Kağıt üreticilerinin de çok iyi bildiği gibi üretimde yaş kısım kimyasalları toplam üretim miktarı ve safiha kalitesine direkt etkiye sahiptir.
İstenilen safiha kalitelerine ulaşmak için kimyasal katkı maddelerinin dozajında kullanılan sistemler ya da ilişkili proses koşullarının üretimde sürekli kontrol altında tutulması kritiktir.
Kimyasal katkı maddelerinin kullanım amacı, fazla ya da az olması halinde safiha kalitesi etkilerine aşağıda kısaca değineceğiz.

Köpük Söndürücü:
- Yaş Kısımda köpükleri söndürme amaçlı kullanılır.
- Az kullanılması durumunda elek üzerinde köpürme ve safiha bozulmalarına yol açar.
- Çok kullanılması durumunda da zayıf kat bağlanması , patlama değerinde düşüş ve tutkallama(cobb) değerinde düşüşe neden olur.

Retensiyon Polimeri:
- Yaş Kısımda elyaf tutunumu, dolgu tutunumu, drenaj , kat bağlanması ve patlama değerini artırma amaçlı olarak kullanılır.
- Az kullanılması durumunda yukarıda belirtilen değerlerde düşmenin yanı sıra, safihanın kurutma kısmına daha yaş girmesi nedeniyle buhar ihtiyacını artırmaktadır.
- Çok kullanılması durumunda, elek üzerinde aşırı floklaşmadan dolayı formasyonu zayıflatmakta, kat bağlanmasında düşüşe neden olmakta ve yaş kısımdan çok kuru safiha çıkışına sebebiyet vermektedir.

Yaş Kısım Tutkallama:
- Yaş kısımda reçine, AKD ve ASA kimyasalları kullanılarak kağıdı su emiciliğini azaltmak(tutkallama) amaçlı kullanılmaktadır.
- Az kullanılması suya karşı direnci düşürmekte ve Size Preste kullanılan nişastan penetrasyonunu artırmaktadır.
- Çok kullanılması, köpük oluşması, kötü yaş kısım profili, drenajın düşmesi, safiha mukavemetinin düşmesi, keçe, elek ve vakum kasalarında aşırı kirlenmeye neden olur.

Yaş Kısım Nişastası:
- Yaş Kısımda katonik, anyonik ve amfoterik nişasta kullanılarak drenaj ve patlama özelliğini artırma amaçlı kullanılır.
- Az kullanılması durumunda, drenaj ve ince elyaf tutunumlarında düşme görülür.
- Çok kullanılması durumunda, elek altı suyu COD ve BOD5 değerlerinde artış, düşük drenaj etkisi ve kat bağlanma özelliğinde azalma görülür.

Yaş Kısım Alum Kullanımı:
- Yaş kısımda tutkallama amaçlı reçine kullanılması durumunda reçineyi tutma, pH kontrolü, floklaşma, yapışma etkili kirlilikleri(pitch) kontrol düşüncesi ile kullanılmaktadır. Ancak, yaş makine ve ekipmanlarına verdiği korozyon etkisi nedeniyle çoğu tesiste kullanımından vaz geçilmiştir.
- Az kullanılması tutkallama verimliliğinde düşme ve elek altı su sisteminde(white water) serbest reçine kirlenmesine sebebiyet vermesi, serbest reçinenin köpürmesi, kat bağlanma ve drenaj etkisinde azalma ve yapışkan bazlı kirliklerin artmasına neden olmaktadır.
- Çok kullanılması durumunda, tutkallama etkisinde aşırı düşme, safiha mukavemetinde ve patlama değerinde azalma gözlenmektedir.

Alkali(Kostik Külü, Kostik Soda) Kullanımı:
- Hamur hazırlama kısmında rıfayner öğütümü kontrolü ve yaş kısımda da tutkallama dengesini sağlamak amaçlı olarak az da olsa bazı tesislerde kullanılmaktadır.
- Az kullanımında, alkali tutkallamada yetersizlik, drenaj ve kat bağlanmasında düşme olmaktadır.
- Çok kullanılmasında ise elek altı suyunda(white water) köpürme, yaş kısım kimyasal dengesinde bozulma görülmektedir.

Yaş Kısım Sodyum Alüminat Kullanımı:
- Yaş kısımda pH kontrol, asitlik etkisini düşürme, yaş kısım tutkallamasını artırma, ince elyaf ve dolgu tutunumunu artırma ve mukavemet özelliklerinin yükseltilmesi amaçlı kullanılmaktadır.
- Az kullanılması durumunda, düşük pH, uygun olmayan alkali tutkallama, düşük retensiyon, yüksek asitlilik, düşük mukavemet etkileri oluşmaktadır.
- Çok kullanıldığında, elek altı suyunda(white water) köpürme ve elek üzerinde büyük flokların oluştuğu gözlenmektedir.

Kağıt üretimi yaş kısım kimyasalları için pratik bilgiler verelim istedik!