Kağıt üreticileri bünyesinde proje yönetimi ve proje danışmanlığı olarak hizmet veren proje grubu ile yaptığımız sohbetlerde en çok ikilemde kaldığımız konulardan biri de kağıt makinesi tercihinde "birinci el" ya da "ikinci el" seçimlerinden hangisinin daha doğru olduğu fikri çok konuşulmaktadır.
Yapılacak bir yatırımda kağıt üretim tesisinin asıl kısmını oluşturan ve üretimi gerçekleştiren Kağıt Makinesi, tesis yatırımının en yüksek maliyetli gider kalemidir. Kağıt sektörüne yeni giren ya da yer alan çoğu firmalar, sektörü öğrenmek ve çok büyük riskler almamak düşüncesiyle ikinci el kağıt makineleri tercih edebilmektedirler. İkinci el tercihlerde makinenin yaşı, makine genişlik, hız ve kapasitesi, yıpranma durumu gibi genel sorular yer alsa da dikkat edilmesi gereken çok daha farklı detaylar yer almaktadır. Aşağıda ikinci el olarak temin edeceğiniz kağıt makineleri için fiyatları etkileyecek faktörleri belirtmeyi çalışacağız.
Proje grubu olarak aşağıda özetlediğimiz maddeler ışığında Kağıt Üretimi Yatırım Projelerin tamamı için(ikinci el ya da birinci el kağıt makineleri içeren projeler) "Proje Yönetimi" ya da "Proje Danışmanlığı" olarak hizmet verebileceğimizi de belirtmek isteriz.

1-Kağıt Makinesinin yaşı ve yıpranma durumu
İkinci el kağıt makineleri için en önemli sorulardan biri, yaşı, yıpranma durumu ve amortisman süresini doldurup doldurmadığıdır.
Makinenin yaşı, imal edildiği yılı tanımlayacağı için makine aksamlarının hangi yıla ait teknoloji ile donatıldığı bilgisini size verecektir. Yaşı yüksek olan makine, eski teknoloji ile üretim anlamında olup, kalite, maliyet ve verimlilik açısında bugün teknolojisi ile yarışamayacak olan makinelerdir. Bu nedenle, ürün kar marjı ve yatırımın geri dönüş süresi hesaplamalarında bu konuya dikkat edilmesi gerekmektedir.
Makinenin yıpranma payı, daha çok bakım ve onarım konularında bilgi vermektedir. İkinci el bir makine üzerinde periyodik bakım uygulanmamış ise büyük arızalara sebebiyet veren uzun duruşların yaşanmış olması kaçınılmazdır. Ayrıca, tecrübeli bakım personeli elinde gerçekleşmemiş onarım işlemleri de makine üzerinde kalıcı sorunlar yaratmış olabilmektedir.
Temin edilecek ikinci el kağıt makinesinin amortisman süresinin dolmuş ve durmuş bir tesise ait makine olması halinde, makinenin satış durumu ya ikinci el müşteri bulunarak yapılacak ya da hurdaya satılacak anlamındadır. Bu nedenle satış fiyat belirlenirken amortisman durumuna da dikkat etmede fayda olacaktır.

2-Sektörde üretilecek kağıt türüne arz ile Kağıt Makinesi üretim türlerine olan talebin dengesi
Üretilecek kağıt türlerinin pazardaki arz ve talep dengesi, ikinci el kağıt makinesi fiyatlarını etkileyen unsurlardan biridir. İkinci el kağıt makineleri satışında satıcılar, kağıt makinesinin üretebildiği türlere göre satış fiyatında fiyatları yukarıya çekebilmektedir. Bu nedenle ikinci el bir kağıt makinesi almadan önce, pazara sunacağınız kağıdın türünü ve kalitesini iyi belirlemeniz gerekmektedir. Belirli kağıt türünde üretim yapmış ikinci el bir kağıt makinesinin, satın aldıktan sonra üzerinde yapılacak modifikasyonlarla tamamen ayrı bir kağıt türünde üretim yapması planlanabilir. Ancak, ilk yatırım esnasında satın alma fiyatı üzerinde yapacağınız bu tasarrufun, üretim sürecinde kalite ve üretebilirlilik açısından büyük sıkıntılar yaşatabileceği ve ürün karlılığını azaltabileceği de dikkate alınmalıdır.
Kağıt sektöründe son yıllarda, ambalaj ve temizlik kağıtları talebinde yaşanan hızlı artışın, her iki ürünün pazarda satış koşullarını kolaylaştırdığı bilinmektedir.

3-Kağıt Makinesinin Türü, Teknik ve Mekanik Özellikleri
İkinci el kağıt makineleri için, alacağınız makinenin imalat türü, ürettiği kağıda ait kalite değerleri, makine genişliği, ürettiği kağıt kalitesi-hız ilişkisi, minimum ve maksimum çalışma hızları önemli verilerdir. Üretim kapasitenizi ve yatırımınızın geri dönüş süresini bu bilgiler üzerinden hesaplama imkanınız olabilecektir.


4-Kağıt makinesini imal eden firma, üretim yeri, yedek parça temini, üretim ve bakım-onarım koşulları
Kağıt sektöründe bilinen kağıt makinesi imalatçılarına ait olan ikinci el kağıt makinelerinin tercih edilmesi, üretim aşamasında da irtibatta olabileceğiniz ve yaygın bir servis ağı ile ulaşabileceğiniz bir firma olacak anlamına gelmektedir.
Kağıt makinesi olarak ikinci el kağıt makinesi seçiminiz halinde, kağıt makinesini temin edeceğiniz firmadan üretim ve bakım ile ilgili olarak kılavuz dokümanların da temin edilmesi sözleşme konularına konulmalıdır. Her bir kağıt makinesinin kendine özgü üretim parametreleri mevcut olup, işletme esnasında bu parametrelerin uygulanmaması çok büyük makine hasarlanmalarına ve duruşlara sebebiyet verebilecektir. Aynı şekilde, bakım ve onarım için dokümanların olmaması da bakım ve onarım süreçlerinde ekipman hasarlanmalarında ve zaman kayıplarına neden olabilecektir.
İmalatçısı bilinen bir ikinci el kağıt makinesinin, yıllar geçmiş olsa bile yedek parçasını(mevcut değil ise alternatifini) bulma konusunda imalatçısı olan firma temsilcisinden bilgi alınabilir olması önem taşımaktadır.

5-Türkiye ve dünyadaki ekonomik koşullar
Avrupa'da ve ülkemizde yaşanan ekonomik gelişmeler, ikinci el kağıt makineleri için de dikkate alınmalıdır. Özellikle pandemi döneminde kağıt sektöründe bazı kağıt türlerine talep artmış, bazılarında da azalmıştır. Bu nedenle ikinci el kağıt makinelerinin üretebildiği türler bazında da fiyatlarında büyük farklılıklar yaşanabilmektedir. Diğer bir etken de yüksek enflasyon nedeni ile satış fiyatlarında hızlı yükselmelerdir. Bu konu, temin edilecek ikinci el makinesi fiyatı ve üretim süreci başladığında ürünün yurt için ya da yurt dışına satılması fiyatları üzerinden dikkatlice değerlendirilmelidir. Üretim aşamasına geçildiğinde kağıt makinesinin ürettiği tür için; piyasada oluşan talep, kalite olarak piyasanın ürününüzü kabul edebilmesi ve kapasite olarak yurt içi ya da yurt dışına satacağınız ürününüzü alan müşterilerinizin büyüklüğü, yatırımınızın doğru yapıldığı konusunda göstergeniz olacaktır.

6-Kağıt Makinesini satan kişi ya da kurumun güvenilirliği
Satışa çıkarılmış ikinci el bir kağıt makinesini satın almadan önce, teknik olarak yerinde incelenmesi çok önemlidir. İncelemenin kağıt üretiminde uzman olan ,mekanik, elektrik-otomasyon ve işletme personeli tarafından yapılması önemlidir. Satıcı, makine ile ilgili olarak satılacak kısmı içinde bulunduran belirlenmiş kapsam için yerinde ziyaret imkanı vermelidir.
İncelemenin duran bir makinede yapılması, sadece makinenin gözle görülen aksamı üzerinde fikir verebilecek, geçmişteki işletme aşaması için de satıcının bilgisine başvurulabilecektir. Satıcı, makine üzerinde yapılan iyileştirme ya da büyük modifikasyonları yerinde göstermelidir.
İkinci el kağıt makinesi satıcısından, makine kısmı binasın ölçüleri, bina temel ve makinenin oturduğu kaideler ile ilgili önceki bilgiler de temin edilmelidir. Ayrıca, makine ile ilgili başta işletme ve bakım olmak üzere tüm kılavuz kitaplar da talep edilmelidir.
İkinci el kağıt makinesinin geçmişte yaptığı üretime ait sarfiyat ve maliyet kalemleri açık olarak müşteriye sunulmalıdır.
İnceleme esnasında, satın alınacak makine kapsamı haricinde kalan tüm kısımlar detaylı olarak belirlenmelidir. Bu aksamlar, ilave yatırım maliyeti olarak ilk yatırıma dahil edilebilecek kalemler olacaktır.
Satın alınması planlanan ve kurulumu yapılacak ikinci el kağıt makinesinin en zor aşamalarından biri de, proje kapsamı tamamını içeren proses, mekanik, elektrik ve otomasyon, inşaat mühendisliği çalışmaları olacaktır. Mühendislik çalışmaları, kağıt prosesini bile uzman mühendislerin nezaretinde yapılmalı ve çalışmalar sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

7-Kağıt Makinesi imalatçısının saygınlığı ve güvenilirliği
İkinci el kağıt makinelerini satın alırken, kağıt makinesi imalatçısının piyasadaki saygınlığı da önemli faktörlerdendir. Kağıt sektörü makine imalatçısı olarak, sektörde uzun yıllar yer alan imalatçılar teknolojiyi takip, ürün kalite ve kapasite değerlerine ulaşmada adını duyurdukları için yerlerini korumuşlardır. Bu imalatçılar tarafından imal edilmiş kağıt makinelerinden çıkan kağıt ürünleri, makinanın çalıştığı yıllar boyunda kağıt sektörü pazarında kolaylıkla satılabilmişlerdir. Sektörde uzun süreli olmaları nedeniyle, hizmet ve servis konularında organizasyonlarını kurmuş ve kolay ulaşılabilir olmuşlarıdır. İkinci el makinelerinin üretildiği yıl dikkate alındığında, diğer makine imalatçılarına göre maliyet açısından daha avantajlı olduğu göz önünde tutulmalıdır.

Her proje başarılı bir şekilde tamamlanmayabilir. Bunun nedenlerinden en önemlilerinden bazıları, başlangıç aşamasında detaylı araştırma yapılmaması, uzman ve yetkin personel ile çalışılmaması olarak gösterilebilir. Uyanış firması bünyesinde oluşturduğumuz proje grubu ile kağıt sektörü yatırımları için Proje Yönetimi ve Proje Danışmanlığı konularında hizmet vermeye başladığımızı memnuniyetle bildiririz.