8 milyon tona ulaştı. Geri dönüşüm kullanımı için Avrupa kağıdının %96'sı yurt içinden sağlanmaktadır. Pandemi, 2020 boyunca geri dönüşüm için kağıdın kullanılabilirliğini ve kalitesini etkiledi. Ön istatistiklere göre ihracat %8,4'e yakın düştü.


2020'de Cepi ülkeleri
Avusturya, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa, Almanya, Macaristan,İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya,Slovenya, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık