Türkiye'de kağıt üretimi ile ilgili 2009 ile 2016 yılları arasında ulaşılan bilgilere göre Yazı Tabı Kağıdına 309 k.ton üretim değerlerinden 237 k.ton üretim değerlerine düşüş, Temizlik Kağıtlarında 369 k.ton değerlerinden 812 k.ton değerlerine sıçrama, Test Liner ve Flutin Kağıtlarda 1.126 k.ton değerinden 2.280 k.ton değerine artış olduğu, kartonlarda ise 411 k.ton üretim değerinin 615 k.ton değerine çıktığı görülmektedir. Test Liner ve Fluting kağıtları ve Temizlik Kağıtları ile ilgili olarak yeni yatırımlarla üretim miktarlarında ciddi artışlar kaydedilmiştir.