Kağıt sektörüne yatırım yapmak istiyorsanız alacağınız aklınıza gelecek sorulardan biri de "kağıt makinesinin yeni mi ya da ikinci el makine olsun?" şeklinde olacaktır. Bu sorunun cevabı esasında vizyonunuz ile cevaplanmalıdır "Sektörde gelecekte nerede olmak istiyorsunuz?". Öncelikle yeni ve ikinci el makinelerin özelliklerini kısaca özetledikten sonra sorunun cevabının aranmasının daha doğru olacağı düşünülmektedir.
İkinci el makineler kağıt makinelerini bulabileceğiniz popüler Pazar özellikle Avrupa ülkeleri olmaktadır. Avrupa ülkelerinde yerleşik kağıt sektöründe üretici konumunda olan büyük oyuncu olarak adlandırılan firmaların, bazen kağıt fabrikalarını kapattığı bilgisini okuruz ya da duyarız. Kapanan kağıt makineleri potansiyel satılacak kağıt makinesi anlamına gelmektedir.
Kağıt sektörüne yapacağınız yatırımda seçiminiz bu şekilde kapanan bir kağıt makinesini satın alıp Türkiye'de üretim yapmak ise dikkat etmeniz konuları kısaca özetlemekte fayda olacaktır. Satılan makineye ait tesisin kapanma sebebi üretime bağlı koşullardan ise, benzer sıkıntıyı yaşama ihtimalini göze almak zorundasınız. Bu nedenle tesisin kapanma nedenini sorgulamanızda fayda olacaktır. Sorgulamanız sonrasında ulaştığınız muhtemel bilgiler;
-pazarda rekabet edememe,
-üretilen tür ile ilgili pazar taleplerinde düşüş,
-faydalı ömrünü doldurmuş olması,
olarak sıralanabilir.
"Pazarda rekabet edememe" durumu kağıt makinesi için ciddi bir sorun olarak değerlendirilebilir. Muhtemel nedenleri "kalite", "üretim maliyeti", "kapasite" sorunları olarak düşünülebilir. Tesisini kapatmadan önce, kağıt üreticisinin bu sorunlarla uğraştığını ve başa çıkamadığı için tesisini kapattığı bilgilerine ulaşılmış olabilir. Bu sorunlarla kapanmış olan ikinci el bir makineyi satın alan bir yatırımcının aynı problemlerle uğraşması ve bunları çözmek zorunda olduğu kaçınılmazdır.
"Üretilen tür ile ilgili Pazar taleplerinde düşüş" sorunu bölgesel olabileceği gibi küresel de olabilir. Bu nedenle söz konusu kağıt makinesinin üretim türü ve pazar durumunun dikkate alınması gerekecektir. Pazar sorunun küresel olması durumunda, satın alınması düşünülen bu makinede pazar açısından farklı bir üretim türünü düşünmeniz gerekmektedir. Düşündüğünüz farklı üretim türüne göre, kağıt makinesi üzerinde gerekli tüm modifikasyonların yapılması gerekecektir. Bu da kağıt makinesinin ilk üretim dokümanları dikkate alınarak yeni mühendislik çalışmaları ile yeni modifiye makine bölümleri imali anlamına gelmektedir. Kağıt sektörü bilgisine sahip mühendislik firmalarının Türkiye'de yok denecek kadar az olması da diğer düşünülmesi gereken bir konu olacaktır. Modifikasyon yapılan yeni birimlerin, orijinal makine sistemine uyumluluğundaki başarı da üretim esnasında görülebilecektir. Dolayısıyla, orijinal makine üzerine modifikasyon olarak aplike edilecek her yeni birim üretimin yapılabilirliliği açısından bir risk taşımaktadır.
"faydalı ömrünü doldurmuş olması" bilgisi, makinenin amortisman süresinin dolduğu izlenimini verecektir. Makinenin ilk yapıldığı yıl dikkate alındığında, teknolojik ömrünü doldurduğu olarak dikkate de alınabilir.

Kağıt sektörüne yeni girmekte olan bir yatırımcı için ikinci el bir kağıt makine alırken dikkat edilmesi gereken konulardan biri de, kağıt makinesi kapsamına nelerin dahil olduğu bilgisidir. Sadece kağıt makinesi, bir kağıt makinesinin sadece üretim kısmını içeren makine kapsamıdır. Bir Kağıt üretim tesisi yatırım kapsamında;
-Hamur hazırlama kısmı,
-Kimyasal hazırlama kısmı,
-Buhar Üretim Sistemi(Buhar Kazanı),
-Üretilen bobinlerin ambara sevk ve istiflemesi, ambar istiflerinden araç yükleme sistemine sevk sistemi,
-Yangın algılama ve söndürme sistemi(her ne kadar önemsenmese de kağıt sektörü için en önemli kalemlerdendir!)
-Elektrik sistemi(Şalt merkezi, trafo ve MCC'ler),
-Otomasyon kısmı(QCS,DCS, Fabrika Yönetim Sistemi, vb.),
-Laboratuvar kısmı(Kalite Kontrol Ekipmanları, Kalite Kontrol Veri Depolama Sistemi),
-Atık su arıtma kısmı,
-Ham su arıtma kısmı,
-Basınçlı hava üretim kısmı(kompresör dairesi),
-Kağıt makinesi vakum sistemi,
-Bobin kesme makinesi için otomatik mihver kesme ve besleme sistemi,
-Atık Kağıt indirme, sevk için forkliftler ve yükleme konveyörleri,
-Kağıt makinesi salon HVAC sistemi,
-Tavan vinçleri,
-İlave pompa, karıştırıcı, elektrik motoru, tank, boru malzemeleri, vana ihtiyaçları,
Olması gerektiği dikkate alınmalıdır. İkinci el bir makine satın alarak, bu kapsam içinde sadece kağıt makine yatırım kalemini azaltma durumunuz olacaktır.

Yeni kağıt makinelerinin faydalarını özetlemek gerekirse;
-Hızlı ve kompakt yapıda olması,
-Üretim maliyet avantajı,
-Kontrol sistemleri donanımları ile günümüz teknolojisine sahip olması,
-Geri kazanım sistemlerinin ön plana çıkarılması,
-Bugünkü Pazar ihtiyaçlarına göre tasarlanması,
Şeklinde sıralanabilir.

Endüstri 4.0 olarak adlandırılan bir üretim süreci içinde sanırım şimdi ilk paragraftaki sorumuza daha net cevap verebiliriz. İlk soru olarak kendimize "teknolojinin gelişim merkezi olarak görülen merkezlerden biri olan Avrupa'daki bir üreticinin bu makineyi neden iyileştirip yeniden kullanmadığını sorabiliriz?".
Türkiye'de kağıt sektöründe rekabet etmek zorunda kalacağınız büyük firmaların seçimleri yeni makinelerdir. Yani teknik olarak rekabet edeceğiniz şartlar; hızlı ve kompakt yapıda olması nedeniyle kapasite ve tür çeşitliliği açısından avantajlı, yüksek kapasiteleri nedeniyle sabit giderlerinin düşük, teknolojik yapısıyla sorunları kolayca tespit edip çözme yeteneğine sahip, üretimde sarf miktarlarını düşürmek için geri kazanım sistemlerinin gelişmiş, makinenin tasarımının güncel pazar ihtiyaçlarına göre yapılmış makinelere ait üretim şartlarıdır. Ambalaj kağıdında yatırımlarını yeni makine temin düşüncesi ile yapan kağıt üreticilerinin yaklaşık her yedi yılda bir yüksek kapasiteli yeni bir makine ile kurulu kapasitesini artırdığına da dikkat çekmek isteriz.
Sektöre yeni giren firmaların ikinci el makine teminlerinde hesaplamalarını çok iyi yapmaları gerekmektedir. İkinci el makineler sektöre yeni giren firmaların üretim ve Pazar koşullarını öğrenmeleri açısından ilk aşamada faydalı olabilecektir; ayrıca ilk yatırım maliyeti açısından daha düşüktür. Ancak, üretim esnasında maliyet ve karlılık açısından yeni makinelerin gerisinde kalacağı da dikkate alınmalıdır.

Sonuç olarak; doğru karar için yine aynı soruya geliyoruz "Sektörde gelecekte nerede olmak istiyorsunuz?"