İyi bir işletme organizasyonu yapıldığında Birinci El Kağıt Makineleri yatırım getirileri gerçekten çok iyi sonuçlar verebilmektedir. Ya bu makineler kurulumdan sonra iyi bir şekilde işletilemez ise!

Birinci el kağıt makineleri, son yıllara ait teknoloji ekipmanlarla donatılmış, otomasyona dayalı, genelde yüksek hız ve kapasiteye sahip olarak imal edilen makinelerdir. Bu makinelerin en önemli avantajı yüksek üretim kapasiteleri nedeniyle sabit giderleri minimize edebilmekte, olası kalite ve üretim aksaklıkları nedenini önceden haber verebilmektedirler. Ama önemli olan bu makineleri yönetecek kademelerin yönetim organizasyonu gerektiği gibi kurabilmeleri ve kullanacak operatörlerin makineyi tanıyabilmesidir.

Yatırımlarında birinci el kağıt makineleri seçimi yapan firmaların hesaplarını yaparken dikkate alması gerekli en önemli parametre üretim zamanını en yüksek tutmak olmalıdır. Bu da tecrübe ve iyi bir organizasyonu içeren bir yapılandırmayı gerektirmektedir.

Bu tür teknolojik makinelerde bakım anlayışı, her bir arıza için duruş ve tamir etme mantığı yerine, önleyici bakım yapısı uygulamasını gerektirir. Makine ve ekipmanların hareketli parçaları sürekli ya da periyodik olarak izlenerek, tespit edilen aksaklıklar belirlenmeli ve işletme grubunun elek-keçe değişimleri gibi uzun duruşlarında bakım grubu ile birlikte programlar yapılarak sorun olabilecek kısımların tamamına bir seferde müdahale edilmelidir. Bu, iyi bir işletme-bakım işbirliği ile olabilecektir.

Son yıllarda Türkiye'ye birçok birinci el kağıt makinesi yatırımı yapılmıştır. Bazı kağıt üreticileri yatırımlarını direkt birinci el kağıt makinesi seçimiyle sektöre girmiş, bazıları da daha önceki seçimleri doğrultusunda birinci el alışkanlıkları ile yatırımlarına devam etmişlerdir. Kağıt sektörüne yeni giren ve ilk yatırımları birinci el kağıt makinesi olan bir üretici, üretim esnasında her zaman yüksek risk altındadır. İyi bir kağıt makinesine sahip olmasına rağmen, tecrübeli yönetici ve bu tür makineleri kullanabilen operatörleri kendi bünyesi dışından bulmak zorundadır. Bu da üretim organizasyonunda farklı üretim kültürlerinden gelen yönetici ve operatörlerin üretim yönetimi esnasında sorunlar yaşamasına sebebiyet verecektir. Firmaların bireysel üretim yönetimi tarzı yerine, herkes tarafından benimsenecek bir planı, yetki-sorumluluk içeren yönetim tarzına geçmesinin zaman alacağı kaçınılmazdır. Önemli olan bu yapıya kısa sürede ve muhakkak geçebiliyor olmalarıdır. Zira, üretim esnasında fark edilmeyen büyük bir arızanın oluşması ya da tekrar eden kalite problemleri 60 ton/saat kapasiteli bir üretim yapan tesiste maliyet açısından ciddi sorunlara yol açabilecektir.

İyi bir üretim yönetimi için;
-Yıl içindeki üretim tür ve miktarlarını dikkate alarak yapılan ve aylık bazlara kadar dağıtılan bir makine çalışma zamanı programı,
-Öneyici bakım yönetim sistemi ile iyi bir bakım-işletme grubu birlikteliği,
-Yetki ve sorumluluk tanımları proses süreçlerinin tamamını kapsayan bir organizasyon yapılanması ve görev tanımları,
-Kağıt üretimini bilen, eğitim almış ve üretimi kontrol edebilme yetkinliği sahip personeller,
-Laboratuvarda üretilmiş olan kağıtlara ait verilerinin sürekli irdelenerek kağıt makinesinde tür bazında en uygun üretim parametrelerinin belirlenmesi,
zorunluluk olarak görülmelidir. Yönetim tarzı, ölçüm-kontrol-yönetim zinciri ile birbirine bağlanmalıdır.

Sektörde kağıt üretiminde uzun süredir yer alan ve ikinci ya da daha sonraki üretim yatırımlarını birinci el kağıt makinesi olarak gerçekleştiren firmalar, bilgi birikimleri ve organizasyon yapıları ile daha güçlü olarak yollarına devam edebilmektedirler. Sektöre yeni giren ve yatırım olarak yeni bir kağıt makinesi seçmiş olan firmaların, sektörde yer alan diğer firmalara göre daha zorlu bir süreç yaşayacağı kaçınılmazdır.