Türkiye'yi de içeren 2017 yılı Kişi Başı Kağıt Üretim verileri yandaki grafikte yer almaktadır. İstatistikler incelendiğinde Kişi Başı Kağıt Tüketimi 1970 yılında Almanya'da 114 Kg, ABD'de 237 Kg, Japonya'da 120 Kg ve Türkiye'de 6 Kg iken, 2017 yılında Almanya'da 248 Kg, ABD'de 214 Kg, Japonya'da 205 Kg ve Türkiye'de 59 Kg. değerlerine ulaştığı görülmektedir.
Kağıt tüketimini etkileyen ana unsurların nüfus artışı, ekonomik büyüme ve gelişmişlik seviyesi ve son olarak da çevreci anlayış yer almaktadır. 1970 yılında ülke bazında nüfus verileri sırasıyla Almanya'da 61,2 milyon, ABD'de 205,1 milyon, Japonya'da 104,3 milyon ve Türkiye'de 79,81 milyon iken, 2017 yılında Almanya'da 82,52 milyon, ABD'de 325,1 milyon, Japonya'da 126,8 milyon ve Türkiye'de 79,81 milyon olmuştur.
Ülkelerin ekonomik büyüme ve gelişmişlik seviyelerinin artması, ara ürün ve nihai ürünlerin ambalajlanma ihtiyacında ve yaşam kalitesinin artması ile hijyenik kağıtlara olan taleplerin artışını sağlamıştır.
Çevreci bilincin gelişmesi ile de plastik ambalajlar yerine kağıt-karton ambalajlarına dönüşün başladığı gözlenmektedir.