Bir önceki makalemizde açıkladığımız zaman tanımlarını örneklerle desteklemeyi amaçlamaktayız.

Örnek: Ocak Ayındayız ve takvime göre 6 Ocak ile 10 Ocak tarihleri arası 4 gün tatile gelmekte; ancak yönetim 3 gün tatil duruşu belirleyip, kağıt makinesinin tatilin 4.günü çalıştırmasına karar verdi. Makine 5 Ocak 23:00'de tampona bağlı pres kısmı çıkışından kesti ve 20 dakika sonra da elek üzerindeki hamur beslemesini kapatarak makineyi durdurdu. Bayramın 4.günü, 00:00 vardiyası işe gelerek devreya alma çalışmalarına başladı. 03:40'da elek üzerine hamur alarak kağıdı 04:00'da bağladı.
Şansızlık o ki, yedeğini yurtdışına bakıma gönderdiğiniz I.Pres sifon valsi tahrik tarafı rulmanından 11.Ocak tarihinde sabah 06:20'de ses gelmeye başladı ve anında makine durduruldu. Yerinde yapılan 4 h inceleme sonunda rulmanın değiştirilmesine karar verildi; ancak bu tür büyük rulmanların yedeği ambarda bulundurulmamakta. Yurt içi rulman pazarına 12 h araştırıldıktan sonra bir yerde bulundu ve satın alma işlemleri dahil tesise gelmesi 24 h sürecek. Neyse ki rulman gerçekten de 24 h sonra tesise getiriliyor. Rulman montesi ve valsin yerine takılması 11 h 15 dakika sürüyor. Bakımcıların tesliminden sonra makine operatörleri makineyi hazırlayarak elek üzerine hamur alıyor ve 20 dakika sonra da kağıt bağlanıyor.
16 Ocak tarihinde hamur yaklaşım sistemindeki basınç eleği kayışları kopuyor ve makine istemsiz olarak hemen duruyor. Bakım grubu kayışları değiştirmesi ve elek üzerine hamur alınması 4 h sürüyor. 20 dakikada da kağıt bağlanıyor.
18 Ocak tarihinde makine tankı besleme pompası rulman arızası nedeniyle makine istemsiz aniden duruyor. Bakım grubunun rulmanı değiştirmesi ve elek üzerine hamur alınması 3 h sürüyor. 20 dakikada da kağıt bağlanıyor.
25.Ocak tarihinde yıllık üretim programında da gösterilmiş olan 12 h elek ve keçe değişimi için önce pres kısmı çıkışından 08:00'da kağıt kesiliyor ve 20 dakika sonra da elek üzerinde hamur kesilerek makine duruşa geçiyor. Önceden belirli olan duruştan Bakım grubunun da bilgisi olduğu için makine operatörleri elek keçe değişimi için çalışırken Bakım Grubu da listesindeki işlere başlıyor. Makine operatörlerinin elek keçe değişimi 19:20'de sonra bitiyor; ancak bakım personeli bir rulman değişiminde sıkıntı yaşadığı için duruş süresine 2 h daha eklenmek zorunda kalıyor ve makinede elek üzerine 21:20'de sonra hamur alınabiliyor, 20 dakika sonra da kağıt bağlanıyor.
13.Ocak, 19 Ocak 23 Ocak ve 29 ocak tarihlerinde tür değişimleri nedeniyle kağıt pres çıkışından kesiliyor ve DCS üzerinden verilen set değeri ile ayarlamalar yapıldıktan sonra her seferinde 30 dakika sürdükten sonra kağıt yeniden tampona bağlanıyor.
Ocak ayındaki kağıt kopma kayıtlarına bakıldığında 3 defa I.Kurutma Grubu, 8 defa II.Kurutma Grubu, 12 defa tutkal presi ve 6 defa tampon değişimi esnasında koptuğu ve her bir kopma sonrasın bağlantı süresinin 15 dakika olduğu görülüyor.
20 Ocak tarihinde tampon değişimi esnasında kullanılan fıskiyenin ayarının yapılması amacıyla elek üzerinde hamur kesilmeden kağıt tutkal presten kesilerek, kağıt operatörü tarafından 15 dakikalık bir ayar yapıldıktan sonra yeniden tampona bağlanıyor.
13 ve 27 Ocak tarihlerinde de elek kenar fıskiyelerinin iyi kesmemesi nedeniyle elek çıkışı kopma esnasında kenar fıskiye nozulları her biri 15 dakika olacak şekilde değiştiriyor.

Şimdi sıra geldi bu duruşları bir önceki makalede açıklandığı gibi tanımlamaya.

-Takvim zamanı - t calaneder: 744 h
Ocak ayı 31 gün çekmekte olduğu için t calender = 31 x 24 = 744 h olacaktır.

-Zaman Mevcut Değil - t not a: 126,9 h
Bayram duruşları bu kategoriye girmektedir. Bayram duruşundaki, elek üzerinde hamur kesilmesinden sonraki 40 dakika, bayram tatili olarak verilen 3 x 24 h, yeniden devreye alırken elek üzerine hamur alana kadar geçen zaman olan 3 h 20 dakika toplandığında, 75,7 h olmaktadır.
Ayrıca, 11 Ocak tarihinde yaşanan duruştaki; 4 h inceleme, 12 saat pazarda araştırma, 24 h sevkiyat, valsin yerine takılması 11 h 15 dakika toplamı olan 52,25 h'lik süre limit olarak belirtilen 48 h'i aştığı için bu duruş da Zaman Mevcut Değil kategorisine alınmıştır.

-Planlı Duruş - t shut p: 12 h
25 Ocak tarihinde aylık üretim programında belirtildiği gibi makine 25 Ocak tarihinde durdurulmuştur. Elek üzerinde hamur kesildikten 11 h sonra bitmesine rağmen, rulman değişimi nedeniyle duruş 13 h'e uzamış ve elek üzerine hamur alınabilmiştir. Bu sürenin 12 h'i planlı bakım ve 1 h'i de plansız bakım olarak işlenecektir.

-Plansız Duruş - t shut up :8 h
16 Ocak tarihindeki kayış değişiminde hamurun elek üzerine alınmasına kadar geçen 4 h ve 18 Ocak tarihinde rulman değişimi için hamurun elek üzerine alınmasın kadar geçen 3 h plansız duruş olarak geçmektedir.
Ayrıca 25 Ocak tarihinde 12 saat olarak planlanmasına rağmen 13 h olarak gerçekleşen duruşun son 1 h olan kısmı Plansız Duruş kategorisine girmektedir.

-Devreye Alma - t start up: 2 h
Bayram duruşu öncesi duruş esnasında kağıdın koparıldığı ancak hamurun elek üzerinde olduğu 20 dakika, yine bayram dönüşü makineyi devreye alırken elek üzerinde hamur olup kağıdın bağlı olmadığı 20 dakika,; 11 Ocaktaki vals arızası sonrası devreye alınırken elek üzerinde hamur olup kağıdın bağlı olmadığı 20 dakika;16 Ocak tarihindeki kayış değişim duruşundan sonra devreye alınırken elek üzerinde hamur olup kağıdın bağlı olmadığı 20 dakika;18 Ocak tarihinde rulman değişiminden sonra devreye alınırken elek üzerinde hamur olup kağıdın bağlı olmadığı 20 dakika; 25 Ocak tarihindeki planlı bakım duruşundan sonra elek üzerine hamur alınıp kağıdın bağlanmasına kadar geçen 20 dakika; olarak toplam 120 dakikayı bulmaktadır.

-Kopma Zamanı - t break : 7,25 h
Her biri 15 dakika olan 29 kopma yaşanmıştır.

-Elek üzerinde hamur varken küçük bakım işi veya üretim işi zamanı - t minor work : 0,75 h
20 Ocak tarihindeki fıskiye ayarı, 23 ve 27 Ocak tarihlerindeki nozul değişimleri toplam olarak 45 dakika bu kategoriye girmektedir.

-Tür Değişim Zamanı - t grade change : 2 h
Yukarıda açıklanan ve her biri 30 dakika olan 4 tür değişimi zaman süresi 2 h olarak hesaplanır.

Sonuç olarak, Zaman Tanımları -2 makalemiz içinde geçen verilerin Ocak Ayı için rapora hazır hali aşağıda belirtildiği gibi oluşmaktadır;
t calender = 744 h,
t not a = 126,9 h
t max a = 744 - 126,9 = 617,1 h
t shut p = 12 h
t shut up = 8 h
t shut = 12 + 8 = 20 h
t idle = 2 + 7,25 + 0,75 + 2 = 12 h
t lost = 20 + 12 = 32 h
t prod = 617,1 - 32 = 585,1 h

Umarım bu örnek kafanızdaki duruş kategorilerine ait zaman kavramanı biraz daha netleştirmiştir.

Zira bir sonraki makalemizde de Zaman İlişkili Verimlikler konusunu anlatmayı planlamaktayız.