Cumhuriyet tarihinin kağıtçılık hikayesi Mehmed Ali Kağıtçı ile başlamaktadır.

Birinci Sanayi Planında yer alan kağıt sanayinin kurulması için İzmit seçilmiştir. Sanayi Planının uygulamak için 3 Haziran 1933'de Sümerbank kurulmuş ve Mehmet Ali Kağıtçı 1 Mart 1934 yılında İzmit Kağıt ve Karton Fabrikası Müdürü olarak Sümerbank'ta göreve başlamıştır. İzmit tesislerinde yer alan ve "I. Kâğıt Fabrikası" olarak adlandırılan İzmit Kağıt Fabrikasının temeli 14 Ağustos 1934'de atılmış; deneme üretimde ilk kağıt 18 Nisan 1936 günü üretilmiştir. 6 Kasım 1936 tarihinde "II.Kağıt Fabrikası" temeli atılmış; montajı 25 Nisan 1940'da tamamlanmasına rağmen, üretime 1944 yılında başlanabilmiştir. Açılışı 24 Temmuz 1944'de olmuştur.

Fabrikaların kimyasal ihtiyacını karşılayacak olan "Klor ve Alkali Fabrikası"nın temeli 10 Temmuz 1938'de atılmış; 17 Ağustos 1945'de açılışı yapılarak üretime başlamıştır. Fabrikada yılda 1800 ton sıvı klor, 2000 ton kostik soda, 1100 ton Hidroklorik Asit ve 2500 ton Kalsiyum Hidroksit üretimi kapasitesine sahipti.

21 Haziran 1955 tarihinde yürürlüğe giren “Türkiye Selüloz ve Kâğıt Fabrikaları İşletmesi Kanunu” ile SEKA kuruldu. Üçüncü Kâğıt Fabrikası’nın temeli 1 Eylül 1950’de atıldı ve fabrika 21 Nisan 1954’de işletmeye alındı. Dördüncü Kâğıt Fabrikası’nın temeli 6 Temmuz 1957’de atıldı ve fabrika 8 Kasım 1961’de işletmeye alındı. Beşinci Kâğıt Fabrikası’nda 30 Nisan 1960’da deneme üretimine başlandı. Böylece beş fabrikada toplam 10 kâğıt makinesi ile üretim yapan bir tesis haline geldi.

SEKA 1960’lı ve 1970’li yıllarda Anadolu’nun çeşitli yerlerinde kâğıt fabrikaları kurarak genişlemeye başladı ve 1980’lere gelindiğinde SEKA dev bir kuruluş haline geldi. 1960'lı yıllarda başlayan ve 1970 yıllarda devam eden yatırımlarla SEKA Anadolu'ya da yayılmaya başlamış ve 1980'lerde merkezi İzmit olan çok büyük bir devlet kuruluşu halini almıştır. Anadolu'da kurulmuş olan Müessesler; -Çaycuma: 1965 yılında temeli atılmış ve açılışı 1970 yılında yapılmıştır. Kendi ürettiği 60.000 ton/yıl NSSC esmer selülozdan 60.000 ton/yıl Kraft Liner Ambalaj Kağıdı, Çimento Torba Kağıdı üretim yapması planlanmıştır. -Aksu:1967 yılında temeli atılmış ve açılışı 1971 yılında yapılmıştır. Kendi ürettiği mekanik odun hamurundan 60.000 ton/yıl gazete kağıdı üretim yapması planlanmıştır. -Dalaman:1967 yılında temeli atılmış ve açılışı 1971 yılında yapılmıştır. Kendi ürettiği 70.000 ton/yıl sülfat selülozu ve 15.000 ton/yıl linter selülozundan 35.000 ton/yıl yazı tabı Kağıdı ve 40.000 ton/yıl karton üretim yapması planlanmıştır -Afyon:1974 yılında temeli atılmış ve açılışı 1979 yılında yapılmıştır. Kamış ve samandan 50.000 ton/yıl selüloz üretim yapması planlanmıştır. -Akdeniz: 1975 yılında temeli atılmış ve açılışı 1984 yılında yapılmıştır. Kendi ürettiği 83.700 ton/yıl esmer selülozdan 90.000 ton/yıl 70-100 gr/m2 kraft torba kağıdı ya da 145.700 ton/yıl esmer selülozdan 155.000 ton/yıl 125-250 gr/m2 kraft liner ambalaj kağıdı üretim yapması planlanmıştır. -Balıkesir:1976 yılında temeli atılmış ve açılışı 1981 yılında yapılmıştır. Kendi ürettiği 80.000 ton/yıl termomekaniksel odun hamurundan, pulperde açılan 20.000 ton/tıl hazır selüloz ile 100.000 ton/yıl gazete kağıdı üretim yapması planlanmıştır.

Özelleştirme Yüksek Kurulunun 6 Aralık 1997 tarih ve 1997/4 sayılı kararı ile SEKA özelleştirme kapsamına alınmıştır. 2001 yılında Dalaman,2003 yılında Çaycuma, Aksu, Afyon, Kastamonu, Balıkesir Müesseseleri özelleşmiştir. Akdeniz Müessesine talep çıkmamıştır. Yine Özelleştirme Yüksek Kurulunun 8 Kasım 2004tarih ve 2004/110 sayılı kararı ile İzmit Müessesinin(Özelleştirme aşamasında İşletmesi olarak adlandırılmıştır) kapatılmasına karar verilmiştir.

Özel sektör kağıt sanayine 1960'lı yıllarda girmiş ve 1970'li yıllarda da hızlanmıştır. 2000'li yılların başlarında SEKA'nın özelleşmesi ile kağıt sektöründe devlet üretimi sona ermiştir. 2000'li yıllardan sonra özel sektörün büyük kapasiteli teknolojik kağıt makineleri yatırımları ile 2016 yılı verilerine göre Türkiye'deki toplam kağıt üretiminin 4.024.000 tona ulaştığı bilinmektedir.