Türkiye Ambalaj Kağıdı üretimleri ile ilgili yatırımların son dönemde hız kazandığı gözlenmektedir. Temizlik Kağıt sektörü kapasite bazında incelendiğinde ise 2010 yılında 492.000 ton olan toplam kapasite, 2017 yılında 987.000 ton değerine yükselmiştir(Selüloz ve Kâğıt Sanayi Vakfı). Yakaladığı üretim kapasitesi değeri ile Türkiye 2017 yılı verileri ile Avrupa'da 5.büyük üretici konumuna yükselmiştir. Verilerin alındığı 2017 yılından 2023 yılı sonuna kadar Türkiye'de tamamlanmış ve tamamlanması düşünülen yatırımlar da dikkate alındığında yıllık kapasitenin 1.420.000 ton civarlarına geleceği hesaplanmaktadır.

Selüloz ve Kâğıt Sanayi Vakfı, verilerine göre 2007 yılında 235.000 ton olan yıllık temizlik kağıt tüketimin, 2017 yılına gelindiğinde 561.000 ton seviyelerine çıktığı gözlenmektedir. Son 10 yıl içinde temizlik kağıt kullanımında artış yaklaşık % 139 olarak gerçekleşmiştir.

Bunun yanı sıra 2009 yılında 369.000 ton olarak gerçekleşen temizlik kağıdı üretim miktarı, 2017 yılına gelindiğinde 869.000 ton civarına gelmiştir. Mevcut arz fazlası yakın ve komşu ülkeler başta olmak üzere ihracat ile getiri sağlamaktadır.
2017 yılı verilerine göre temizlik kağıdı kullanımı Amerika'da 25 kg, Avrupa Birliği'nde 18 kg ortalamalarında iken Türkiye'de 6,9 kg olduğu gözlenmektedir. Türkiye'nin düşük olan ortalama temizlik kağıt tüketimi, Pazar potansiyeli oluşturmakta ve sektörde yatırımlara ilgiyi artırmaktadır.