Hatırlayacağınız gibi Verimlilik ile ilgili olarak ilk makalemize, "ölçemez isen kontrol edemez; kontrol edemezsen yönetemezsin" mantığının geçerliliği ile başlamıştık. Sonrasında da Kağıt Sektöründe çalışan Avrupalı meslektaşlarınızla makinenizin verimliliği konuşmak için geçerli olan 1981 yılında ZELLCHEMIAG Kağıt Yapımı Teknik Komitesi "Kağıt Üretimi için Üretim Endeksleri" çalışmasına ait Verimlilik makalelerimizi sitemizde yayınlamıştık.
Şimdi biraz da örnek verelim diye düşünüyoruz. İlk örneğimiz 24 saatlik bir üretimden olsun!

Örnek:
Varsayalım ki yapmış olduğumuz yıllık üretim programında 10.Ocak tarihi(00:00 ile 23:59 arası) tam gün üretim olarak planlanmıştı. Makine Üretimi ve Bobin Sarmadaki üretim bilgileri de aşağıdaki gibi olsun.
Kağıt Makinesi:
1.Üretim 100 gr/m2 Test Liner ;
-03:15 ile 04:30 saatleri arasında makine tankı pompa kaplin değişimi ve ayarı,
-04:30 'da elek üzerine hamur verilmesi ve 04:45'de kağıdın tampona bağlanması,
-05:10'da kağıdın kopması ve 05:20'de kağıdın bağlanması,
-07:35'de kağıdın kopması ve 07:45'de kağıdın bağlanması,
-10:25'de kağıdın kopması ve 10:35'de kağıdın bağlanması,
2.Üretim 110 gr/m2 Test Liner;
-13:25'de 110 gr/m2 Test Liner üretimi için safihanın elek yaş kısımdan kesilmesi ve 13:40'da tür değişimi sonrası safihanın tampona bağlanması,
-15:30'da kağıdın kopması ve 15:40'da kağıdın bağlanması,
-17:10'da kağıdın kopması ve 17:20'de bağlanması,
3.Üretim 120 gr/m2 Test Liner;
-22:25'de 120 gr/m2 Test Liner üretimine geçiş için yaş kısımdan safihanın kesilmesi ve ayarlamalardan sonra 22:40'da safihanın bağlanması,
Kağıt makinesi mal sarıcı önündeki QCS tarayıcıdan üretimlerle ilgili çıkan günlük raporda aşağıdaki veriler mevcut olsun;
-Ortalama Gramaj-gr/m2:105,19
-Ortalama Hız-m/dak:1154,15
-Toplam Kağıt Uzunluğu-m:1.454.240
-Ortalama safiha genişliği-m:8,040


Bobin Kesme makinesi günlük raporlarında da aşağıdaki veriler mevcut olsun:
Test liner 100 gr/m2 için;
-Ortalama Kesim Genişliği-m:7,980
-Toplam Kesim Uzunluğu-m:817.075
-Ambara giren tonaj:655,18
Test liner 110 gr/m2 için;
-Ortalama Kesim Genişliği-m:7,990
-Toplam Kesim Uzunluğu-m:561.963
-Ambara giren tonaj:493,54
Test liner 120 gr/m2 için;
-Ortalama Kesim Genişliği-m:7,980
-Toplam Kesim Uzunluğu-m:72.088
-Ambara giren tonaj:69,16


Yayınlanan Verimlilik Tanımları makalelerin içindeki numaralandırılmış formüllerde verileri yerine koyarsak örnek olarak aldığımız 10.Ocak tarihine ait Günlük verimlilik verileri aşağıdaki gibi oluşur;
-t calander:24
-t not a:0
-t shut p:0
-t shut up:1,25 (75 dakika pompa kaplin ayarı)
-t start up:0,25 (kaplin ayarı sonrası elek üzerine hamur alanına kadar geçen zaman)
-t break:1 (toplam 6 kopma sonrası safihanın bağlanması için geçen toplam zaman)
-t grade change:0,5 (iki adet tür değişim için 30 dakika olarak harcanan zaman)
-°mA :105,19 (Formül no:E2)
-°Vreeler:1154,15 (Formül no:E3)
-`w:8,040 (Formül no:E5)
- t max a:24 (Formül no:E6)
-t shut:1,25 (Formül no:E7)
-t a prod:22,75 (Formül no:E8)
-t idle:1,75 (Formül no:E9)
-t lost:3 (Formül no:E10)
-t prod:21 (Formül no:E11)
-ή or:100 % (Formül no:E12)
-ή time:87,5 % (Formül no:E13)
-P calc:1226,419 (Formül no:E14)
-P net:1217,077 (Formül no:E15) Not: Üretilen bobinlerde kullanılan 807 kg mihver boru düşülmüştür.
-l calc:1.454.240(Formül no:E19)
-l win:1.448.919 (Bobin Kesme Makinesi günlük raporunda yer alan kesim uzunlukları kullanılmıştır)
-B lenght:0,37 % (Formül no:E21)
-ŋ lenght:99,63 % (Formül no:E22)
-B trim:0,70 % (Formül no:E25)
-ŋ trim:99,3 % (Formül no:E26)
-A i:11,692 (Formül no:E27)
-A loss:0,0250(Formül no:E29)
-B area:0,2 % (Formül no:E30)
-A sale:11.667.053(Formül no:E31)
-ŋ fin:99,8 % (Formül no:E32)
-ŋ area:98,88 % (Formül no:E33)
-ŋ over, prod:86,5 % (Formül no:E34)
-ŋ over cal:86,5 (Formül no:E35)

Bu şekilde üretiminizin ölçümü ve kontrolü ile ilgili çalışmalara başlamış olacaksınız. Bu çalışmalar, günlük, aylık, çeyrek yıl, 6 ay ve yıl bazında yapılarak fabrikanın gidişatı ile ilgili süreç değerlendirme altında tutulabilir.
Yakın zamanda aylık bir örnek çalışmayı da yapmayı planlamaktayız.
Umarız faydalı olmuştur.