Test Liner ve Fluting kağıdı üretiyorsanız ve laboratuvar kalite sonuçlarında TSI ve TSO değerleri yer alıyorsa size kağıt makine operasyonu hakkında gerektiğinden fazla yönlendirme yapabilir. Üretilen kağıt tamponu üzerinden laboratuvar için alınan enine ve boyuna kağıt numunesi testlerinden TSI ve TSO özelliklerinin ultrasonik olarak ölçümü, bir numunenin elastik özelliklerini ve yönünü değerlendirmek için hızlı, kolay ve tahribatsız bir yöntemdir. Aynı zamanda, ham madde tasarrufu sağlayarak, hamur kasası, pres ve kurutmada makine durdurulmaksızın harekete izin verdiği için proses optimizasyonu için ideal bir araçtır. RCT ve SCT gibi mukavemet özellikleriyle korelasyon da yapılabilir.

Kağıdın düzlemindeki ultrasonik darbenin hızı, kağıdın elastik özelliklerine - çekme sertlik indeksine (TSI) bağlıdır. TSI, diğer malzemeler için Young modülü (veya “E modülü) ile karşılaştırılabilir.

TSI= v² x c

TSI= Ultrasonik yöntem kullanılarak ölçülen kağıdın (kNm/g veya MNm/kg) olarak
gerilme sertliği indeksi
v= Ultrasonik darbenin yayılma hızı (km/s).
c= kağıt için Poisson oranına bağlı olarak 1'e yakın boyutsuzluk sabiti.


Hız sekiz yönde ölçülür. Sonuç, işlemci tarafından bir Fourier dönüşümü kullanılarak bir elipse dönüştürülür. Elips, kağıdın düzleminin her yönündeki esnekliği gösterir.
Bu, en büyük rijitliğin yönünün tanımlanmasına izin verir. Bu özellik TSImax olarak bilinir.

Safihanın makine yönü(MD) ile TSImax yönü arasında oluşan fark, TSOAngle olarak adlandırılır.

Buraya kadar açıklananlar laboratuvarda ölçüm yapan makinenin tanımları ile ilgiliydi. Ölçüm cihazından çıkan sonuçları değerlendirmek ve yorumlamak ise kağıt üretiminin başında olan çalışanların olacaktır. Peki sonuçlar nasıl değerlendirilecek?

Aslında TSI ve TSO ölçüm sonuçları, hamur kasası, pres kısmı ve kurutma için işletme esnasında durmadan ayarlamalara izin veren ideal bir araçtır.

- TSO: Gerilme sertliği oryantasyonu, yani kağıt numunesinin düzlem içi elastik özelliklerinin oryantasyonudur. Makine yönüne göre maksimum çekme sertliğinin (TSlmax) açısı (TSOAngle) olarak sunulur.
- TSIMD: Safihanın makine yönünde çekme sertliği indeksi,
- TSICD: Safihanın makine eni yönündeki çekme sertliği indeksi,
- TSI MD/CD: Çekme sertlik indeks oranı, yani levhanın anizotropisi. Liner kağıtiçin tipik değer (mukavemetle ilgili) 2.0-2.5 ve fluting kağıt için 2.5-3 2.
- TSIMAX: Çekme sertliği indeksi, maksimum değer.
- TSIMIN: Çekme sertliği indeksi, minimum değer.
- TSIAREA: Çekme sertliği indeksi, Elips Alanı
olarak tanımlanmaktadır.

Ayrıca, TSOAngle profili tanımı ise safihanın düzlemdeki elastik özelliğinin oryantasyonunun bir ölçümüdür. TSO, ana fiber oryantasyonu ile aynı özellik değildir. Kurutucu bölümünden elyaf yönlendirmesi ve gergi /gerilmelerin başlıca olduğu birkaç bileşenin bir ürünüdür.

Boyutsal stabilitenin yönü, TSO'ya karşılık gelir, ancak fiber oryantasyonuna karşılık gelmez. Boyutsal stabilite veya higroexpanslon, hem elyaf yönlenmesinden hem de tabakadaki gergi ve gerilmelerinden etkilenir. Kururken maksimumum genleşme esas olarak TSO'ya diktir.


TSOAngle, bir kağıt safihasının boyutsal kararlılık performansının yönünün en iyi tahminini verir. Liner kağıt kaliteleri için deneyimler, kartonun oluklu mukavvada "bükülme eğriliği" sorunlarına yol açmasını önlemek için ± 5 derece içinde tutmanın önemli olduğunu göstermiştir.

TSOAngle profillerini ölçerek, kağıdın son performansını çok daha verimli bir şekilde kontrol edebilir. Ancak, kağıt yapım sürecinin dinamik olduğunu ve kağıt makinesinin bir kerede ayarlanamayacağını belirtmek önemlidir. Süreç sürekli kontrol altında tutulmalıdır.

Bu makalede çok daha fazla kafa karıştırmak istemiyoruz. Ancak, laboratuvardan gelen ürettiğiniz kağıda ait test sonuçlarınız var ise üretiminizi optimize etmenin yollarının kolay olduğunu sonraki makalelerimizde anlayacaksınız. Bir sonraki makalemizde yapacağımız daha net açıklamalar sonrasında son makalemiz ile makine optimizasyonun, sadece laboratuvar sonuçlarını yorumlamanıza kaldığını göreceksiniz.