2017 yılı için ülke bazlı olarak grafikte verilen dünyadaki kağıt üretim verileri incelendiğinde, Çin 111 milyon ton ile en fazla üretim yapan ülke olurken, ABD 72 milyon ton, Japonya 27 milyon ton, Almanya 23 milyon ton ve Türkiye 2,9 milyon ton kağıt üretimi yaptığı gözlenmektedir.
2017 yılı için ülke bazında Almanya ile Türkiye toplam dış ticaret verileri kıyaslanacak olursa; Almanya 1 trilyon 279,4 milyar avroluk ihracat ve 1 trilyon 34,6 milyar avroluk ithalat yaparken, Türkiye 157,06 milyar dolarlık ihracat ve 233,79 milyar dolarlık ithalat yapmıştır.
2017 yılında Türkiye nüfusu 79,81 milyon iken aynı yıl Almanya nüfusu 82,52 milyon olarak verilmiştir.